Steg 2 - Effektiv användning av moduler och processer i e-Avrop

2022/12/08 08:30 - 11:30 2450 SEK

Kursen är en fördjupningskurs i systemet e-Avrop.

Under kursen går vi igenom systemets funktioner. Syftet är att du som användare ska lära dig de olika funktionernas användningsområden för att kunna tillföra organisationen ett mervärde i form av struktur, strategier och verktyg för att hantera systemet effektivare vid upphandling.

För att tillgodogöra sig utbildningen på bästa sätt bör man ha gått Steg 1 alternativt vara en van användare av e-Avrop. Utbildningen genomförs under ca tre timmar.

För att tillgodogöra sig kursen på bästa sätt bör man ha gått vår grundkurs alternativt vara en van användare av e-Avrop.

Kursinnehåll:

  • Systemets webformulär/utvärderingsmodeller

  • DIS

  • E-auktion

Vem vänder sig kursen till?

Kursen vänder sig till alla som arbetar med e-Avrops upphandlingsstöd och som vill lära sig mer om systemets funktioner och moduler. Kursen genomförs digitalt under ca 3 timma

Kursledare

Sarah Öberg har från att vara förskolelärare och lärare vidareutbildat sig inom inköp och logistikfrågor. Med mer än 10 års erfarenhet av upphandlingsarbete inom offentlig sektor är Sarah en van projektledare och väl medveten om vilka situationer och utmaningar upphandlare ställs inför, vilket hon har med sig när hon utbildar. 

Pris:

2 450 SEK ex moms per deltagare. Priset inkluderar samt kursdokumentation

Om du bokar både kurs Steg 1 och kurs Steg 2 erbjuder vi ett paketpris om 4 450 kr.

Villkor för anmälan

Eventuell avbokning ska alltid ske skriftligt till e-Avrop. Kostnadsfri avbokning kan göras senast två veckor före kurstillfället. Vid senare avbokning kommer beställaren att faktureras med 100 % av kursarvodet. Platsen kan överlåtas till annan kollega inom organisationen enligt överenskommelse med e-Avrop.

e-Avrop har rätt att ställa in kursen varvid alla eventuellt inbetalda avgifter återbetalas. Ersättningar därutöver utbetalas ej.

e-Avrop fakturerar kursavgiften efter kurstillfället, betalningsfristen är 30 dagar.

Skräddarsydda utbildningar

Vi genomför skräddarsydda utbildningar där vi gemensamt tar fram ett utbildningsinnehåll. För mer information kontakta utbildning@antirio.com.

Datum
2022/12/08 08:30 - 11:30
Pris
2450 SEK