Utbildning som ger mervärde

Om du vill effektivisera och kvalitetssäkra upphandlings-, avrops- och avtalsprocessen har vi utbildningarna för dig. e-Avrops utbildningar kan du snabbt omsätta direkt i din verksamhet.

e-Avrops kurser passar såväl nybörjare som rutinerade upphandlare.

Kurserna kan sorteras i två olika sektioner: upphandlingsjuridiska kurser och systemanvändarkurser. De juridiska kurserna är praktiskt inriktade och fokuserar på hur effektiva och affärmässiga upphandlingar bäst förenas med upphandlingsregelverket.

Kurserna har alltid ett tvådelat syfte, att lära sig mer men även att skapa entusiasm kring offentlig upphandling.

Läs mer om varje kurs nedan och klicka på knappen Visa tillfällen för att komma till kalendariet för respektive kurs.

Kom igång med spendanalys

En spendanalys (även kallad inköpsanalys) är kortfattad förklarat en granskning av utbetalningar till externa leverantörer (utanför organisationen) under vald period. Man kan säga att det är en analys av utbetalningarna ur ett inköpsperspektiv istället för ekonomiperspektiv.

Syftet med att jobba med spendanalys är att få en överblick över organisationens spend, bland annat inköpsområden, inköpsvolymer, leverantörer, inköpsmönster, beställare, fakturor, entreprenader, avtal etc.

Kursinnehåll:

 • Vanligt förekommande begrepp
 • Varför det är viktigt att jobba med sin spend
 • Vad en spendanalys kan innehålla
 • Spendanalys och dess olika steg
 • Hur du kan göra för att komma igång med spendanalys i din organisation
 • Grundläggande tankesätt för inköpsanalys och kategoristyrning
 • Urskilja kategorisering utifrån SNI, CPV, UNSPC
 • Vilka analyser och slutsatser som kan göras utifrån en spendanalys
 • Exempel på besparingspotentialer som kan identifieras

Vem vänder sig utbildningen till?
Det krävs inga förkunskaper inom spendanalys för att kunna ta del av denna kurs. Kursen vänder sig till såväl nybörjare som till dig som arbetat med spendanalys ett tag och vill fylla på med mer kunskap om spendanalysens möjligheter.

Datum: 17 juni kl.08.30-12.30 och 14 september kl.08.30-12.30

Pris: 3950 SEK ex moms per deltagare. Priset inkluderar kursdokumentation.

Visa tillfällen

Strategier för avtalsuppföljning

 

Att arbeta med avtalsuppföljning är av stor vikt för att se till att skattemedlen används på mest effektiva sätt. Avtalsuppföljning är också en viktig del i det strategiska inköpsarbetet. Genom att arbeta med uppföljning av sina avtal kan ni bidra till att nå uppsatta verksamhetsmål och driva utveckling under avtalsperioden.

Det främsta syftet att arbeta med avtalsuppföljning är att se till att den upphandlande myndigheten erhåller rätt vara/tjänst/entreprenad i tid och till rätt pris. Det handlar alltså om att kontrollera att rätt kvalitet levereras till rätt pris.

Kursinnehåll:

 • Nyttan med avtalsuppföljning
 • Planering av avtalsuppföljning
 • Avtalsprioritering i strategimatris
 • Avtalets roll bland upphandlingsdokumenten
 • Praktiska tips för att komma igång med avtalsuppföljning
 • Exempel på uppföljningsplan
 • Dokumentation av avtalsuppföljning
 • Vikten av avtalsuppföljning

Vem vänder sig utbildningen till?
Kursen vänder sig till dig som arbetar med avtalsuppföljning på något sätt eller är i beslutsfattande position inom offentlig eller privat sektor. Du kan exempelvis vara upphandlare/inköpare, avtalscontroller, upphandlings-/inköpschef, politiker, kommunchef eller annan befattning där avtalsuppföljning är en del av arbetet eller ansvarsområdet.

Datum: 3 juni kl.08.30-12.30 och 7 september kl.08.30-12.30

Pris: 3950 SEK ex moms per deltagare. Priset inkluderar kursdokumentation.

Visa tillfällen

Power BI för inköpare

 

 

Detta är en kurs för dig som vill komma igång med analys- och visualiseringsverktyget Power BI, för mer värdeskapande analys. Kursen kräver inga förkunskaper, du kommer lära dig allt från början och ta del av hur Power BI fungerar i sin helhet. Du kommer lära dig att hämta, transformera och visualisera data i interaktiva rapporter.

Tillämpningsområdena för Power BI är många, kopplat till inköpsarbetet ser vi verktyget som en nyckelkomponent för att optimera analysen. Power BI möjliggör bland annat visualisering av spenden och koppla ihop data med avtalsregister för att stötta avtalsuppföljningen. Detta kraftfulla verktyg passar även för artikelanalys för att exempelvis jämföra priser och andra ad-hoc analyser. Lär dig att nyttja den fulla potentialen med Power BI genom att delta på denna kurs!

Kursinnehåll:

 • Introduktion till BI
 • Genomgång av Power BI
 • Läsa in datakällor
 • Tvätta och städa data
 • Formatera och konvertera datatyper
 • Skapa relationer mellan tabeller
 • Skapa beräknade mått
 • Skapa visualiseringar
 • Publicera Power BI-rapporter
 • Dela Power BI-rapporter i Teams

Vem vänder sig utbildningen till?
Kursen riktar sig till dig som arbetar med analys på något sätt. Du kan exempelvis vara inköpsanalytiker, controller, upphandlare, sourcing manager, upphandlings-/inköpschef. Det krävs inga förkunskaper, men gärna viss datorvana och Excelkunskaper för att kunna ta del av denna kurs.

Pris
3 950 SEK ex moms per deltagare. Priset inkluderar kursdokumentation.

Datum
8 Juni kl 9:30-16:00, digitalt via Teams

Utbildning av PRO(a)ACT
Denna utbildning genomförs av vår samarbetsparter PRO(a)ACT. Boka plats på deras utbildning här på vår hemsida så erhåller du 20 % rabatt på priset!

 

Visa tillfällen