Kostnadsfritt webbinarium: Tidsfrister inom offentlig upphandling

2022/10/14 10:00 - 10:30 SEK

 

Tidsfrister inom offentlig upphandling


Om webbinariet

Reglerna avseende tidsfrister kan förefalla enkla men innehåller fler fallgropar en vad man kan tro. Vi tittar närmare på regler och rättspraxis kring tidsfrister.

  • Förfaranden
    Vilka tider gäller vid DIS? Hur många dagar måste en RFI vara annonserad? Hur många dagar får gå mellan steg ett och steg två i ett tvåstegsförfarande?

  • Påskyndat förfarande och förhandsannonsering
    När får man använda ett påskyndat förfarande? Vilka tidsfrister gäller efter man förhandsannonserat?

  • Regler under tröskelvärdet 
    Vilka regler kring tidsfrister gäller under tröskelvärdet?

Överprövning och överklagande

Vilka tidsfrister gäller vid överprövning? Hur många dagar har man på sig att överklaga?  Hur länge kan man pröva ett avtals giltighet?

När:

14 Oktober kl 10:00 – 10:30

Webbinariet är kostnadsfritt, pågår under cirka en halvtimme

Anmälan görs här

Välkommen!

Datum
2022/10/14 10:00 - 10:30
Pris
SEK