Rådgivning när det behövs som bäst

Vi konsulter

Våra konsulter finns alltid här för dig, oavsett behov.

Vi stöttar offentliga och privata kunder med allt inom upphandling och inköp. Våra konsulter genomför upphandlingar inom olika lagrum och finns även tillhands som rådgivare, mentorer, analytiker och verksamhetsutvecklare. Vi finns här när du behöver oss!

Våra tjänster

Vi har ständigt återkommande uppdrag gällande upphandlingar, avtalsuppföljning och avtalsanalyser, inköpsanalyser, stöd i juridiska frågor och överprövningsärenden samt strategiskt stöd eller genomförande av projekt kring inköpsstrategier eller verksamhetsutveckling inom inköpsområdet. Vi har flertalet ramavtal gällande upphandlingskonsulttjänster samt genomför även löpande uppdrag åt våra befintliga systemkunder och andra kunder inom både offentlig och privat sektor.

Våra kompetensområden

Samtliga upphandlingskonsulter har mycket god kännedom om lagar och föreskrifter inom upphandlingsområdet samt därtill angränsande områden. Våra upphandlingskonsulter har erfarenhet av att arbeta med upphandlingar i samtliga av marknadens vanligen förekommande upphandlingssystem. Därutöver besitter våra upphandlingskonsulter bred expertis inom offentlig upphandling, utvärderingsmodeller och upphandlingsjuridik, samt specifik kompetens inom exempelvis entreprenadupphandling och IT-upphandling

 

 

Vår tjänsteportfölj

Upphandling

Med stor vana och mångårig erfarenhet av att leda upphandlingsprojekt med såväl få som många projektdeltagare guidar vi våra uppdragsgivare genom hela upphandlingsprocessen. Våra seniora konsulter finns tillgängliga som projektledare för hela eller delar av upphandlingsprojekt, för resursförstärkning, som specialister osv.

Utbildning

Utöver systemutbildningar erbjuder vi kurser som ska främja er affärsmässighet bäst förenat med upphandlingsreglementet och upphandlingshantverket. Spendanalyser, avtalsuppföljning, upphandlingsjuridik och upphandlingsmetodik är viktiga komponenter som vi tagit fasta på i utbildningsutbudet.

Inköpsanalys

Inköpsanalys syftar till att få kontroll på organisationens inköp. Med hjälp av inköpsanalys skapas en bild av organisationens inköpsprocesser, vilket ger en möjlighet att styra inköpen för att uppnå ökad effekt. Styrningen handlar bland annat om att hitta besparingspotentialer och att arbeta med verksamhetsförändring i form av analys av inköpsmönster.

Kvalificerad rådgivning

Våra seniora upphandlingskonsulter erbjuder tjänster i form av rådgivare till upphandlare eller upphandlingschefer. Känner ni att ni har behov av att vidareutveckla ert arbetssätt på upphandlingsavdelningen? Då kan vi erbjuda rådgivartjänster till er.

Juridisk rådgivning

Våra upphandlingsjurister har mångårig erfarenhet av upphandlingsjuridiska frågeställningar. Vi kan hjälpa till med rådgivning i specifika upphandlingsjuridiska frågor, men även driva hela överprövningsmål åt våra uppdragsgivare.

Process- och projektledning

Våra seniora konsulter är erfarna inom inköpsprocessens samtliga delar, där upphandlingsprocessen vanligen ses som en delprocess och kan agera processledare för att definiera organisationens upphandlingsprocess, inköpsprocess, avropsprocess eller andra angränsande processer. Samtliga konsulter är även erfarna projektledare inom inköpsområdet.

Mentorskap

Har ni en nyanställd upphandlare som behöver stöd i sitt arbete för att utvecklas till att bli en riktigt vass offentlig upphandlare med fokus på att göra bra och juridiskt korrekta affärer? Våra seniora upphandlingskonsulter erbjuder tjänster i form av mentorskap till nya upphandlare eller för upphandlare som vill vidareutveckla eller effektivisera sitt arbetssätt.

Strategiskt inköpsarbete

Strategiskt arbete med upphandling och inköp kan exempelvis omfatta att ta fram mål och riktlinjer för upphandlingsavdelningens arbete. Inom ramen för vår tjänst Strategiskt inköpsarbete kan vi hjälpa till med att ta fram upphandlingspolicys, riktlinjer för upphandling och inköp, tillämpningsanvisningar till riktlinjer samt mallar och andra styr- och stöddokument.

Avtalsstrategier och uppföljning

Avtalsuppföljning är ett mycket viktigt inslag i arbete med inköp och upphandling. Våra konsulter kan hjälpa till med att ta att ta fram strategier för klassificering av avtal samt definiera uppföljningsplaner som ger svar på vad, när, hur och vem? Dvs. vad som ska följas upp, när ska det utföras, hur ska kontroll ske och vem har ansvaret för att det blir gjort.

Vill du veta mer?

Du hittar mer information och kontaktuppgifter till alla våra konsulter på Antirios hemsida. 

Nyhetsbrev

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev