Avrop och direktupphandlingar (min första upphandling)

2022/02/23 09:00 - 12:00 2950 SEK


Att genomföra en direktupphandling eller att avropa på ett befintligt ramavtal kan vara svårt. Kursen lär dig när och hur du får direktupphandla. Därtill ger kursen en god insikt i hur reglerna avseende ramavtal fungerar.

Kursinnehåll:

  • Upphandlingslagarnas grunder, rättsprinciper samt formkrav.
  • Vad är en direktupphandling och när är det tillåtet att direktupphandla?
  • När är upphandlingslagarnas undantag tillämpliga?
  • Vilka krav kan ställas i direktupphandlingar?
  • Vilka dokumentationskrav föreligger vid direktupphandling?
  • Avtal – hur utformar jag ett lämpligt direktupphandlingsavtal.
  • Vad innebär en förhandsinsyn?
  • Avrop på befintliga ramavtal – vilka regler gäller vid förnyad konkurrensutsättning?
  • Tecken på korruption i offentlig upphandling.
  • Vad innebär en överprövning och kan man överpröva en direktupphandling?

Vem vänder sig utbildningen till?

Kursen vänder sig till dig som är nybörjare eller för dig som vill veta mer om direktupphandlingar. Direktupphandlingar är den vanligaste upphandlingen i Sverige och rätt använd blir det en effektiv metod för att göra bra affärer.

Kursledare

Sarah Öberg har från att vara förskolelärare och lärare vidareutbildat sig inom inköp och logistikfrågor. Med 10 års erfarenhet av upphandlingsarbete inom offentlig sektor är Sarah en van projektledare och väl medveten om vilka situationer och utmaningar upphandlare ställs inför, vilket hon har med sig när hon utbildar. Vidare är hon väl förtrogen med Lagen om offentlig upphandling och poängterar ofta vikten av att jobba serviceinriktat och effektivt tillsammans med sina olika uppdragsgivare

Pris:

2950 SEK ex moms per deltagare. Priset inkluderar samt kursdokumentation

Villkor för anmälan

Eventuell avbokning ska alltid ske skriftligt till e-Avrop. Kostnadsfri avbokning kan göras senast två veckor före kurstillfället. Vid senare avbokning kommer beställaren att faktureras med 100 % av kursarvodet. Platsen kan överlåtas till annan kollega inom organisationen enligt överenskommelse med e-Avrop.
e-Avrop har rätt att ställa in kursen varvid alla eventuellt inbetalda avgifter återbetalas. Ersättningar därutöver utbetalas ej.
e-Avrop fakturerar kursavgiften efter kurstillfället, betalningsfristen är 30 dagar.

Skräddarsydda utbildningar

Vi genomför skräddarsydda utbildningar där vi gemensamt tar fram ett utbildningsinnehåll. För mer information kontakta sarah@e-avrop.com

Registreringen är nu stängd

Datum
2022/02/23 09:00 - 12:00
Pris
2950 SEK