Offentlig upphandling för kravställare

2022/05/24 09:00 - 12:00 2000 SEK

En framgångsrik upphandling kräver, oavsett förmåga, noggranna förberedelser. Därför har vi tagit fram denna grundkurs där vi knyter samman teori och praktik för att hjälpa kursdeltagaren att bli en bättre beställare/kravställare i offentlig upphandling. Deltagarna erhåller grunderna i att samla in, bedöma och utforma krav på ett effektivt sätt.

Vi ger deltagarna en komplett verktygslåda fylld med tekniker och metoder för att möjliggöra fullständiga, strukturerade och lagenliga kravspecifikationer.

Mål med kursen

Efter kursen ska kursdeltagaren ha en god insikt i vad kravställning betyder. Deltagarna har fått en verktygslåda som hjälper till att samla in, bedöma och utforma effektiva och lagenliga krav.

Målgrupp

Kursen vänder sig till dig som arbetar med krav och kravhantering i någon form. Du arbetar idag som; beställare, kravställare, materialkonsulent, tekniskt sakkunnig, teknisk specialist, projektledare mm.  

Förkunskaper

Du behöver inte ha några särskilda förkunskaper.

Ur innehållet

Vi varvar föreläsningar med praktiska övningar för att skapa en trevlig och lärorik halvdag.
Följande moment ingår:

 • Behovsanalys, vad behöver vi
 • Grundläggande begrepp och regler inom offentlig upphandling
 • Vad är skillnaden mellan krav, tilldelningskriterier och kontraktsvillkor
 • Vilka regler gäller vid framtagandet av tekniska specifikationer
 • Förstå skillnaden mellan prestanda-, funktions- och standardkrav
 • Hur samlar man bäst in krav
 • Vilka är intressenter och hur många bör engageras
 • Hur kan man använda krav för att beskriva ett behov
 • Hur utformar jag mina krav
 • Hur bedömer man att kravet är förenliga med lagen
 • Vad säger relevanta standarder
 • Olika typer av krav inom offentlig upphandling
 • Proportionalitetsbedömning, vad är det och hur gör man
 • Beaktande av samtliga användares behov, däribland tillgängligheten för personer med funktionsnedsättning.
 • Likvärdiga lösningar

När:

tisdagen den 24 maj 2022, kl. 9:00-12:00 via Teams

Pris:

2000 kr (vi erbjuder våra kunder 500 kr rabatt på denna utbildning), alla priser är exklusive moms

Registreringen är nu stängd

Datum
2022/05/24 09:00 - 12:00
Pris
2000 SEK