e-Avrop för upphandlare steg 2

2024/02/21 09:00 - 12:00 2700 SEK

Denna kurs är en fortsättningskurs i e-Avrop där du som deltagare får en djupare förståelse för systemets funktioner. Syftet är att du som användare ska lära dig de olika funktionernas användningsområden för att kunna tillföra organisationen ett mervärde i form av struktur, strategier och verktyg för att hantera systemet effektivare vid upphandling.

Kursen genomförs under ca 3 timmar via teams.

  • Att skapa utvärderingsmodeller i systemet
  • Dynamiska upphandlingsdokument Clips
  • Genomgång av tilläggsmoduler
  • Hantering av avtal
  • Fördjupning av arbete med mallar
  • Anbudsgivarvyn – en inblick i hur anbudsgivare arbetar i e-Avrop vid anbudslämning

Vem vänder sig utbildningen till?
Kursen vänder sig till alla som arbetar med e-Avrops upphandlingsstöd och som vill lära sig mer om e-Avrop avancerade funktioner. För att tillgodogöra dig kursen på bästa sätt bör du ha gått vår grundkurs alternativt ha arbetat aktivt i e-Avrop.

Klicka här för att anmäla dig till kursen

Datum
2024/02/21 09:00 - 12:00
Pris
2700 SEK