Utbildning som ger mervärde

Om du vill effektivisera och kvalitetssäkra upphandlings-, avrops- och avtalsprocessen har vi utbildningarna för dig. e-Avrops utbildningar kan du snabbt omsätta direkt i din verksamhet.

e-Avrops kurser passar såväl nybörjare som rutinerade upphandlare.

Kurserna kan sorteras i två olika sektioner: upphandlingsjuridiska kurser och systemanvändarkurser. De juridiska kurserna är praktiskt inriktade och fokuserar på hur effektiva och affärmässiga upphandlingar bäst förenas med upphandlingsregelverket.

Kurserna har alltid ett tvådelat syfte, att lära sig mer men även att skapa entusiasm kring offentlig upphandling.

Läs mer om varje kurs nedan och klicka på knappen Visa tillfällen för att komma till kalendariet för respektive kurs.

Grundutbildning i e-Avrop - systemet som underlättar din vardag

Vad roligt att du vill delta i vår utbildning – e-Avrop, systemet som underlättar din vardag som upphandlare

Utbildningen visar på hur systemet används på bästa sätt. Under utbildningen varvas föreläsning med inslag av praktiska exempel.

Syftet med utbildningen är att användaren ska lära sig systemets grundläggande struktur och funktion. Målet är att användaren snabbt ska få ut full effekt av systemet.

Utbildningen riktar sig till alla som använder e-Avrop och det krävs inga förkunskaper om systemet. Denna utbildning passar även en van användare, systemet utvecklas hela tiden och då kan detta även ses som en uppdatering för vana användare.

Kursinnehåll:
• Mina sidor
• Menyer i e-Avrop – användningsområde och funktion
• Jobba i projekt – hur man genomför hela upphandlingsprocessen
• Checklistan
• Skapa elektroniska anbudsformulär
• Skapa smarta mallar och dokument med så kallade kopplingar
• Publicera avtal

Vem vänder sig utbildningen till?
Kursen vänder sig till alla som arbetar med e-Avrops upphandlingsstöd och som vill lära sig mer.

Pris: 1950 SEK ex moms per deltagare. Priset inkluderar kursdokumentation.

Denna utbildning är möjlig att kombinera tillsammans med Fördjupning i systemet e-Avrop, i det fall erbjuder vi den kombinationen till det fördelaktiga priset 3 650 kr.

Visa tillfällen

Fördjupning i systemet e-Avrop

Vad roligt att du vill delta i vår utbildning – Fördjupning i systemet e-Avrop

Utbildningen är en fortsättningskurs i e-Avrop där deltagarna lär sig systemets funktioner. Syftet är att du som användare ska lära dig de olika funktionernas användningsområden för att kunna tillföra organisationen ett mervärde i form av struktur, strategier och verktyg för att hantera systemet effektivare vid upphandling.

För att tillgodogöra sig utbildningen på bästa sätt bör man ha gått vår grundutbildning alternativt vara en van användare av e-Avrop. Utbildningen genomförs under ca 3 timmar.

Kursinnehåll:

 • Användarutbildning i modulerna ESPD, DIS, E-auktion, LOV
 • Upphandlingslagstiftning och affärsmässighet

Vem vänder sig utbildningen till?
Kursen vänder sig till alla som arbetar med e-Avrops upphandlingsstöd och som vill lära sig mer om funktionerna/modulerna.

Pris: 1950 SEK ex moms per deltagare. Priset inkluderar kursdokumentation.

Denna utbildning är möjlig att kombinera tillsammans med e-Avrop, systemet som underlättar din vardag som upphandlare, i det fall erbjuder vi den kombinationen för det fördelaktiga priset 3 650 kr.

Visa tillfällen

Kom igång med spendanalys

Vad roligt att du vill delta i vår utbildning – Kom igång med spendanalys

En spendanalys är en granskning av utbetalningar till externa leverantörer under vald period. Kortfattat förklarat är det är en analys av leverantörsreskontran ur ett inköpsperspektiv istället för ett ekonomiperspektiv.

Syftet med att jobba med spendanalys är att få en överblick över organisationens spend, bland annat inköpsområden, inköpsvolymer, leverantörer, inköpsmönster, beställare, fakturor, entreprenader etc.

Kursinnehåll:

 • Vanligt förekommande begrepp
 • Varför det är viktigt att jobba med sin spend
 • Vad en spendanalys kan innehålla
 • Spendanalys och dess olika steg
 • Hur du kan göra för att komma igång med spendanalys i din organisation
 • Grundläggande tankesätt för inköpsanalys och kategoristyrning
 • Urskilja kategorisering utifrån SNI, CPV, UNSPC
 • Vilka analyser och slutsatser som kan göras utifrån en spendanalys
 • Exempel på besparingspotentialer som kan identifieras

Vem vänder sig utbildningen till?
Det krävs inga förkunskaper inom spendanalys för att kunna ta del av denna kurs. Kursen vänder sig till såväl nybörjare som till dig som arbetat med spendanalys ett tag och vill fylla på med mer kunskap om spendanalysens möjligheter.

Pris: 3950 SEK ex moms per deltagare. Priset inkluderar kursdokumentation.

Utbildningen utförs digitalt den 29/4 2021 kl.8.30-12.30 och 25/5 2021 kl.8.30-12.30.

Visa tillfällen

Strategier för avtalsuppföljning

Vad roligt att du vill delta i vår utbildning – Strategier för avtalsuppföljning

Att arbeta med avtalsuppföljning är av stor vikt för att se till att skattemedlen används på mest effektiva sätt. Avtalsuppföljning är också en viktig del i det strategiska inköpsarbetet. Genom att arbeta med uppföljning av sina avtal kan ni bidra till att nå uppsatta verksamhetsmål och driva utveckling under avtalsperioden.

Det främsta syftet att arbeta med avtalsuppföljning är att se till att den upphandlande myndigheten erhåller rätt vara/tjänst/entreprenad i tid och till rätt pris. Det handlar alltså om att kontrollera att rätt kvalitet levereras till rätt pris.

Kursinnehåll:

 • Nyttan med avtalsuppföljning
 • Planering av avtalsuppföljning
 • Avtalsprioritering i strategimatris
 • Avtalets roll bland upphandlingsdokumenten
 • Praktiska tips för att komma igång med avtalsuppföljning
 • Exempel på uppföljningsplan
 • Dokumentation av avtalsuppföljning
 • Vikten av avtalsuppföljning

Vem vänder sig utbildningen till?
Kursen vänder sig till dig som arbetar med avtalsuppföljning på något sätt eller är i beslutsfattande position inom offentlig eller privat sektor. Du kan exempelvis vara upphandlare/inköpare, avtalscontroller, upphandlings-/inköpschef, politiker, kommunchef eller annan befattning där avtalsuppföljning är en del av arbetet eller ansvarsområdet.

Pris: 3950 SEK ex moms per deltagare. Priset inkluderar kursdokumentation.

Utbildningen utförs digitalt den 22/4 2021 kl.8.30-12.30 och 18/5 2021 kl.8.30-12.30.

Visa tillfällen

Avrop och direktupphandlingar - Min första upphandling

Vad roligt att du vill delta i vår utbildning – Avrop och direktupphandlingar – Min första upphandling

Att genomföra en direktupphandling eller att avropa på ett befintligt ramavtal kan vara svårt. Kursen lär dig när och hur du får direktupphandla. Därtill ger kursen en god insikt i hur reglerna avseende ramavtal fungerar.

Kursinnehåll:

 • Upphandlingslagarnas grunder, rättsprinciper samt procedurregler.
 • Vad är en direktupphandling och när är det tillåtet att direktupphandla?
 • När är upphandlingslagarnas undantag tillämpliga?
 • Vilka krav kan ställas i direktupphandlingar?
 • Vilka dokumentationskrav föreligger vid direktupphandling?
 • Avtal – hur utformar jag ett lämpligt direktupphandlingsavtal.
 • Vad innebär en förhandsinsyn?
 • Avrop på befintliga ramavtal – vilka regler gäller vid förnyad konkurrensutsättning?
 • Tecken på korruption i offentlig upphandling.
 • Vad innebär en överprövning och kan man överpröva en direktupphandling?

Vem vänder sig utbildningen till?
Kursen vänder sig till dig som är nybörjare eller för dig som vill veta mer om direktupphandlingar. Direktupphandlingar är den vanligaste upphandlingen i Sverige och rätt använd blir det en effektiv metod för att göra bra affärer.

Pris: 3500 SEK ex moms per deltagare. Priset inkluderar samt kursdokumentation.

Visa tillfällen

Analys och avtalsuppföljning

 

 

Utbildningen är en fortsättningskurs i e-Avrops funktioner där deltagarna lär sig Analys och Avtalsuppföljning. Syftet är att du som användare ska lära dig funktionernas användningsområden för att kunna tillföra organisationen ett mervärde i form av struktur, strategier och verktyg för intern styrning och kontroll (Analys och Avtalsuppföljning).

För att funktionen Avtalsuppföljning ska aktiveras av e-Avrop måste minst en person från organisationen ha genomfört utbildningen.

Utbildningen riktar sig till alla som använder e-Avrop och alla som har ansvar för att följa upp avtal.

För att tillgodogöra sig utbildningen på bästa sätt bör man ha gått vår grundutbildning alternativt vara en van användare av e-Avrop.

Utbildningen genomförs under ca 6 timmar.

Kursinnehåll:

 • Användarutbildning i modulerna Analys och Avtalsuppföljning
 • Upphandlingslagstiftning och affärsmässighet
 • Affärsidé, affärsmodell och uppförandekod

Vem vänder sig utbildningen till?
Kursen vänder sig till alla som arbetar med e-Avrops upphandlingsstöd och som vill lära sig mer om funktionerna avtalsanalys och avtalsuppföljning.

Visa tillfällen

Mallhantering och utvärdering

 

Utbildningen är en fortsättningskurs i e-Avrops funktioner där deltagarna lär sig mallhantering och utvärderingsmetodik i systemet.

Utbildningen ger en fördjupad kunskap om möjligheterna i e-Avrop för att kunna tillföra organisationen ett mervärde i form av struktur, strategier och verktyg för en effektivare upphandlingsprocess.

Utbildningen riktar sig till användare som vill få en fördjupad förståelse för e-Avrops funktioner.
För att tillgodogöra sig utbildningen på bästa sätt bör man ha gått vår grundutbildning alternativt vara en van användare av e-Avrop.

Utbildningen genomförs under ca 6 timmar

Kursinnehåll:

 • Skapa och redigera mallar
 • Redigera systemmallar
 • Utvärdering i systemet – strategier
 • Skapa utvärderingsmodell
 • Bli en mästare på kopplade dokument

 

Vem vänder sig utbildningen till?
Kursen vänder sig till alla som arbetar med e-Avrops upphandlingsstöd och som vill lära sig mer om funktionerna avtalsanalys och avtalsuppföljning.

Visa tillfällen

Offentlig upphandling 1.0

Kursen redogör för grunderna i nya LOU samt nya LUF. Vi tar itu med både direktivstyda upphandlingar och icke-direktivstyrda upphandlingar. Efter genomgången kurs ska deltagaren kunna framställa egna upphandlingar i enlighet med gällande regler.

 • Kan man göra goda affärer och samtidigt följa LOU?
 • Avsikten och bakgrunden med offentlig upphandling.
 • Lagens uppbyggnad (rättsprinciper & procedurregler).
 • Lagens undantag – när behöver jag inte följa LOU?
 • Genomgång av samtliga tröskelvärden och hur dessa ska beräknas.  Upphandlingsförfaranden – vilka finns och när får jag använda dem?
 • Annonseringsregler.
 • Ramavtal, dynamiska inköpssystem, inköpscentraler och annan samordnad upphandling.
 • Vilka krav får man ställa i en upphandling.
 • Tidsfrister i offentlig upphandling.
 • Hur ska jag kommunicera i offentlig upphandling.
 • ESPD.
 • Vad får man utvärdera? – Utvärdering av anbud och tilldelning av kontrakt.
 • Avtalsrätt.
 • Överprövningar, skadestånd och upphandlingsskadeavgift.

Vem vänder sig utbildningen till?
Kursen vänder sig till dig som är nybörjare eller för dig som vill uppdatera dig om regelverket. Efter kursen ska du ha tillräcklig kunskap för att självständigt kunna genomföra affärsmässiga upphandlingar som följer gällande regelverk.

 

Visa tillfällen

Avrop & direktupphandlingar

Att genomföra en direktupphandling eller att avropa på ett befintligt ramavtal kan vara svårt. Kursen lär dig när och hur du får direktupphandla. Därtill ger kursen en god insikt i hur reglerna avseende ramavtal fungerar.

Kursinnehåll:

 • Upphandlingslagarnas grunder, rättsprinciper samt procedurregler.
 • Vad är en direktupphandling och när är det tillåtet att direktupphandla?
 • När är upphandlingslagarnas undantag tillämpliga?
 • Vilka krav kan ställas i direktupphandlingar?
 • Vilka dokumentationskrav föreligger vid direktupphandling?
 • Avtal – hur utformar jag ett lämpligt direktupphandlingsavtal.
 • Vad innebär en förhandsinsyn?
 • Avrop på befintliga ramavtal – vilka regler gäller vid förnyad konkurrensutsättning?
 • Tecken på korruption i offentlig upphandling.
 • Vad innebär en överprövning och kan man överpröva en direktupphandling?
 • Genomgång av e-Avrops direktupphandlingsmodul D4D.

Vem vänder sig utbildningen till?
Kursen vänder sig till dig som är nybörjare eller för dig som vill veta mer om direktupphandlingar. Direktupphandlingar är den vanligaste upphandlingen i Sverige och rätt använd blir det en effektiv metod för att göra bra affärer.

Visa tillfällen

Nyheter i nya LOU (2016:1145) och nya LUF (2016:1146)

Nya lagar innebär ofta nya krav och möjligheter på hur upphandlingar ska genomföras. I kursen går vi igenom alla de ändringar som införts genom nya LOU och nya LUF.

Kursinnehåll:

 • Uppdelning mellan A och B-tjänster slopas.
 • Nya regler avseende interna kontrakt.
 • Förtydligade regler avseende samarbetsavtal.
 • Vad innebär det nya kraven på elektronisk upphandling.
 • Nya annonseringsregler.
 • Utökade möjligheter att använda förhandlat förfarande.
 • Förkortade tidsfrister.
 • Förenklade regler för förlängning av anbudsfrister.
 • Vad innebär ett innovationspartnerskap?
 • Hur konstruerar jag ett dynamiskt inköpssystem?
 • Nya regler för uppdelade kontrakt.
 • Nya utvärderingsgrunder.
 • Vad är ESPD.
 • Kompletteringar av anbud & onormalt låga anbud.
 • Nya regler avseende avtalsändringar.

Vem vänder sig utbildningen till?
Kursen vänder sig till alla som arbetar med offentlig upphandling och snabbt vill sätta sig in i vad de nya reglerna innebär. Kursen genomförs som en halvdagsutbildning.

Visa tillfällen

ESPD – reglerna bakom Det europeiska enhetliga upphandlingsdokumentet

De nya reglerna avseende ESPD ställer nya krav på hur upphandlingar får och ska utformas. I denna kurs görs en genomgång av hur ESPD ska användas. Efter genomgången kurs ska deltagarna på ett effektivt sett kunna använda ESPD i sitt upphandlingsarbete.

Kursinnehåll:

 • Vad är ESPD?
 • Varför ska ESPD användas?
 • När används ESPD?
 • Vad måste ett ESPD innehålla?
 • Vilka bevis måste man inkräva?
 • Hur förehåller sig ESPD till upphandlingens ska-krav?
 • Är det möjligt att återanvända ett ESPD från tidigare upphandlingar?
 • Instruktion i hur man skapar ett ESPD.
 • Juridisk genomgång av ESPD samtliga delar.
 • ESPD i icke-direktivstyrda upphandlingar.
 • Erfarenhet från andra EU-länder.

Vem vänder sig utbildningen till?
Kursen vänder sig till alla som arbetar med offentlig upphandling och snabbt vill sätta sig in i vad de nya reglerna avseende ESPD innebär. Kursen genomförs som en halvdagsutbildning.

Visa tillfällen