Entreprenadupphandling – vad är det?

2023/04/18 08:30 - 12:30 4450 SEK

 

Vi gläntar på dörren till entreprenadupphandlingens underbara värld.

Att arbeta med att upphandla entreprenader kan i vissa avseende skilja sig åt från att upphandla inom andra område. Det är i och för sig lika i förhållande att det finns en köpare och en säljare men i andra avseenden kan det skilja sig åt.

Under denna kurs gläntar vi lite på dörren till entreprenadupphandling. Syftet är att introducera dig till området så att du efter kursen har en övergripande bild om entreprenadupphandlingens mest centrala delar. Förhoppningsvis upplever du att det är ett spännande område och kommer därför att ta ytterligare steg mot att leda din första entreprenadupphandling. 

Kursen genomförs under ca 4 timmar via Teams.

Kursinnehåll:

  • Entreprenadupphandling i jämförelse med andra upphandlingsområden
  • Vanliga roller som är delaktiga i projektet entreprenadupphandling
  • Förfrågningsunderlaget – Vägen fram till färdigt förfrågningsunderlag
  • Övergripande om hur standardavtalen AB 04 och ABT 06 används
  • Övergripande om hur AMA AF används
  • Lite om de vanligaste och viktigaste begreppen inom entreprenadupphandling
  • Övergripande om upphandlings-, ersättnings- och entreprenadformer
  • Övergripande om uppföljning av entreprenaden som upphandlats

Vem vänder sig kursen till?

Kursen passar för dig som är ny i rollen upphandlare eller för dig som arbetat med upphandling inom andra områden men har ett intresse av entreprenadupphandling som inriktning.

Kursledare

Johan Ekengren

Pris:

4 450 SEK ex moms per deltagare.

Villkor för anmälan

Anmälan till kursen är bindande. Kursavgift återbetalas inte. Om du får förhinder efter att du anmält dig går det utmärkt att överlåta din plats till en kollega. Säkerställ i detta fall att din kollega får ta del av den inbjudan till kursen som du erhållit/kommer att erhålla.

Skräddarsydda utbildningar

Vi genomför skräddarsydda utbildningar där vi gemensamt tar fram ett utbildningsinnehåll. För mer information kontakta utbildning@antirio.com.

Gå med 2 andra!

Loading gif

Redan registrerad

Använd det här verktyget för att avregistrera

Datum
2023/04/18 08:30 - 12:30
Pris
4450 SEK