Kostnadsfritt webbinarium: Bedömningsskalor - vad är tillåtet?

2022/09/23 10:00 - 10:30 SEK

Att utforma effektiva och lagenliga bedömningsskalor och bedömningsnivåer kan många gånger vara svårt. Vi redogör för vilka bedömningsskalor som ansetts otillåtna och vilka som ansetts tillåtna. Hur utförlig behöver man egentligen vara när man beskriver sina bedömningsnivåer och hur påverkar de upphandlingsrättsliga principerna vilka bedömningsnivåer som kan användas?

Innehåll:
– Räcker det att ange ”stort mervärde” eller krävs det mer?
– Behöver man överhuvudtaget motivera sina olika bedömningsnivåer?
– Finns det någon gräns när olinjära skalor inte är tillåtna?
– Hur subjektiv får man vara?

Fredagen den 23 september kl. 10:00 – 10:30

Anmäl dig här

 

Datum
2022/09/23 10:00 - 10:30
Pris
SEK