Entreprenadkurs: Kom igång med AMA-AF 21

2023/05/17 09:00 - 16:00 6900 SEK


Nytt kursdatum 17 maj.

Kom igång med AMA-AF 21

Få myndigheter och enheter har kommit i gång med att använda nya AMA-AF 21 i sina entreprenadupphandlingar.
De nya AMA-AF 21 har anpassats för att bland annat fungera bättre vid offentlig upphandling. 300 ändringar och kompletteringar har genomförts i koder, rubriker och innehåll för att göra det lättare för dig som upphandlare att beskriva förutsättningarna i din entreprenadupphandling.

Kursinnehåll:

 • AMA AF:s betydelse och uppgift i AB-systemet
 • AMA-systemets struktur, innehåll och regelverk
 • AMA-systemets funktion i upphandlingsprocessen
 • AMA-systemets uppbyggnad och koppling till upphandlingsdokumenten
 • De viktigaste nyheterna jämfört med AMA AF 12
 • Vilka möjligheter finns att använda och anpassa de förtryckta texterna i AMA?
 • Relationen till AB 04, ABT 06 och underentreprenadsavtalen
 • AMA AF:s tillämpningsregler
 • Utgångspunkter för AMA AF:s utformning
 • AMA AF:s uppbyggnad och innehåll
 • Grundläggande tips och råd om upprättande av Administrativa föreskrifter
 • Arbetssätt och vad innebär det att göra avsteg från AB/ABT
 • Avtalsrättsliga principer
 • Tips och råd
 • Vilka misstag är vanliga och hur undviks de?
 • Vad är viktigt att reglera?
 • Genomgång AMA-AF 21 mallar i Word samt Clips

AMA AF 21 är ett uppdaterat referensverk som grund för administrativa föreskrifter i anslutning till AB 04 för utförandeentreprenader och ABT 06 för totalentreprenader. Den nya utgåvan AMA AF 21 är inte föranledd av några ändringar i AB eller ABT utan det har funnits ett behov av en ny utgåva av AMA AF med inarbetning av samtliga aktuella texter från AMA-nytt och nytillkomna krav inom bland annat upphandlings- och miljöområdet.


Kursledare:
Per Werling, upphandlingsjurist

När: Onsdagen den 17 maj 2023 kl. 9.00-16.00

Var: Online via Teams

Pris: 6900 SEK ex moms.

 

Villkor för anmälan

Anmälan till kursen är bindande. Kursavgift återbetalas inte. Om du får förhinder efter att du anmält dig går det utmärkt att överlåta din plats till en kollega. Säkerställ i detta fall att din kollega får ta del av den inbjudan till kursen som du erhållit/kommer att erhålla.

Registreringen är nu stängd

Datum
2023/05/17 09:00 - 16:00
Pris
6900 SEK