Evenemang

Vy-navigering

Evenemang Views Navigation

Idag

e-Avrop för upphandlare steg 2

Denna kurs är en fortsättningskurs i e-Avrop där du som deltagare får en djupare förståelse för systemets funktioner. Syftet är att du som användare ska lära dig de olika funktionernas användningsområden för att kunna tillföra organisationen ett mervärde i form av struktur, strategier och verktyg för att hantera systemet effektivare vid upphandling.

2700Sek

Avtalsdatabasen i e-Avrop

Utbildningen är en fortsättningskurs i e-Avrops funktioner där du lär dig Avtalsdatabasen och Avtalsuppföljning. Syftet är att du som användare ska lära dig funktionernas användningsområden för att kunna tillföra organisationen ett mervärde i form av struktur, strategier och verktyg för intern styrning och kontroll (Avtalsdatabas och Avtalsuppföljning).

2700Sek

Superuser i e-Avrop

Kursen riktar sig till dig som är superuser i e-Avrop. Under kursen går vi igenom och förklarar all funktionalitet som en superuser har tillgång till. 

2700Sek

e-Avrop för upphandlare på plats

Heldagskursen e-Avrop för upphandlare tar dig igenom e-Avrop steg 1 och steg 2. 
Under dagen går vi först igenom systemets grundversion i form av uppbyggnad, process och funktioner för att sedan djupdyka i systemet och kolla på mer detaljer form av struktur, strategier och verktyg för att hantera systemet effektivare vid upphandling.
Syftet är att du som användare ska lära dig de olika funktionernas användningsområden för att kunna tillföra organisationen ett mervärde i form av struktur, strategier och verktyg för att hantera systemet effektivare vid upphandling.

4900Sek

e-Avrop för upphandlare steg 1

Under kursen går vi igenom systemets grundversion i form av uppbyggnad, process och funktioner. Syftet med kursen är att användaren ska lära sig systemets grundläggande struktur, funktion och förstå hur det används på bästa sätt.

2700Sek

e-Avrop i praktiken steg 1

Vi diskuterar hur man lättast genomför en upphandling i e-Avrop. Vilken metodik bör användas. Du övar på praktiska exempel med att genomföra en upphandling i alla dess steg. Antingen övar du med en faktiskt upphandling eller med ett övningsexempel.  Med utgångspunkt i din upphandling, analyserar vi hur den bör byggas upp och vilken arbetsmetodik som kan vara till hjälp.

2700Sek

e-Avrop för upphandlare steg 2

Denna kurs är en fortsättningskurs i e-Avrop där du som deltagare får en djupare förståelse för systemets funktioner. Syftet är att du som användare ska lära dig de olika funktionernas användningsområden för att kunna tillföra organisationen ett mervärde i form av struktur, strategier och verktyg för att hantera systemet effektivare vid upphandling.

2700Sek