1. Evenemang
  2. Utbildning

Vy-navigering

Evenemang Views Navigation

Idag
Recurring

Om de nya reglerna kring offentlig upphandling som träder i kraft den 1 februari 2022

En halvdagsutbildning (online) vi går igenom samtliga förändringar och nyheter som införs 1 februari 2022. Vi beskriver vilka effekter ändringarna får och vilka lämpliga åtgärder som behöver göras innan reglerna träder i kraft. Vi ger exempel på alla de nya uppgifter som behöver finnas med i upphandlingsdokumenten i alla upphandlingar som annonseras efter 31 januari 2022.

1000SEK – 1900SEK