Bli en framgångsrik livsmedelsupphandlare

2023/03/29 09:00 - 15:00 6950 SEK


Att upphandla livsmedel är en utmaning för många upphandlande myndigheter. Hur ska vi kravställa förpackningsstorlekar? Vilka djurskyddskrav gäller? Hur ofta ska priset justeras? Kan leverantörerna leverera till alla våra verksamheter? Detta är några av de frågor som brukar uppstå under processens gång.

Det finns flera viktiga parametrar att ta hänsyn till när en upphandling av livsmedel ska genomföras. En viktig del är att ta fram ett gediget förarbete, det handlar bland annat om att involvera intressenter både internt och externt samt att analysera marknaden och den interna organisationen. Det finns dock flera tips som vi går igenom under utbildningen, vilka kan göra ditt uppdrag att upphandla livsmedel både enklare och roligare!

Kursinnehåll:

Exempel på delar vi går igenom under utbildningen:

 • Förarbete – en mycket viktig grund!
 • Identifiera intressenter
 • Politiska mål och riktlinjer
 • Definiera en upphandlingsstrategi
 • Paketering av upphandlingen – olika varuområden och geografiska områden
 • Tips på hur en leverantörsdialog kan genomföras
 • Vilka strategiska vägval kan vi stå inför?
 • Att skapa en tid- och aktivitetsplan för upphandlingsprocessen
 • Vilka krav bör ställas – på leverantören? På artiklarna?
 • Exempel på olika utvärderingsmodeller
 • Viktiga delar i avtalet
 • Uppföljning och administration av avtal

Vem vänder sig utbildningen till?

Det krävs inga förkunskaper inom livsmedelsupphandling för att kunna ta del av denna kurs, däremot är det till fördel om du har viss kunskap om Lagen om offentlig upphandling. Kursen vänder sig till dig som står inför att genomföra din första livsmedelsupphandling eller ska vara del av en upphandlingsgrupp gällande livsmedel. Den passar även dig som kanske är livsmedelsupphandlare eller kostansvarig och vill ha mer information om hur en livsmedelsupphandling går till och kan genomföras på ett strukturerat och kvalitetssäkrat sätt.

Kursledare

Ulrika Nordlander är Upphandlingskonsult med lång erfarenhet av offentlig upphandling inom många olika varu- och tjänsteområden. Hon har arbetat med upphandling och inköp i över 20 år och har utfört flertalet livsmedelsupphandlingar samt arbetat strategiskt med uppföljning och analys av livsmedelsavtal vid en tidigare anställning hos en kommunal organisation. Ulrika har många tips och trix att bjuda på när det gäller detta upphandlingsområde.

Sofia Elmeholt är Konsultchef på e-Avrop samt konsult inom inköpsanalys, upphandling och management. Sofia har över 10 års erfarenhet av inköp inom främst offentlig sektor och har utfört flertalet livsmedelsupphandlingar åt varierande organisationer. Hon har arbetat med både upphandling och uppföljning av livsmedelsavtal och är mycket duktig på att genomföra värdeskapande leverantörsdialoger och arbeta strategiskt med upphandling och inköp.

Datum för kursen

Kursen genomförs digitalt den 29 mars kl. 09:00-15:00.

(inkl. en timmes lunch)

Pris

6 950 SEK ex moms per deltagare. 

Villkor för anmälan

Anmälan till kursen är bindande. Kursavgift återbetalas inte. Om du får förhinder efter att du anmält dig går det utmärkt att överlåta din plats till en kollega. Säkerställ i detta fall att din kollega får ta del av den inbjudan till kursen som du erhållit/kommer att erhålla.

Skräddarsydda utbildningar

Vi genomför skräddarsydda utbildningar där vi gemensamt tar fram ett utbildningsinnehåll. För mer information kontakta utbildning@antirio.com

Registreringen är nu stängd

Datum
2023/03/29 09:00 - 15:00
Pris
6950 SEK