Kostnadsfritt webbinarium: Är du nyfiken på de kommande eForms?

2023/03/10 10:00 - 10:45 SEK

Den 25 oktober 2023 blir det obligatoriskt att använda de nya annonseringsformulären eForms.

Det övergripande syftet med eForms är att efterleva ”engångsprincipen” i e-förvaltning och därmed minska den administrativa bördan och öka datatillförlitligheten, och för att underlätta frivilligt offentliggörande av meddelanden vars värde ligger under EU:s tröskelvärde eller som grundar sig på ramavtal, bör sådana standardformulär fastställas som kan fyllas i automatiskt med information från tidigare meddelanden, tekniska specifikationer, anbud, kontrakt, nationella administrativa register och andra datakällor. Slutligen ska sådana formulär inte längre behöva fyllas i för hand, utan de ska genereras automatiskt av programvarusystemen.

Med eForms ökar också myndigheters och enheters möjlighet att fatta datagrundade beslut om offentliga utgifter och medborgarna kan få mer insyn i dessa utgifter.
En konsekvens av detta blir att antalet uppgifter som kan anges i annonserna ökar. De flesta nya uppgifter är frivilliga men det föreligger en skyldighet för de nationella beslutsfattarna att avgöra om uppgiften ska bli obligatorisk, frivillig eller helt utgå. 

​​​​​​​Vi går igenom de viktigaste frågorna och beskriver vad detta innebär för dig som upphandlar.

 

När:

10 mars kl. 10:00-10:45

Webbinariet är kostnadsfritt och anmälan sker via denna länk: 

Anmäl dig här

Välkommen!

Datum
2023/03/10 10:00 - 10:45
Pris
SEK