Om e-Avrop

Antirio AB, tidigare e-Avrop AB har sedan 1996 utvecklat och tillhandahåller systemstöd och metodik för offentlig upphandling och för den digitala inköpsprocessen. Vårt ena upphandlingssystem heter e-Avrop. I koncernen finns även Antiro Systems AB som erbjuder upphandlingssystemet och beställningssystemet Kommers. Antirio AB har sitt huvudkontor i Stockholm/Solna men merparten av våra 50 anställda är lokaliserade runt om i Sverige. Vi har idag cirka 600 kunder och över 7000 aktiva användare inom offentlig sektor.

Vår verksamhet – IT-system

e-Avrops upphandlingssystem är en molnbaserad tjänst, främst för offentliga inköpsorganisationer, upphandlare och avtalscontrollers. Systemet är en registrerad annonsdatabas, och därmed en av de databaser som uppfyller gällande lagstiftning. e-Avrop möjliggör en helt digitaliserad inköpsprocess, från upprättande av upphandlingsdokument till tilldelning, till hantering av kravanalys och avtalsuppföljning. Vårt upphandlingssystem är utvecklat för och av upphandlare – tillsammans med våra kunder vill vi bidra till bättre upphandlingar och möjliggöra den goda affären.

I koncernen finns Antiro Systems AB som erbjuder upphandlingssystemet och beställningssystem Kommers

e-Avrop inköpsanalys är en molnbaserad tjänst för spend-analys. Genom att analysera den totala inköpsvolymen i dagens decentraliserade organisationer uppstår insikter som ligger till grund för kategoristyrning. Även feldebiteringar och möjliga besparingar kan upptäckas. Tjänsten utvecklas och levereras av e-Avrops partner Business Vision.

Vi har även utvecklat och tillhandahåller sen några år tillbaka marknadens modernaste tjänst för upphandlingsbevakning – Pabliq. Denna är främst avsedd för leverantörer, men nyttjas även av offentliga inköpsorganisationer som ett smidigt upphandlingsbibliotek.

e-Avrops system uppfyller långtgående krav på IT-säkerhet. Alla våra servrar är placerade i Sverige.

 

Vår verksamhet – Konsult och utbildning

Utöver våra IT-system tillhandahåller e-Avrop även konsulttjänster och utbildning inom systemanvändning och offentlig upphandling.

e-Avrops seniora upphandlingskonsulter har gedigen erfarenhet att arbeta i samtliga av marknadens förekommande upphandlingssystem. De besitter även en bred expertis inom offentlig upphandling, utvärderingsmodeller och upphandlingsjuridik, samt specifik kompetens inom exempelvis entreprenadupphandling och IT-upphandling.

Våra konsulter är i dagsläget baserade i Stockholm, Göteborg, Landskrona och Strängnäs, Sundsvall och Örnsköldsvik, men vi har pågående uppdrag över hela landet.

Utöver våra fast anställda konsulter har vi ett nätverk av underkonsulter som anlitas vid behov.

 

 

 

 

Vår historia

Vår historia började i en mörk gruva i Norrland i mitten av 90-talet. Där nere i mörkret gick det bokstavligt talat “upp ett ljus” för våra två grundare; en doktor i matematik och en entreprenör. Båda var överens – det måste gå att göra upphandling smidigare med hjälp av digitalisering. Och de hade rätt. I dag är e-Avrop ett av dem marknadsledande affärssystemen för offentliga upphandling med över 300 kunder över hela Sverige. Ungefär var tredje kommun har idag e-Avrop. Passionen att gräva ner sig i offentliga upphandling består hos oss alla som arbetar på e-Avrop idag.

Jobba hos oss

Enklare upphandling är vår största drivkraft. Vill du också jobba med att skapa en smidigare vardag för upphandlare, inköpsorganisationer och leverantörer mot offentlig sektor?

Hör av dig till oss

Consultant

Per Werling

Upphandlingsjurist

Direkt: 08-50 11 90 22

per.werling@antirio.com

Consultant

Sofia Elmeholt

Konsultchef

Direkt: 08-50 11 90 25

sofia@antirio.com

Consultant

Tomas Dahl

Kund- & Försäljningsansvarig

Direkt: 08-50 11 90 11

tomas.dahl@antirio.com

Consultant

Mikael Rask

Supportansvarig

Direkt: 08-50 11 90 31

mikael@e-avrop.com

Consultant

Kristian Nilsson

Direkt: 08-50 11 90 51

kristian.nilsson@antirio.com

Consultant

Joakim Poromaa Helger

Utvecklingschef

joakim@e-avrop.com