Dynamiskt inköpssystem

Dynamiskt inköpssystem - DIS

e-Avrop har funktionalitet för er som vill använda DIS

Fördelar är många

  • Möjligt för nya leverantörer att ansöka om att delta under hela giltighetstiden, vilket ger ökad konkurrens och större flexibilitet.

  • Den upphandlande organisationen kan både inför inrättande av dynamiskt inköpssystem och även under hela giltighetstiden marknadsföra systemet för att få in nya lämpliga leverantörer.

  • Dynamiskt inköpssystem kan delas upp i olika kategorier, vilket ger små- och medelstora företag stora möjligheter att ansöka om att delta i systemet och konkurrera om affärerna.

  • Goda förutsättningar att kunna standardisera och effektivisera inköpen.

  • Möjligt att på ett effektivt sätt få nya alternativ och lösningar från leverantörer på marknader med ständig förändring och under snabb utveckling.

  • Leverantörer är inte bundna till att besvara varje enskild anbudsinbjudan utan lämnar anbud när de har möjlighet.

  • Vid tjänsteupphandlingar har upphandlande organisationen stor möjlighet att hitta rätt kompetens till varje enskilt uppdrag. 

Se vårt webbinarie om DIS

pattern

Vill du veta mer och eller boka demo?

Kontakta:

Tomas Dahl

Kund- & Försäljningsansvarig


Direkt: 08-50 11 90 11

tomas.dahl@antirio.com

Consultant

Nyhetsbrev

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev