Bättre upphandling

Offentlig upphandling handlar bara delvis om lagstiftning och regelverk. I själva verket handlar offentlig upphandling om att säkerställa att våra gemensamma skattepengar spenderas effektivt genom konkurrensutsättning, transparens och likabehandling. e-Avrop hjälper dig som upphandlare att göra den goda affären!

Teamet

Våra upphandlingskonsulter har flera års erfarenhet som upphandlare och är väl förtrogna med regelverket för offentlig upphandling.

Våra systemutvecklare är väl insatta i de krav som ställs på ett upphandlingssystem och jobbar ständigt med att förbättra och utveckla systemet i samråd med våra kunder.

Johan

Johan

Upphandlingskonsult

Joakim

Joakim

Utvecklingschef

Per

Per

Upphandlingskonsult

Ola

Ola

Systemarkitekt

Jill

Jill

Upphandlingskonsult

Caroline

Caroline

Upphandlingskonsult

John

John

Systemutvecklare

Vesa

Vesa

Systemutvecklare

Melik

Melik

Systemutvecklare

Mikael

Mikael

Support

Kristian

Kristian

Projektledare

Ernest

Ernest

VD

Alexander

Alexander

Systemutvecklare

Joel

Joel

Systemutvecklare

Tomas

Tomas

Systemadministratör

Kontakta e-Avrop

11 + 10 =