Kom igång med spendanalys

2022/11/24 08:30 - 14:30 3950 SEK


En spendanalys (även kallad inköpsanalys) är kortfattad förklarat en granskning av utbetalningar till externa leverantörer (utanför organisationen) under vald period. Man kan säga att det är en analys av utbetalningarna ur ett inköpsperspektiv istället för ekonomiperspektiv.

Syftet med att jobba med spendanalys är att få en överblick över organisationens spend, bland annat inköpsområden, inköpsvolymer, leverantörer, inköpsmönster, beställare, fakturor, entreprenader, avtal etc

Kursinnehåll:

  • Vanligt förekommande begrepp
  • Varför det är viktigt att jobba med sin spend
  • Vad en spendanalys kan innehålla
  • Spendanalys och dess olika steg
  • Hur du kan göra för att komma igång med spendanalys i din organisation
  • Grundläggande tankesätt för inköpsanalys och kategoristyrning
  • Urskilja kategorisering utifrån SNI, CPV, UNSPC
  • Vilka analyser och slutsatser som kan göras utifrån en spendanalys
  • Exempel på besparingspotentialer som kan identifieras

Vem vänder sig utbildningen till?

Det krävs inga förkunskaper inom spendanalys för att kunna ta del av denna kurs. Kursen vänder sig till såväl nybörjare som till dig som arbetat med spendanalys ett tag och vill fylla på med mer kunskap om spendanalysens möjligheter.

Kursledare

Sofia Elmeholt är konsultchef på e-Avrop samt konsult inom inköpanalys, upphandling och management. Sofia har 10 års erfarenhet av inköp inom främst offentlig sektor och har utfört flertalet spendanalyser åt varierande organisationer. Hon har tidigare arbetat både som systemansvarig, upphandlare och upphandlingscontroller och har i alla sina roller vägt in analyser i olika former samt initierat projekt för att utveckla organisationen framåt.

Datum för kursen

Kursen utförs digitalt: 24 november 2022 kl. 08:30-14:30 (inkl. en timmes lunch)

Pris

3950 SEK ex moms per deltagare. Priset inkluderar kursdokumentation.

Villkor för anmälan

Eventuell avbokning ska alltid ske skriftligt till e-Avrop. Kostnadsfri avbokning kan göras senast två veckor före kurstillfället. Vid senare avbokning kommer beställaren att faktureras med 100 % av kursarvodet. Platsen kan överlåtas till annan kollega inom organisationen enligt överenskommelse med e-Avrop.
e-Avrop har rätt att ställa in kursen varvid alla eventuellt inbetalda avgifter återbetalas. Ersättningar därutöver utbetalas ej.
e-Avrop fakturerar kursavgiften efter kurstillfället, betalningsfristen är 30 dagar.

Skräddarsydda utbildningar

Vi genomför skräddarsydda utbildningar där vi gemensamt tar fram ett utbildningsinnehåll. För mer information kontakta sarah@e-avrop.com

Bli först!

Loading gif

Redan registrerad

Använd det här verktyget för att avregistrera

Datum
2022/11/24 08:30 - 14:30
Pris
3950 SEK