För & - efteranalys

För- & efteranalys

Strategisk styrning med hjälp av för- och efteranalys

e-Avrops för- och efteranalysmodul ger varje organisation möjligheten att både kunna styra och mäta utefter organisationens specifika krav och mål, nämligen att skapa sin egen modul. Med för- och efteranalysmodulen säkerställer du att organisationens krav, mål och strategier blir till verklighet genom att anpassa och skräddarsy ifyllnadsfält och villkor utifrån organisationens behov och önskemål.

För & -efteranalys i korthet

Trygghet för upphandlaren

Implementera organisationens checklista i modulen, så att upphandlaren kan känna sig trygg med processen och att denne inte missar något.

Egen funktionalitet

Välj själva vad som ska visas, och med egna villkor. Låt säga att ni önskar att vissa fält bara ska visas om det är ett öppet förfarande, medan andra fält bara ska visas om det är en direktupphandling. Det bestämmer ni själva. Funktioner som leder till att det blir enklare att är alltid bra tycker vi!

Informera rätt personer, i rätt tid

Skapa rapporter i pdf-format enligt organisationens grafiska önskemål och skicka dem till kravställare/sakägare/teamleadare/ansvarig chef som information eller som en kontrollfunktion innan upphandlingen annonseras för att säkerställa att det blir rätt krav och villkor innan upphandlingen annonserats.

Rapportera resultat

Visualisera din detaljerade data och använd nyckeltalen för intern styrning och extern informationsspridning. Vad blev resultatet av senaste upphandlingen? Vilka krav ställdes? Blev det någon ”besparing/effektivisering” till följd av upphandlingen? I hur många upphandlingar ställde vi krav på arbetsrättsliga villkor? Det är några exempel på insikter som modulen kan generera.

Implementation av avtal

Säkerställ att rätt personer fått rätt information om upphandlingen/avtalet och att startmöte är genomfört med samtliga leverantörer. Förutsättningarna för en lyckad avtalsperiod ökar markant.

Informera och dokumentera

Generera valfritt antal pdf-rapporter enligt organisationens önskemål. En rapport som genererar strategin på förhand eller en rapport som visar resultatet i efterhand, alternativt en rapport som genererar hållbarhetskrav? Möjligheterna finns, vad för rapport behöver just din organisation?

Planera och strukturera

Skapa egna fält som möjliggör underlag för planering, exempelvis om upphandlingen ska faktureras, budgeterat antal timmar, planerat start- och slutdatum, om upphandlingen är verksamhetskritisk. Använd sedan informationen till att säkerställa att projektet startar i tid och att det blir genomfört av resurs med rätt kompetens. Styrning som ökar chansen för att projektet blir väl utfört, och avslutat i tid, med rätt krav.

pattern
  • Referens

    Utvecklas efter våra behov

    Vi har haft ett jättebra och kreativt samarbete med e-Avrop där det har varit väldigt inlyssnande och lyhörda för våra behov.

    Susanne Berg, chef Inköp och upphandlingsenheten PRV

    slide iamge
pattern

Vill du veta mer och eller boka demo?

Kontakta:

Tomas Dahl

Kund- & Försäljningsansvarig


Direkt: 08-50 11 90 11

tomas.dahl@antirio.com

Consultant

Nyhetsbrev

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev