Evenemang

Vy-navigering

Evenemang Views Navigation

Idag

Bli en framgångsrik livsmedelsupphandlare

Att upphandla livsmedel är en utmaning för många upphandlande myndigheter. Hur ska vi kravställa förpackningsstorlekar? Vilka djurskyddskrav gäller? Hur ofta ska priset justeras? Kan leverantörerna leverera till alla våra verksamheter? Detta är några av de frågor som brukar uppstå under processens gång.

6950kr

Steg 2 – Fortsättningsutbildning i systemet e-Avrop

Denna kurs är en fortsättningskurs i e-Avrop där du som deltagare får en djupare förståelse för systemets funktioner. Syftet är att du som användare ska lära dig de olika funktionernas användningsområden för att kunna tillföra organisationen ett mervärde i form av struktur, strategier och verktyg för att hantera systemet effektivare vid upphandling.

3750kr

Entreprenadupphandling – vad är det?

Vi gläntar på dörren till entreprenadupphandlingens underbara värld.
Att arbeta med att upphandla entreprenader kan i vissa avseende skilja sig åt från att upphandla inom andra område. Det är i och för sig lika i förhållande att det finns en köpare och en säljare men i andra avseenden kan det skilja sig åt.

4450kr

Steg 3 – Strategisk användning av systemet e-Avrop

Denna kurs är en fortsättningskurs i e-Avrop där du som deltagare får en djupare förståelse för systemets funktioner. Syftet är att du som användare ska lära dig de olika funktionernas användningsområden för att kunna tillföra organisationen ett mervärde i form av struktur, strategier och verktyg för att hantera systemet effektivare vid upphandling.

För att tillgodogöra dig kursen på bästa sätt bör du ha gått vår grundkurs alternativt ha arbetat aktivt i e-Avrop. Utbildningen genomförs under ca 3 timmar via Teams.

3550kr

Strategiska inköpsverktyg

Kursen riktar sig till dig som vill arbeta mer strategiskt med inköp och upphandling. Kursens mål är att kursdeltagarna ska få med sig verktyg och tankesätt för att arbeta mer planerat, datadrivet och långsiktigt med upphandling och inköp. Under kursen berör vi bland annat olika strategier och processer för upphandling och inköp, avtalsuppföljning, analyser och nyckeltal samt hur ni på ett strategiskt sätt kan arbeta mer datadrivet och effektivt. För denna kurs bör du ha arbetat med upphandling och inköp för att kunna tillgodogöra dig kursinnehållet på bästa sätt. Du bör ha förståelse för upphandlingsprocessen. Kursen genomförs under ca 3,5 timme via Teams.

4450kr

Min första upphandling – direktupphandling och avrop

Att genomföra en direktupphandling eller att avropa på ett befintligt ramavtal kan vara svårt. Kursen lär dig när och hur du får direktupphandla. Därtill ger kursen en god insikt i hur reglerna avseende ramavtal fungerar.

3650SEK

Offentlig upphandling för kravställare

En framgångsrik upphandling kräver, oavsett förmåga, noggranna förberedelser. Därför har vi tagit fram denna grundkurs där vi knyter samman teori och praktik för att hjälpa kursdeltagaren att bli en bättre beställare/kravställare i offentlig upphandling. Deltagarna erhåller grunderna i att samla in, bedöma och utforma krav på ett effektivt sätt.
Vi ger deltagarna en komplett verktygslåda fylld med tekniker och metoder för att möjliggöra fullständiga, strukturerade och lagenliga kravspecifikationer.

2900SEK