Tidigare webbinarier /

Omsorgsplikten - vad förväntas av en normalt omsorgsfull anbudsgivare?

Två domar från HFD (länk) har på senare tid väckt stor uppmärksamhet. I kort framhåller HFD den omsorgsplikt som vilar på anbudsgivare. Det är ingen nyhet att en domstol, i sitt avgörande, får väga in den passivitet en skadedrabbad anbudsgivare uppvisat innan anbudet lämnandes i en offentlig upphandling. EU-domstolen har vi flera avgöranden (C-599/10 samt C-538/13, p. 55–56) vägt in huruvida leverantören har varit aktiv och ställt frågor och upplyst upphandlaren om de eventuella tillkortakommanden som råder i upphandlingsdokumenten. Ett sådant tillvägagångssätt följer av den nu mer klassiska formuleringen från (C-19/00 p. 42) ”hur en rimligt informerad och normalt omsorgsfull anbudsgivare hade uppfattat situationen”. Under webbinariet går vi igenom domarna och resonerar kring vilka konsekvenser domarna får i det dagliga upphandlingsarbetet.

Girl

Nyhetsbrev

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev