Tidigare webbinarier /

Vad skiljer ett ramavtal från ett kontrakt?

Vi försöker utreda vad som är den verkliga skillnaden mellan ett ramavtal och ett kontrakt. Ett ramavtal med en leverantör och samtliga villkor fastställda befinner sig oerhört nära ett kontrakt. Skillnaderna är små och gränszonen stor. Följande frågor kommer beröras: ​​​​​​​Vad är det som avgör att ett avtal är ett kontrakt eller ramavtal, går det överhuvudtaget? Är ramavtal bindande och för vilken part? Är det möjligt att avropa ett singulärt ramavtal med samtliga villkor fastställde från ett ramavtal? Är det överviktsprincipen eller huvudsaksprincipen som ska användas när vi upphandlar blandade avtal?

Girl

Nyhetsbrev

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev