Tidigare webbinarier /

Offentlighet och sekretess i offentlig upphandling

Handlingsoffentlighet och sekretess är många gånger en viktig fråga för oss upphandlare. Offentligheten i upphandlingar begränsas av olika sekretessregler. Många gånger är det snårigt att avgöra huruvida uppgifter i inkomna anbud omfattas av sekretess. Vi kommer gå igenom: ​​​​​​​ Vilka anbudsuppgifter omfattas som huvudregel av sekretess? Kan man bevilja sekretess för endast ett anbud eller ska samtliga anbud bedömas lika? ​​Finns det situationer när man neka att lämna ut allmänna handlingar? Trätt i affärsförbindelse, innebörd? Hur maskas handlingar på bästa vis? Kan man neka att skicka en handling som nästan helt har maskats?

Girl

Offentlighet och sekretess i offentlig upphandling med Per Werling

Nyhetsbrev

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev och få inbjudningar om våra webbinarier & utbildningar