ESPD - European Single Procurement Document

ESPD-modul

e-Avrops  ESPD-modul  är fullt integrerad i upphandlingssystemet. Smidig att skapa, anpassa och  möjlighet att exportera och importera tidigare skapade.

ESPD’n  är valbar och följer processtegen  i checklistan vid kvalificering. Åberopade bolag kan inkomma med egen ESPD i anbudet. Samtliga ESPD’er samlas under vardera anbudsmapp.

  • Stöd för import av tidigare ESPD

  • Enkelt att skapa – enkelt att svara

 Se filmen om ESPD på 30 minuter

ESPD - en standardiserad egenförsäkran

Upphandlande myndigheter har en skyldighet att acceptera en standardiserad form av egen försäkran som preliminärt bevis på att leverantören får delta i upphandlingen. Detta kallas ESPD (European Single Procurement Document) – det europeiska enhetliga upphandlingsdokumentet.

Läs mer på Upphandlingsmyndigheten.se

Nyhetsbrev

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev