Om de nya reglerna kring offentlig upphandling som träder i kraft den 1 februari 2022

2021/12/08 13:00 - 16:00 1000 SEK/ 1900 SEK SEK

Riksdagen har beslutat att införa nya regler avseende offentlig upphandling. De nya reglerna kommer att gälla från och med den 1 februari 2022.

De nya reglerna införs i syfte att förenkla upphandlingar under tröskelvärdet. Bestämmelserna under tröskelvärdet kommer endast innehålla regler för att skapa nödvändiga ramar med syfte att skydda anbudsgivarna från godtyckliga beslut.

Innehåll:

I vår halvdagsutbildning (online) med upphandlingsjuristen Per Werling, går vi igenom samtliga förändringar och nyheter som införs 1 februari 2022. Vi beskriver vilka effekter ändringarna får och vilka lämpliga åtgärder som behöver göras innan reglerna träder i kraft. Vi ger exempel på alla de nya uppgifter som behöver finnas med i upphandlingsdokumenten i alla upphandlingar som annonseras efter 31 januari 2022.
  • Inte längre krav på att ett visst förfarande används
  • Nya direktupphandlingsgränser
  • Möjlighet direktupphandla vid överprövning
  • Större möjlighet till reserverad upphandling
  • Nya regler om dialog och förhandling
  • Förändrande hänvisningar till det direktivstyrda området
  • Beloppsgräns för efterannonsering
  • Skärpta regler avseende OLA och miljökrav
  • Innehållet i upphandlingsdokumenten

Datum: 

 
20 Januari – 09:00-12:00
28 Januari – 09:00-12:00

Priser:

Pris e-Avrops och Kommers kunder : 1000 SEK/deltagare
Pris övriga: 1900 SEK/deltagare

Registreringen är nu stängd

Datum
2021/12/08 13:00 - 16:00
Pris
1000 SEK/ 1900 SEK SEK