Evenemang

Vy-navigering

Evenemang Views Navigation

Idag
Recurring

Om de nya reglerna kring offentlig upphandling som träder i kraft den 1 februari 2022

En halvdagsutbildning (online) vi går igenom samtliga förändringar och nyheter som införs 1 februari 2022. Vi beskriver vilka effekter ändringarna får och vilka lämpliga åtgärder som behöver göras innan reglerna träder i kraft. Vi ger exempel på alla de nya uppgifter som behöver finnas med i upphandlingsdokumenten i alla upphandlingar som annonseras efter 31 januari 2022.

1000SEK – 1900SEK

Strategier för avtalsuppföljning

Att arbeta med avtalsuppföljning är av stor vikt för att se till att skattemedlen används på mest effektiva sätt. Avtalsuppföljning är också en viktig del i det strategiska inköpsarbetet. Genom att arbeta med uppföljning av sina avtal kan ni bidra till att nå uppsatta verksamhetsmål och driva utveckling under avtalsperioden.

3950 SEK

Kom igång med spendanalys

Vanligt förekommande begrepp, varför det är viktigt att jobba med sin spend, vad en spendanalys kan innehålla,
hur du kan göra för att komma igång med spendanalys i din organisation.

3950 SEK