Inspirations och diskussionsforum av e-Avrops För- & efteranalys - Tema: Hållbarhet

2024/01/31 10:00 - 11:30 0 SEK

Inspirations och diskussionsforum av e-Avrops För- & efteranalys

Tema: Hållbarhet

Den 31 januari, kl 10.00 – 11:30

 

– Kostnadsfritt forum –

Den 31 januari bjuder vi återigen in till en digital träff där vi tillsammans blir klokare.

Forumet är en möjlighet för e-Avrops kunder som använder för- och efteranalysmodulen, för att mötas, inspireras och dela kunskaper/erfarenheter rörande olika ämnen. Temat för detta forum är hållbarhet.

Forumet kan även vara en möjlighet för er som inte har för- och efteranalysmodulen aktiverad men som är nyfiken och vill få inspiration av hur andra arbetar med den.

Vad innehåller det, och för vem?

Detta forum är till för alla er som arbetar med hållbarhet i upphandlingar (hållbarhetsstrateger, hållbarhetscontrollers, miljösamordnare, inköpschefer, upphandlare som ställer hållbarhetskrav i upphandlingar etc)

Vi kommer fokusera på nedan punkter/frågeställningar:

  • Hur säkerställer vi att vi ställer rätt hållbarhetskrav/nivå i respektive kategorier och upphandlingar?
  • När i processen ska hållbarhet involveras, och i vilken grad? Vad ansvarar upphandlaren respektive hållbarhetsansvarig för?
  • Hur följer vi upp att kraven uppfylls/efterlevs? då kraven ofta är kostnadsdrivande och kan begränsa konkurrensen är det viktigt att de även följs upp.
  • Hur rapporterar vi det till intressenter/ledning/politiken, och vad ska rapporteras/kommuniceras?

Erika Hultman Eriksson (hållbarhetscontroller) från Sundsvalls kommun och Martin Magnusson (Inköpschef) från Karlstads kommun har båda nyligen reviderat sina arbetssätt kring hållbarhet. Under forumet kommer dom kortfattat dela med sig av sina tankar kring arbetssätt och kravställning och hur dom utifrån det satt upp sina för- och efteranalyser.

 

Hur många från varje organisation?

Inköps-/upphandlingschef samt 1-2 personer till som kan organisationens modul. Vi väljer att begränsa antalet deltagare då det annars riskerar att bli för många personer och att vi får svårt att få till det erfarenhetsutbyte vi önskar uppnå med forumet.

 

Så tveka inte och anmäl er!

Vi ses den 31 januari, kl 10.00 – 11:30

Registreringen är nu stängd

Datum
2024/01/31 10:00 - 11:30
Pris
0 SEK