Nedan finns e-Avrops tidigare sända webbinarier

Prenumerera på nyhetsbrev från e-Avrop för att få information om kommande Webbinarier

Offentlighet och sekretess i offentlig upphandling

Tips & tricks

Viten, vitestak och skadestånd

Åberopade företag och underleverantörer

Förhandlat förfarande - utan föregående annonsering

Nya annonseringsregler efter årsskiftet

Tillåtna och otillåtna ändringar av upphandlingsdokumenten

Våga använda e-Auktion

Juridiska grunder för att ställa sociala krav i offentliga upphandlingar

Juridiska grunder för att ställa miljökrav i offentliga upphandlingar

Så jobbar du i AMA-AF 12

ABK 09:s Grunder

ABT 06:s grunder

AB-04:s grunder

Att upphandla byggentreprenader

Smarta skakrav!

Så funkar DIS!

Så jobbar du med spendanalys

Elektronisk signering i e-Avrop

e-Avrops malltjänst

Ändringar av kontrakt & ramavtal

Rätta, förtydliga och komplettera

Säkerhetsskyddad upphandling

Allt om OLA onormalt låga anbud

Takvolym i ramavtal efter Coopservice

Så använder du referenser i kvalifikations- och utvärderingsfas

ESPD på 30 minuter

Nya annonseringsreglerna