Molnbaserad lösning

e-Avrop levereras som molntjänst, även benämnt SaaS (Software as a Service). Det innebär att tjänsten alltid är tillgänglig, att du alltid har tillgång till senaste programversion, samt att drift och backup ingår.

$

Process

I upphandlingsstödet skapar du projekt där du antingen arbetar själv eller bjuder in andra till samarbete. Ni kan dela på arbetsuppgifter och alla har överblick över hur arbetet fortskrider.

l

Metodik

Med e-Avrop får du mer än ett upphandlingsverktyg, du får även tillgång till metodik och mallar.

;

Enkelhet och effektivitet

Anbuden läggs rakt in i verktyget av anbudsgivarna. Med rätt förberedelser kan öppning och utvärdering av alla anbud gå på några sekunder.

ESPD-modul

e-Avrop har utvecklat en ESPD-modul som är fullt integrerad i upphandlingssystemet. I modulen skapar upphandlaren enkelt en ESPD. Genom att kryssa för de färdiga kraven väljer ni vilka delar av ESPD som ska aktiveras för just er upphandling. Er färdiga ESPD är helt elektronisk och kan snabbt och lätt besvaras av anbudsgivarna. Med e-Avrops ESPD-modul sparas tid för både upphandlare och leverantörer. Inga dokument behöver varken laddas upp eller ner och alla inkomna ESPD utvärderas elektroniskt i e-Avrop.

Det europeiska enhetliga upphandlingsdokumentet är ett företags egna försäkran om finansiell ställning, kapacitet och lämplighet för ett offentligt upphandlingsförfarande. Det används som preliminär bevisning för uppfyllandet av de villkor som ställs vid offentliga upphandlingsförfaranden i hela EU. ESPD består av ett antal frivilla samt obligatoriska krav.

Läs mer om ESPD på Upphandlingsmyndighetens webbplats.

  • Dokument behöver varken laddas upp eller ner
  • Stöd för import av tidigare ESPD
  • Enkelt att skapa – enkelt att svara

Beställning av ESPD-modul sker antingen genom att kontakta oss på e-Avrop eller genom att använda nedan elektroniska orderformulär:

Till orderformulär för ESPD-modul

 

 

Auktionsmodul
Avsluta upphandlingen med elektronisk auktion i enlighet med LOU. Auktionsmodulen är helt integrerad i upphandlingsverktyget vilket gör det enkelt att anordna e-auktion.

Direktupphandling
Direktupphandlingsmodulen möjliggör för medarbetare i organisationen att själva genomföra direktupphandling.

Avtalsdatabas
Med en sökbar avtalsdatabas hjälper du organisationen att öka avtalstroheten och sänka kostnaderna.

Analys- och avtalsuppföljning
Upphandlingen må vara avslutad när avtalet är påskrivet, men det är då relationen med leverantören börjar. Följ upp avvikelser och säkerställ avtalstrohet med det integrerade verktyget för avtalsuppföljning, den självklara modulen för dig som är avtalscontroller.

Jag vill veta mer!

Fyll i formuläret nedan så kontaktar en av våra konsulter dig inom kort.

1 + 11 =