Strategier för avtalsuppföljning

2021/09/09 08:30 - 12:30 3950 SEK

Att arbeta med avtalsuppföljning är av stor vikt för att se till att skattemedlen används på mest effektiva sätt. Avtalsuppföljning är också en viktig del i det strategiska inköpsarbetet. Genom att arbeta med uppföljning av sina avtal kan ni bidra till att nå uppsatta verksamhetsmål och driva utveckling under avtalsperioden.

Det främsta syftet att arbeta med avtalsuppföljning är att se till att den upphandlande myndigheten erhåller rätt vara/tjänst/entreprenad i tid och till rätt pris. Det handlar alltså om att kontrollera att rätt kvalitet levereras till rätt pris.

Kursinnehåll:

  • Nyttan med avtalsuppföljning
  • Planering av avtalsuppföljning
  • Avtalsprioritering i strategimatris
  • Avtalets roll bland upphandlingsdokumenten
  • Praktiska tips för att komma igång med avtalsuppföljning
  • Exempel på uppföljningsplan
  • Dokumentation av avtalsuppföljning
  • Vikten av avtalsuppföljning

Vem vänder sig utbildningen till?
Kursen vänder sig till dig som arbetar med avtalsuppföljning på något sätt eller är i beslutsfattande position inom offentlig eller privat sektor. Du kan exempelvis vara upphandlare/inköpare, avtalscontroller, upphandlings-/inköpschef, politiker, kommunchef eller annan befattning där avtalsuppföljning är en del av arbetet eller ansvarsområdet.

Kursledare
Anders Carnbro är konsult inom inköpsanalys och upphandling. Anders har mångårig erfarenhet inom ämnet, dels genom tidigare anställning inom offentlig sektor som upphandlare och inköpsanalytiker men även från det privata som inköpschef och inköpsansvarig inom olika branscher. Anders månar om vikten av avtalsuppföljning som en del av förarbetet inför uppstart av inköps och upphandlingsprojekt, för att göra det nya avtalet bättre än det föregående.

 

Sofia Elmeholt är Konsultchef på e-Avrop samt konsult inom inköpanalys, upphandling och management. Sofia har 10 års erfarenhet av inköp inom främst offentlig sektor. Att arbeta med avtalsuppföljning har varit en naturlig del i alla hennes tidigare roller som systemansvarig, upphandlare och upphandlingscontroller. Hon vill bidra till att fler organisationer får kontroll på sin avtalsuppföljning och sina leverantörssamarbeten.

Pris
3950 SEK ex moms per deltagare. Priset inkluderar kursdokumentation.

Datum för kursen
Kursen utförs digitalt:
9/9 2021 kl. 08:30-12:30

Villkor för anmälan
Eventuell avbokning ska alltid ske skriftligt till e-Avrop. Kostnadsfri avbokning kan göras senast två veckor före kurstillfället. Vid senare avbokning kommer beställaren att faktureras med 100 % av kursarvodet. Platsen kan överlåtas till annan kollega inom organisationen enligt överenskommelse med e-Avrop.

e-Avrop har rätt att ställa in kursen varvid alla eventuellt inbetalda avgifter återbetalas. Ersättningar därutöver utbetalas ej.

e-Avrop fakturerar kursavgiften efter kurstillfället, betalningsfristen är 30 dagar.

Skräddarsydda utbildningar
Vi genomför skräddarsydda utbildningar där vi gemensamt tar fram ett utbildningsinnehåll. För mer information kontakta sarah@e-avrop.com

Registreringen är nu stängd

Datum
2021/09/09 08:30 - 12:30
Pris
3950 SEK