Strategiska inköpsverktyg

2023/05/04 08:30 - 12:00 4450 SEK

Kursen riktar sig till dig som vill arbeta mer strategiskt med inköp och upphandling. Kursens mål är att kursdeltagarna ska få med sig verktyg och tankesätt för att arbeta mer planerat, datadrivet och långsiktigt med upphandling och inköp. Under kursen berör vi bland annat olika strategier och processer för upphandling och inköp, avtalsuppföljning, analyser och nyckeltal samt hur ni på ett strategiskt sätt kan arbeta mer datadrivet och effektivt. 

För denna kurs bör du ha arbetat med upphandling och inköp för att kunna tillgodogöra dig kursinnehållet på bästa sätt. Du bör ha förståelse för upphandlingsprocessen. Kursen genomförs under ca 3,5 timme via Teams. 

Kursinnehåll:

 • Teori kring olika inköpsstrategier 
 • Avtalsprioritering i strategimatris 
 • Roller inom inköp – operativ, taktisk, strategisk inköpare 
 • Styra mot en strategisk inköps-/upphandlingsfunktion 
 • Dataanalys som grund för strategiskt inköpsarbete 
 • Grundläggande tankesätt för kategoristyrning 
 • Identifiera besparingspotentialer 
 • Miljöspend – Arbetet med organisationens klimatavtryck (scope 3) 
 • Arbeta med leverantörsstyrning 
 • Strukturerad avtalsuppföljning 
 • Påvisa nyttan med inköps-/upphandlingsfunktionen 
 • Intern och extern kommunikation av nyckeltal 

Vem vänder sig utbildningen till?

Kursen riktar sig till dig som vill arbeta mer effektivt med strategiskt inköp. Din roll är troligen upphandlare, avtalscontroller eller upphandlingschef. 

Kursledare

Sofia Elmeholt & Sebastian Berg, Business Vision

Pris
4 450 SEK ex moms per deltagare.

Datum för kursen

Kursen genomförs digitalt den 4 maj 2023 kl. 08:30-12:00.

Villkor för anmälan

Anmälan till kursen är bindande. Kursavgift återbetalas inte. Om du får förhinder efter att du anmält dig går det utmärkt att överlåta din plats till en kollega. Säkerställ i detta fall att din kollega får ta del av den inbjudan till kursen som du erhållit/kommer att erhålla.

Skräddarsydda utbildningar
Vi genomför skräddarsydda utbildningar där vi gemensamt tar fram ett utbildningsinnehåll. För mer information kontakta utbildning@antirio.com

Registreringen är nu stängd

Datum
2023/05/04 08:30 - 12:00
Pris
4450 SEK