Tidigare webbinarier /

Våga använda e-Auktion

E-auktioner kan användas för inköp av varor, tjänster och byggentreprenader, men de passar bäst för små, standardiserade inköp av varor/byggentreprenader och används sällan för inköp av tjänster. Trots att e-auktioner har tydliga fördelar när det gäller tidsminskning, transaktionskostnader, byråkrati och partiskhet, är deras användning långt från utbredd. Vi går igenom fördelarna och eventuellt nackdelarna med elektroniska auktioner.

Girl

Våga använda e-Auktion med Per Werling, Upphandlingsjurist e-Avrop

Nyhetsbrev

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev och få inbjudningar om våra webbinarier & utbildningar