NUI rapport

Specialframtagen rapportfunktion för er som deltar i NUI

Är ni med  och mäter NUI och smidigt vill kunna hämta datan från e-Avrop så har vi tagit fram en smidig NUI rapport så att ni enkelt kan hämta ut datan och skicka vidare till mätinstitutet. 

Kontakta oss så kan vi slå på funktioner och den är helt konstnadsfri.

NUI – Nöjd upphandlings-index

För första gången mäts nu också företagares nöjdhet med kommunernas service inom upphandlingar. Kommunerna tilldelas ett NUI-värde (Nöjd upphandlings-index). Värdet redovisas separat och påverkar inte en kommuns genomsnittliga NKI-värde. Kommunerna tilldelas ett knappt godkänt resultat, NUI 63. En viktig skillnad mellan de områden som ingår i den ordinarie undersökningen och upphandling är att företagarna värderar kompetens och information högt inom upphandling, medan effektiviteten är det klart viktigaste serviceområdet för de övriga sex myndighetsområdena.

pattern

Vill du veta mer och eller boka demo?

Kontakta:

Tomas Dahl

Kund- & Försäljningsansvarig


Direkt: 08-50 11 90 11

tomas.dahl@antirio.com

Consultant

Nyhetsbrev

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev