Kurs för fondförvaltare avseende upphandlat fondtorg

2022/12/08 13:00 - 16:00 5900 SEK

Den 1 juni 2022 trädde nya regler ikraft avseende ett upphandlat fondtorg för premiepensionen, Lag (2022:760) om upphandling av fonder till premiepensionens fondtorg samt Lag (2022:759) om Fondtorgsnämnden.
Lagen innebär stora förändringar mot dagens fondtorg. Staten ska genom den nya lagen ta ett större ansvar för utbudet på fondtorget. Det eftersträvade syftet med den nya lagen är ett tryggt fondtorg av god kvalitet. För att uppnå detta ersätts dagens öppna fondtorg med ett upphandlat fondtorg. Fonderna ska upphandlas utifrån strikt professionella grunder med Lagen om offentlig upphandling som förebild, av fondtorgsnämnden som också får i uppgift att säkerställa att fondtorget innehåller kontrollerade och kvalitativa fonder med sådan spridning att en reell valfrihet alltid finns för pensionsspararna.

Utbildningen genomförs via webben och pågår under en halvdag.

Målsättningen med utbildningen är att ge deltagaren en förståelse för det nya regelverket så att deltagaren självständigt kan lämna anbud i fondtorgsnämndens kommande upphandlingar.

Kursinnehåll

 • Vad innebär de nya reglerna om upphandlat fondtorg
 • Fondtorgsnämnden uppdrag och funktion
 • Vilka fonder som ska få upphandlas till premiepensionens fondtorg
 • Principen om valfrihet
 • Principen om hållbarhet
 • Granskning av fondförvaltare och fonder
 • Antalet fonder
 • Krav på de fonder som ska upphandlas
 • De EU-rättsliga principerna
 • Förfarande
 • Annonsering
 • Upphandlingsdokument
 • Kommunikationsformer
 • Tidsfrister
 • Dialog
 • Tilldelning av fondavtal
 • Kompletterande upphandling
 • Antal fondavtal en fondförvaltare får ingå
 • Maximala avtalstider
 • Överprövning och skadestånd
 • Successiv övergång till ett upphandlat fondtorg
 • Sekretess och personuppgiftshantering

Datum

8 december kl 13-16

Pris

5900 SEK. ex moms

Kursledare:

Per Werling är upphandlingsjurist och hjälper leverantörer och upphandlare att göra bättre affärer. Per har mångårig erfarenhet som rådgivare, kurslärare och föreläsare inom upphandlingsområdet. Han företräder såväl upphandlande myndigheter och enheter som leverantörer. Per har även publicerat läroböcker och artiklar inom offentlig upphandling.

Registreringen är nu stängd

Datum
2022/12/08 13:00 - 16:00
Pris
5900 SEK