e-Avrop - Steg 2

2022/10/19 08:30 - 11:30 2450 SEK


e-Avrop – Steg 2 är en fortsättningskurs i e-Avrop där deltagarna lär sig systemets funktioner. Syftet är att du som användare ska lära dig de olika funktionernas användningsområden för att kunna tillföra organisationen ett mervärde i form av struktur, strategier och verktyg för att hantera systemet effektivare vid upphandling.

För att tillgodogöra sig utbildningen på bästa sätt bör man ha gått Steg 1 alternativt vara en van användare av e-Avrop. Utbildningen genomförs under ca tre timmar.

Kursinnehåll:

  •  Användarutbildning i modulerna ESPD, DIS, E-auktion, LOV

  • Upphandlingslagstiftning och affärsmässighet

Vem vänder sig utbildningen till?

Utbildningen vänder sig till alla som arbetar med e-Avrops upphandlingsstöd och som vill lära sig mer om funktionerna/modulerna.

Kursledare

Johan Ekengren har arbetat med inköps -och upphandlingsfrågor under sju års tid, både inom offentlig och privat sektor.
Johan har skaffat sig en bred erfarenhet från att i olika omfattning och inom olika områden stötta och driva projekt.
Har pedagogisk utbildning och en bakgrund som lärare.

Pris:

2 450 SEK ex moms per deltagare. Priset inkluderar samt kursdokumentation
Denna utbildning är möjlig att kombinera tillsammans med e-Avrop – Steg 1, i det fall erbjuder vi den kombinationen för det fördelaktiga priset 4 450 kr.

Villkor för anmälan

Eventuell avbokning ska alltid ske skriftligt till e-Avrop. Kostnadsfri avbokning kan göras senast två veckor före kurstillfället. Vid senare avbokning kommer beställaren att faktureras med 100 % av kursarvodet. Platsen kan överlåtas till annan kollega inom organisationen enligt överenskommelse med e-Avrop.
e-Avrop har rätt att ställa in kursen varvid alla eventuellt inbetalda avgifter återbetalas. Ersättningar därutöver utbetalas ej.
e-Avrop fakturerar kursavgiften efter kurstillfället, betalningsfristen är 30 dagar.

Skräddarsydda utbildningar

Vi genomför skräddarsydda utbildningar där vi gemensamt tar fram ett utbildningsinnehåll. För mer information kontakta sarah@e-avrop.com

Bli först!

Loading gif

Redan registrerad

Använd det här verktyget för att avregistrera

Datum
2022/10/19 08:30 - 11:30
Pris
2450 SEK