Prenumerera på nyhetsbrev från e-Avrop

Webbinarium — Bättre styrning och uppföljning av organisationens affärer

Välkomna på webbinarium —
Bättre styrning och uppföljning av organisationens affärer

Få bättre styrning av dina upphandlingar och mät resultatet/effekten av arbetet.

Anders Carnbro från e-Avrop visar nya modulen för- och efterkalkyl, och förklarar nyttan med den. Staffan Borgstedt och Ulrika Bergenblad från Upphandlingscenter Falun-Borlänge Regionen medverkar och berättar om deras arbete med styrning av upphandlingar, hur deras upphandlingsprocess ser ut, vilka nyckeltal de väljer att mäta och varför de mäter de nyckeltalen.

Webbinariet är kostnadsfritt, pågår under cirka en timme och anmälan görs nedan.

Välkommna!

Jag vill delta 11 december kl 10:00


 

Anders Carnbro
e-Avrop

Staffan Borgstedt
Upphandlingscenter FBR

Ulrika Bergenblad
Upphandlingscenter FBR

OBS!  e-Avrops webbinarium kan komma att spelas in och spridas i utbildningssyfte, se här.
Vi ber er därför, med hänvisning till GDPR, att endast registrera er med förnamn samt e-postadress.

Kommande utbildningar och webbinarier

UTBILDNING — Grundutbildning i e-Avrop

Utbildningen är en grundkurs i e-Avrop där deltagaren lär sig systemets grundläggande struktur och funktion. Målet är att användaren snabbt ska få ut full effekt av systemet.

Utbildningen riktar sig till alla som använder e-Avrop och det krävs inga förkunskaper om systemet.

Denna utbildning passar även en van användare, systemet utvecklas hela tiden och då kan detta även ses som en uppdatering för vana användare.

Utbildningen genomförs under ca tre timmar
(kl. 09:00-12:00).

Innehåll:

 • Menyer i e-Avrop – användningsområde och funktion
 • Jobba i projekt – hur man genomför hela upphandlingsprocessen

Pris: 1950 SEK ex moms per deltagare.

INFO OCH ANMÄLAN
7 december

UTBILDNING — Fördjupning i systemet e-Avrop

Utbildningen är en fortsättningskurs i e-Avrop där deltagarna lär sig systemets funktioner. Syftet är att du som användare ska lära dig de olika funktionernas användningsområden för att kunna tillföra organisationen ett mervärde i form av struktur, strategier och verktyg för att hantera systemet effektivare vid upphandling.

För att tillgodogöra sig utbildningen på bästa sätt bör man ha gått vår grundutbildning alternativt vara en van användare av e-Avrop.
Utbildningen genomförs under ca tre timmar
(kl. 13:00-16:00)

Innehåll:

 • Användarutbildning i modulerna ESPD, DIS, E-auktion, LOV
 • Upphandlingslagstiftning och affärsmässighet

Pris:1950 SEK ex moms per deltagare.

INFO OCH ANMÄLAN
7 december

 

 


För information och anmälan till kommande webbinarier håll utkik efter våra nyhetsbrev eller följ e-Avrop på Facebook eller LinkedIn.


e-Avrop AB | Brovägen 1 | 182 76 Stocksund | 08-50 11 90 00 | info@e-avrop.com

Statistik på upphandlingsområdet — nya regler från årsskiftet

Statistik på upphandlingsområdet
— Nya regler från årsskiftet

 

De nya reglerna i korthet

Från och med den 1 januari 2021 träder nya regler avseende upphandlingsstatistik och annonsering i kraft.

I huvuddrag innebär det förändrade regelverket följande:

 • Upphandlingar ska annonseras i en registrerad annonsdatabas enligt Lagen (2019:668) om upphandlingsstatistik.
 • Ett större antal uppgifter ska anges i upphandlingsannonser som understiger EU:s tröskelvärde.
 • Upphandlingar som understiger EU:s tröskelvärde ska efterannonseras.

 


 

Hur påverkas jag som användare i e-Avrop?

 1. e-Avrop har ansökt om registrering hos Konkurrensverket för att säkerställa att e-Avrop-systemet har status som registrerad annonsdatabas i god tid till den 1 januari 2021. Det är sedan e-Avrop som är ansvarig för att översända våra kunders statistik till Upphandlingsmyndigheten och deras statistikdatabas.
 2. e-Avrop strävar efter att automatisera annonseringsprocessen. Många av de uppgifter som blir obligatoriska att ange i icke-direktivstyrda upphandlingsannonser och i efterannonser finns redan i e-Avrop och kommer att användas för att skapa så kompletta annonser som möjligt. e-Avrop kommer givetvis se till att alla användare ges möjlighet att ange samtliga obligatoriska annonsuppgifter.

Upphandlingar som annonserats innan den 1 januari 2021 följer nuvarande regelverk.

Med vänliga hälsningar,
Teamet på e-Avrop


För information och anmälan till kommande webbinarier håll utkik efter våra nyhetsbrev eller följ e-Avrop på Facebook eller LinkedIn.


e-Avrop tillhandahåller kunskap och system för offentlig upphandling.

e-Avrop AB | Brovägen 1 | 182 76 Stocksund | 08-50 11 90 00 | info@e-avrop.com

Webbinarium — Våga använda e-Auktion

Välkomna på webbinarium – Våga använda e-auktion

E-auktioner kan användas för inköp av varor, tjänster och byggentreprenader, men de passar bäst för små, standardiserade inköp av varor/byggentreprenader och används sällan för inköp av tjänster.

Trots att e-auktioner har tydliga fördelar när det gäller tidsminskning, transaktionskostnader, byråkrati och partiskhet, är deras användning långt från utbredd.

Vi går igenom fördelarna och eventuellt nackdelarna med elektroniska auktioner.

Webbinariet är kostnadsfritt, pågår under cirka en halvtimme och anmälan görs nedan.

Jag vill delta 20 november kl. 10.00

Välkommna!

OBS!  e-Avrops webbinarium kan komma att spelas in och spridas i utbildningssyfte, se här.
Vi ber er därför, med hänvisning till GDPR, att endast registrera er med förnamn samt e-postadress.

Kommande utbildningar och webbinarier

WEBBINARIUM — Kontraktsuppföljning – en snabbkurs

Betydelsen av att följa upp sina upphandlande kontrakt och ramavtal kan inte nog belysas. När många hör ordet kontraktsuppföljning tänker de oftast på leverantörskontroll.

Men kontraktsuppföljning handlar lika mycket om att skapa och utveckla goda relationer till sina leverantörer.

Webbinariet är kostnadsfritt och pågår under cirka 30 minuter.

Anmälan
27 november kl 10:00, anmäl er här

UTBILDNING — Grundutbildning i e-Avrop

Utbildningen är en grundkurs i e-Avrop där deltagaren lär sig systemets grundläggande struktur och funktion. Målet är att användaren snabbt ska få ut full effekt av systemet.

Utbildningen riktar sig till alla som använder e-Avrop och det krävs inga förkunskaper om systemet.

Denna utbildning passar även en van användare, systemet utvecklas hela tiden och då kan detta även ses som en uppdatering för vana användare.

Utbildningen genomförs under ca tre timmar
(kl. 09:00-12:00).

Innehåll:

 • Menyer i e-Avrop – användningsområde och funktion
 • Jobba i projekt – hur man genomför hela upphandlingsprocessen

Pris: 1950 SEK ex moms per deltagare.

INFO OCH ANMÄLAN
7 december

UTBILDNING — Fördjupning i systemet e-Avrop

Utbildningen är en fortsättningskurs i e-Avrop där deltagarna lär sig systemets funktioner. Syftet är att du som användare ska lära dig de olika funktionernas användningsområden för att kunna tillföra organisationen ett mervärde i form av struktur, strategier och verktyg för att hantera systemet effektivare vid upphandling.

För att tillgodogöra sig utbildningen på bästa sätt bör man ha gått vår grundutbildning alternativt vara en van användare av e-Avrop.
Utbildningen genomförs under ca tre timmar
(kl. 13:00-16:00)

Innehåll:

 • Användarutbildning i modulerna ESPD, DIS, E-auktion, LOV
 • Upphandlingslagstiftning och affärsmässighet

Pris:1950 SEK ex moms per deltagare.

INFO OCH ANMÄLAN
7 december

 

 


För information och anmälan till kommande webbinarier håll utkik efter våra nyhetsbrev eller följ e-Avrop på Facebook eller LinkedIn.


e-Avrop AB | Brovägen 1 | 182 76 Stocksund | 08-50 11 90 00 | info@e-avrop.com

November 2020 — Ny version av ESPD

Ny version av ESPD

e-Avrop lanserar nu en helt ny integrerad ESPD-modul som utvecklats i enlighet med EU:s senaste krav. Den nya ESPD-modulen har ett förbättrat användargränssnitt både för upphandlare och leverantörer.

• ESPD-modulen är helt integrerad i e-Avrop upphandlingssystem.
• Användargränssnittet är förbättrat och innehåller bland annat visuell indikering av ifyllnadsgrad.
• Den nya ESPD-modulen möjliggör snabbare navigering i ESPD-formuläret.
• Det är möjligt att importera och exportera tidigare skapade ESPD-formulär och formulärsvar.
• Det går att spara ESPD-svar som pdf.
• Modulen innehåller förbättrat stöd för kvalificering av inkomna ESPD-svar.

Ni kan läsa mer och se hur vår nya ESPD-modul fungerar i vårt hjälpavsnitt ESPD (Upphandlare).

De kunder som använder den befintliga ESPD-modulen erbjuds att uppgradera till den nya ESPD-modulen utan extra kostnad. För att få en visning av den nya ESPD-modulen och uppgradera, kontakta oss på e-Avrop eller fyll i detta formulär.

För er som i dagsläget inte använder den integrerade ESPD-modulen i e-Avrop så är ni välkomna att boka in en visning genom att kontakta oss på e-Avrop eller fylla i detta formulär.

Utvecklingsprojektet av den nya ESPD-modulen har skett i samarbete med EU och Svedala kommun och har delfinansierats av Europeiska unionen.

 

Med vänliga hälsningar,
Teamet på e-Avrop


e-Avrop tillhandahåller kunskap och system för offentlig upphandling.

e-Avrop AB | Brovägen 1 | 182 76 Stocksund | 08-50 11 90 00 | info@e-avrop.com

 

Välkomna till höstens utbildningar

Välkomna till höstens utbildningar

Vi på e-Avrop ställer inte in, vi ställer istället om och erbjuder därför er digitala utbildningar under hösten 2020!

Välkommna!


Grundutbildning i e-Avrop

Utbildningen visar på hur systemet används på bästa sätt. Under utbildningen varvas föreläsning med inslag av praktiska exempel.

Syftet med utbildningen är att du som användare ska få lära dig systemets grundläggande struktur och funktion. Målet är att du snabbt ska få ut full effekt av systemet.

Utbildningen riktar sig till alla som använder e-Avrop och kräver inga förkunskaper i systemet. Denna utbildning passar även dig som är en van användare för att få kännedom om uppdateringar och nyheter i e-Avrop. Utbildningen pågår ca 3 timmar.

Utbildningens innehåll:
• Mina sidor
• Menyer i e-Avrop – användningsområde och funktion
• Jobba i projekt – hur man genomför hela upphandlingsprocessen
• Checklistan
• Skapa elektroniska anbudsformulär
• Skapa smarta mallar och dokument med så kallade kopplingar
• Publicera avtal

Vem vänder sig utbildningen till?
Du som arbetar med e-Avrops upphandlingsstöd och som vill lära dig mer har glädje av att gå utbildningen e-Avrop — systemet som underlättar din vardag som upphandlare.

Pris: 1950 SEK ex moms per deltagare. Priset inkluderar utbildningsdokumentation.

Denna utbildning är möjlig att kombinera med Fördjupning i systemet e-Avrop, då till det förmånliga paketpriset av 3 650 kr.

Fördjupning i systemet e-Avrop

Utbildningen är en fortsättning i e-Avrop där du lär sig systemets funktioner. Syftet är att du som användare ska lära dig de olika funktionernas användningsområden för att kunna tillföra organisationen ett mervärde i form av struktur, strategier och verktyg för att hantera systemet effektivare vid upphandling.

För att tillgodogöra sig utbildningen på bästa sätt bör du ha gått grundutbildningen e-Avrop — systemet som underlättar din vardag som upphandlare alternativt vara en van användare av e-Avrop. Utbildningen pågår ca 3 timmar.

Utbildningens innehåll:
• Användarutbildning i modulerna ESPD, DIS, E-auktion, LOV
• Upphandlingslagstiftning och affärsmässighet

Vem vänder sig utbildningen till?
Utbildningen vänder sig till dig som arbetar med e-Avrops upphandlingsstöd och som vill lära dig mer om funktionerna/modulerna.

Pris: 1950 SEK ex moms per deltagare. Priset inkluderar kursdokumentation.

Denna utbildning är möjlig att kombinera med Fördjupning i systemet e-Avrop, då till det förmånliga paketpriset av 3 650 kr.

Gör din anmälan här

Grundutbildning 22 oktober kl. 9 – 12

Grundutbildning 12 november kl. 9 – 12

Grundutbildning 7 december kl. 9 – 12

Fördjupning i e-Avrop 22 oktober kl. 13 – 16

Fördjupning i e-Avrop 12 november kl. 13 – 16  

Fördjupning i e-Avrop 7 december kl. 13 – 16

Anmälan är bindande. Det går att kostnadsfritt överlåta platsen till en annan person. Överlåtandet måste dock meddelas skriftligen via e-post info@e-avrop.com och blir giltigt först efter bekräftelse från e-Avrop AB.

Vi förbehåller oss rätten att ställa in utbildningen vid för få anmälda deltagare.


För information och anmälan till kommande webbinarier håll utkik efter våra nyhetsbrev eller följ e-Avrop på Facebook eller LinkedIn.


e-Avrop AB | Brovägen 1 | 182 76 Stocksund | 08-50 11 90 00 | info@e-avrop.com

Premiär för e-Avrops webbinarieserie

Premiär för e-Avrops webbinarieserie

Under hösten 2020 kommer vi på e-Avrop erbjuda en webbinarieserie avseende entreprenadupphandling. Vi kommer gå igenom entreprenadjuridik, standardavtalens uppbyggnad samt syfte och tillämpliga upphandlingsregler.

Webbinarieserien är kostnadsfri varje tillfälle pågår under cirka 30 minuter.
Anmäl dig via länkarna nedan redan idag.

Välkommen!


OBS! e-Avrops webbinarier kan komma att spelas in och spridas i utbildningssyfte, se här.

Vi ber er därför, med hänvisning till GDPR, att endast registrera er med förnamn samt e-postadress.


Kommande utbildningar och webbinarier

WEBBINARIUM
Smarta skakrav

Allt sedan 2015 när HFD fastställde att upphandlare alltid ska upprätthålla samtliga obligatoriska krav i upphandlingar, har det varit viktigt att formulera smarta krav.
I webbinariet kikar vi på krav som kan uppfyllas på flera olika sätt samt hur vi undviker meningslösa formaliakrav som riskerar att fördyra affären.

Webbinariet kommer utgå från en lång rad av dåliga exempel, inte minst webbinarieledarens egna misstag.

Webbinariet är kostnadsfritt och pågår ca 30 minuter.

Anmälan till Smarta skakrav, 11 september kl. 10:00 >>

WEBBINARISERIE – ENTREPRENADJURIDIK
DEL I – Att upphandla byggentreprenader

I den första delen av vår webbinarserie kommer vi att fokusera på entreprenadupphandlingens grunder.
• Entreprenadformer, utförande eller total. AB eller ABT
• Upphandlingsformer, delad, general. Mycket delad eller samordnad
• Ersättningsformer, fast pris eller löpande räkning

Webbinariet är kostnadsfritt och pågår ca 30 minuter.

Anmälan till webbinar 18 september kl. 10:00 >>

WEBBINARIESERIE –
DEL II – ABT-04:s grunder

I den andra delen av vår webbinarserie kommer vi fokusera på AB-04:s grunder.

• Allmänt om AB-04
• Ansvar, vem ansvar för uppgifter och handlingar
• AB-04, uppbyggnad, syfte och innehåll

Webbinariet är kostnadsfritt och pågår ca 30 minuter.

Anmälan till webbinar 25 september kl. 10:00 >>

WEBBINARIESERIE –
DEL III – AB-06:s grunder

I den tredje delen av vår webbinarserie kommer vi fokusera på ABT-06:s grunder.

• Allmänt om ABT-06
• Ansvar, vem ansvar för uppgifter och handlingar
• ABT-06:s, uppbyggnad, syfte och innehåll

Webbinariet är kostnadsfritt och pågår ca 30 minuter.

Anmälan till webbinar 2 oktober kl. 10:00 >>

WEBBINARIESERIE –
DEL V – ABK-09:s grunder

I den fjärde delen av vår webbinarieserie kommer vi fokusera på ABK-09:s grunder.

• Allmänt om ABK-09
• Ansvar, vem ansvar för uppgifter och handlingar
• ABK-09, uppbyggnad, syfte och innehåll

Webbinariet är kostnadsfritt och pågår ca 30 minuter.

Anmälan till webbinar 9 oktober kl. 10:00 >>

WEBBINARIESERIE –
DEL V – Så jobbar du i AMA-AF 12

I den femte och sista delen av vår webbinarieserie kommer vi fokusera på AMA-AF 12.

• Allmänt om AMA-AF
• Regler, koppling till AB 04 och ABT 06
• AMA AF, uppbyggnad och innehåll

Webbinariet är kostnadsfritt och pågår under cirka 30 minuter.

Anmälan till webbinar 27 oktober kl. 10:00 >>


För information och anmälan till kommande webbinarier håll utkik efter våra nyhetsbrev eller följ e-Avrop på Facebook eller LinkedIn.


e-Avrop AB | Brovägen 1 | 182 76 Stocksund | 08-50 11 90 00 | info@e-avrop.com

Webbinarium 11 september — Smarta skakrav

Välkommen till webbinarium — Smarta skakrav

Allt sedan 2015 när HFD fastställde att upphandlare alltid ska upprätthålla samtliga obligatoriska krav i upphandlingar, har det varit viktigt att formulera smarta krav.

I webbinariet kikar vi på krav som kan uppfyllas på flera olika sätt samt hur vi undviker meningslösa formaliakrav som riskerar att fördyra affären.

Webbinariet kommer utgå från en lång rad av dåliga exempel, inte minst webbinarieledarens egna misstag.

Webbinariet är kostnadsfritt, pågår under cirka en 30 minuter och anmälan görs nedan.

Jag vill delta 11 september kl 10


 

OBS! e-Avrops webbinarier kan komma att spelas in och spridas i utbildningssyfte, se här.

Vi ber er därför, med hänvisning till GDPR, att endast registrera er med förnamn samt e-postadress.


 

För information och anmälan till kommande webbinarier håll utkik efter våra nyhetsbrev eller följ e-Avrop på Facebook eller LinkedIn.


e-Avrop AB | Brovägen 1 | 182 76 Stocksund | 08-50 11 90 00 | info@e-avrop.com

Webbinarium 18 juni — Så funkar DIS

Välkommen till webbinarium — Så funkar DIS

Dynamiska inköpssystem är ett av många verktyg i upphandlingslådan. Vid vissa tillfällen är DIS ett långt mycket bättre alternativ än ett ramavtal.

Vi går igenom samtliga regler och praktiska tips avseende dynamiska inköpssystem. Hur inrättar man ett DIS? Hur tilldelar man kontrakt i ett DIS? Finns det en ökad risk för överprövning?

Detta webbinarium hölls 18 juni 2020 och nu hittar du det inspelat här.


 

OBS! e-Avrops webbinarier kan komma att spelas in och spridas i utbildningssyfte, se här.

Vi ber er därför, med hänvisning till GDPR, att endast registrera er med förnamn samt e-postadress.


Kommande webbinarier

WEBBINARIUM
Så jobbar du med sprendanalys

Varför ska organisationer arbeta med en spendanalys och vad innebär det?
Under webbinariet går vi igenom grunderna inom spendanalys och dess nytta. Vi kommer även visa upp e-Avrops samarbetspartner, PRO(a)ACTs, marknadsledande lösning. Genom AI har de kunnat automatisera specifika delar i arbetet, vilket med andra ord gör inköpsanalysen intelligent och spar massvis med tid.

Webbinariet är kostnadsfritt och pågår under cirka 1 timme.

Jag vill delta 17 juni kl 09:30

 

 

 

 

 

 

 

 


För information och anmälan till kommande webbinarier håll utkik efter våra nyhetsbrev eller följ e-Avrop på Facebook eller LinkedIn.


e-Avrop AB | Brovägen 1 | 182 76 Stocksund | 08-50 11 90 00 | info@e-avrop.com

Webbinarium 17 juni — Så jobbar du med spendanalys

Välkommen till webbinarium — Så jobbar du med spendanalys

Varför ska organisationer arbeta med en spendanalys och vad innebär det?
Under webbinariet går vi igenom grunderna inom spendanalys och dess nytta och Kim Grandell visar upp e-Avrops samarbetspartner PRO(a)ACTs marknadsledande lösning. Genom AI har PRO(a)ACT kunnat automatisera specifika delar i arbetet med en inköpsanalys, vilket med andra ord gör inköpsanalysen intelligent och spar massvis med tid.

Webbinariet är kostnadsfritt, pågår under cirka en timme och anmälan görs nedan.

Detta webbinarium hölls 17 juni 2020 och nu hittar du det inspelat här.


 

OBS! e-Avrops webbinarier kan komma att spelas in och spridas i utbildningssyfte, se här.

Vi ber er därför, med hänvisning till GDPR, att endast registrera er med förnamn samt e-postadress.


Kursledare

Anders Carnbro

Konsult inom inköpsanalys och upphandling på e-Avrop.

Kim Grandell
BI-konsult och grundare av spendverktyget PRO(a)ACT.

 

 

 

 

 

 

 

 

 


För information och anmälan till kommande webbinarier håll utkik efter våra nyhetsbrev eller följ e-Avrop på Facebook eller LinkedIn.


e-Avrop AB | Brovägen 1 | 182 76 Stocksund | 08-50 11 90 00 | info@e-avrop.com

Webbinarium 3 juni — Ändringar av ramavtal och kontrakt

Välkommen till webbinarium — Ändringar av ramavtal och kontrakt

Det är inte ovanligt att man behöver göra förändringar i upphandlade ramavtal och kontrakt.

Oavsett om det rör sig om tilläggsavtal, ändringar av volym eller sortiment, byte av leverantör eller enklare ändringar så som faktureringsadresser redogör vi för vad som gäller vid förändringar.

Webbinariet är kostnadsfritt, pågår under cirka en halvtimme och anmälan görs nedan.

Jag vill delta 3 juni kl. 10


 

OBS! e-Avrops webbinarier kan komma att spelas in och spridas i utbildningssyfte, se här.

Vi ber er därför, med hänvisning till GDPR, att endast registrera er med förnamn samt e-postadress.


För information och anmälan till kommande webbinarier håll utkik efter våra nyhetsbrev eller följ e-Avrop på Facebook eller LinkedIn.


e-Avrop AB | Brovägen 1 | 182 76 Stocksund | 08-50 11 90 00 | info@e-avrop.com

Webbinarium 25 maj — Rätta, förtydliga och komplettera

Välkommen till webbinarium — Rätta, förtydliga och komplettera

Det hör inte till ovanligheterna att inkomna anbud innehåller fel, brister eller saknar efterfrågade uppgifter och dokument. Ur konkurrenssynpunkt är det alltid lika sorgligt med anbud som måste uteslutas på grund av slarv från anbudsgivaren.

Men vilka möjligheter föreligger till rättelse av fel, förtydligande och komplettering. Webbinariumet försöker bringa klarhet när dessa åtgärder är förenliga med de upphandlingsrättsliga principerna.

Webbinariet är kostnadsfritt, pågår under cirka en halvtimme och anmälan görs nedan.

Jag vill delta 25 maj klockan 10:00


 

OBS! e-Avrops webbinarier kan komma att spelas in och spridas i utbildningssyfte, se här.

Vi ber er därför, med hänvisning till GDPR, att endast registrera er med förnamn samt e-postadress.


Kommande utbildningar och webbinarier

WEBBINARIUM:
Säkerhetsskyddad upphandling

Webbinariet ger en schematisk genomgång av hur upphandlingsprocessen på bästa sätt bör utformas i en säkerhetsklassad upphandling.

Webbinariet är kostnadsfritt och pågår cirka 30 minuter.

Anmälan 19 maj kl. 14:00

WEBBINARIUM:
Rätta, förtydliga och kompletterarundutbildning

Vilka möjligheter föreligger till rättelse av fel, förtydligande och komplettering av anbud. Detta webbinarium försöker bringa klarhet i när dessa åtgärder är förenliga med de lagstiftningen.
Webbinariet är kostnadsfritt och pågår cirka 30 minuter.

Anmälan 25 maj kl.10:00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


För information och anmälan till kommande webbinarier håll utkik efter våra nyhetsbrev eller följ e-Avrop på Facebook eller LinkedIn.


e-Avrop AB | Brovägen 1 | 182 76 Stocksund | 08-50 11 90 00 | info@e-avrop.com

MAJ 2020 — Nyheter i eAvrop

MAJ 2020 — Nyheter i eAvrop

Vi har driftsatt en uppdatering av e-Avrop som innehåller ett antal nya förbättringar av upphandlingssystemet du kan läsa om många av den i detta mejl. Den uppgraderade versionen driftsattes den 6 maj 2020.

Highlights

• Vi har förbättrad tillgänglighet på vår hemsida och uppfyller nu även WCAG 2.1 AA, tidigare hade vi bara stöd för WCAG 2.0 AA
Och om ni inte redan har upptäckt det så har vi ett högkontrastläge ni kan aktivera från er profil.

• Ni kan nu högerklicka för att klista in utan formatering i våra text fält som tillåter formatering, detta gör att ni nu enklare kan kopiera in texter från olika källor utan att behöva oroa er att formatering blir konstig.

Förbättringar

• Vi har lagt in en Markera alla på Dynamisika Inköp för att göra det enklare att lägga till kvalificerade leverantörer.

• Det går nu att kontakta support för att ändra default valuta för era projekt.

• Vi har skapat separata fält för tilldelningsmeddelanden för LoV och DIS, era systemadministratörer finner dessa under systemadministration.

• Vi har lagt till en Word-koppling för leverantörs ort, så att ni t.ex. kan enklare kan skapa avtalsmallar för underskrift.

• Vi har gjort ett antal mindre förbättringar av hur Signeringstjänsten fungerar läs mer nedan.

• Vi har lagt till Märkning i Avtals API:et, så att ni nu kan läsa in även det fältet, oberoende av vilken funktion av API:et nu använder er av.

• Hantering av Personuppgiftsbiträdesavtal har förbättrats på så sätt att vi nu kan ta bort kravet att nya användare behöver acceptera ett sådant om det redan finns ett upprättat oss emellan.

• Vi har kompletterat inbjudningsmejlet till upphandlingar med sista anbudsdag/ansökningsdag

Samtliga förändringar som har skett i eAvrop kan ni läsa i detta hjälpavsnitt >>

Med vänliga hälsningar från Teamet på e-Avrop


e-Avrop tillhandahåller kunskap och system för offentlig upphandling.

Vid frågor kontakta oss gärna på info@e-avrop.com


Copyright © 2020 e-Avrop AB

 

 

 


 

 

 

 

e-Avrop AB | Brovägen 1 | 182 76 Stocksund | 08-50 11 90 00 | info@e-avrop.com

Webbinarium 13 och 19 maj — Säkerhetsskyddad upphandling

Välkommen till webbinarium — Säkerhetsskyddad upphandling

Regelverket för säkerhetsskydd är omfattande och berör många upphandlande myndigheter och enheter. Att genomföra en säkerhetsklassad upphandling är ofta en utmaning. Webbinariumet ger en schematisk genomgång av hur upphandlingsprocessen på bästa sätt bör utformas i en säkerhetsklassad upphandling.

Detta webbinarium hålls vid två olika tillfällen; 13 maj klockan 10.00 samt 19 maj klockan 14.00.
Webbinariet är kostnadsfritt, pågår under cirka en halvtimme och anmälan görs nedan.

Jag vill registrera mig


OBS! e-Avrops webbinarier kan komma att spelas in och spridas i utbildningssyfte, se här.

Vi ber er därför, med hänvisning till GDPR, att endast registrera er med förnamn samt e-postadress.


 

För information och anmälan till kommande webbinarier håll utkik efter våra nyhetsbrev eller följ e-Avrop på Facebook eller LinkedIn.


 

e-Avrop AB | Brovägen 1 | 182 76 Stocksund | 08-50 11 90 00 | info@e-avrop.com

Nytt webbinarium 29 april — Allt om OLA

Välkommen till webbinarium — Allt om OLA (onormalt låga anbud)

Hur avgör man när ett anbud är onormalt lågt? Vad gör man när man tror att ett anbud är onormalt lågt. När ska jag utesluta en anbudsgivare som lämnat ett onormalt lågt anbud?

Webbinariet är kostnadsfritt, pågår under cirka en halvtimme och anmälan görs nedan.

Jag vill delta 29 april klockan 15:30


OBS! e-Avrops webbinarier kan komma att spelas in och spridas i utbildningssyfte, se här.

Vi ber er därför, med hänvisning till GDPR, att endast registrera er med förnamn samt e-postadress.


Kommande utbildningar och webbinarier

WEBBINARIUM:
Takvolym i ramavtal efter Coopservice

Nära fyra av tio upphandlingar avser ramavtal. Detta innebär att EU-domstolen dom i målet C-216/17 Coopservice sannolikt påvverkar alla upphandlare. Vi går igenom när och hur ni anger takvolymer i era ramavtal.

Webbinariet är kostnadsfritt och pågår cirka 30 minuter.

Anmälan 23 april kl. 11:00

Anmälan 28 april kl 14:00

WEBBUTBILDNING:
Grundutbildning i e-Avrops upphandlingsstöd

Under utbildningen kommer vi att gå igenom e-Avrops grundläggande struktur och funktion.

Utbildningen riktar sig till alla som använder e-Avrop och det krävs inga förkunskaper om systemet.

Pris 1 950 kr/deltagare.

Anmälan 28 april kl.10:00 – 14:00

WEBBINARIUM:
Allt om OLA (onormalt låga anbud)

Hur avgör man när ett anbud är onormalt lågt? Vad gör man när man tror att ett anbud är onormalt lågt. När ska jag utesluta en anbudsgivare som lämnat ett onormalt lågt anbud?

Webbinariet är kostnadsfritt och pågår cirka en halvtimme.

Anmälan 29 april kl. 15:30


För information och anmälan till kommande webbinarier håll utkik efter våra nyhetsbrev eller följ e-Avrop på Facebook eller LinkedIn.


P.S

Är det något särskilt ämne som ni skulle vilja att vi tar upp i våra webbinarier?

Tveka inte utan hör av er till oss, info@e-avrop.com


e-Avrop AB | Brovägen 1 | 182 76 Stocksund | 08-50 11 90 00 | info@e-avrop.com

Välkommen till webbinarium: Takvolym i ramavtal efter Coopservice

Välkommen till webbinarium –

Takvolym i ramavtal efter Coopservice

Nära fyra av tio upphandlingar avser ramavtal. Detta innebär att EU-domstolen dom i målet C-216/17 Coopservice sannolikt påverkar alla upphandlare.

Vi går igenom när och hur du anger takvolymer i dina ramavtal.

Webbinariet är kostnadsfritt och anmälan görs nedan.

Jag vill delta 23 april klockan 11:00

Jag vill delta 28 april klockan 14:00

OBS! e-Avrops webbinarier kan komma att spelas in och spridas i utbildningssyfte, se här.
Vi ber er därför, med hänvisning till GDPR, att endast registrera er med förnamn samt e-postadress.

Kommande utbildningar och webbinarier

 

Webbinarium: Så använder du referenser

Vi går igenom hur du använder referenstagning både i kvalifikationsfasen samt utvärderingsfasen och hur du undviker sammanblandning.

Kostnadsfritt

Anmälan till webbinarium 22 april kl. 10:30

Digital utbildning: Grundutbildning

Under utbildningen kommer vi att gå igenom e-Avrops grundläggande struktur och funktion.

Utbildningen riktar sig till alla som använder e-Avrop och det krävs inga förkunskaper om systemet.

Pris 1 950 kr/deltagare.

Anmälan till digital utbildning 28 april kl. 10:00


För information och anmälan till kommande webbinarier håll utkik efter våra nyhetsbrev eller följ e-Avrop på Facebook eller LinkedIn.


P.S

Är det något särskilt ämne som ni skulle vilja att vi tar upp i våra webbinarier?

Tveka inte utan hör av er till oss, info@e-avrop.com


e-Avrop AB | Brovägen 1 | 182 76 Stocksund | 08-50 11 90 00 | info@e-avrop.com

Välkommen till webbinarium: Så använder du referenser i kvalifikations- och utvärderingsfas

Välkommen till webbinarium –

Så använder du referenser i kvalifikations- och utvärderingsfas

Det finns inget som förhindrar referenstagning i utvärderingsfasen. Däremot bör stor försiktighet iakttas. Vi går igenom hur du använder referenstagning i utvärderingsfasen så att det är förenligt med de grundläggande upphandlingsrättsliga principerna.

Vi kommer även att prata om referenstagning i kvalifikationsfasen och hur du undviker att blanda samman kvalificeringskrav och utvärderingskriterier.

Webbinariet är kostnadsfritt och anmälan görs nedan.

Jag vill delta 22 april klockan 10:30

OBS! e-Avrops webbinarier kan komma att spelas in och spridas i utbildningssyfte, se här.
Vi ber er därför, med hänvisning till GDPR, att endast registrera er med förnamn samt e-postadress.

Kommande utbildningar och webbinarier

 

Webbinarium: Så använder du referenser

Vi går igenom hur du använder referenstagning både i kvalifikationsfasen samt utvärderingsfasen och hur du undviker sammanblandning.

Kostnadsfritt

Anmälan till webbinarium 22 april kl. 10:30

Digitalutbildning: Grundutbildning

Under utbildningen kommer vi att gå igenom e-Avrops grundläggande struktur och frunktion.

Utbildningen riktar sig till alla som använder e-Avrop och det krävs inga förkunskaper om systemet.

Pris 1 950 kr/deltagare.Anmälan till digital utbildning 28 april kl. 10:00


För information och anmälan till kommande webbinarier håll utkik efter våra nyhetsbrev eller följ e-Avrop på Facebook eller LinkedIn.


P.S

Är det något särskilt ämne som ni skulle vilja att vi tar upp i våra webbinarier?

Tveka inte utan hör av er till oss, info@e-avrop.com


e-Avrop AB | Brovägen 1 | 182 76 Stocksund | 08-50 11 90 00 | info@e-avrop.com

Välkomna på digital Grundutbildning i e-Avrop

Ny på jobbet? Ny roll? Eller bara intresserad av att färska upp dina kunskaper i systemet?

Välkommen på digital Grundutbildning i e-Avrops upphandlingsverktyg

Syftet med utbildningen är att ni ska lära er systemets grundläggande struktur och funktion.

Målet är att kunden och användaren snabbt ska få ut full effekt av systemet och därmed mest valuta för pengarna.

Utbildningen riktar sig till alla som använder e-Avrop och det krävs inga förkunskaper om systemet.

Grundutbildningen genomförs digitalt den 28 april kl 10-14 med en paus för lunch.

Pris 1 950 kr/deltagare och ni anmäler er via länken nedan.


Per Werling är en positiv upphandlingsjurist från Göteborg med över 16 års erfarenhet som upphandlingskonsult.
Per har mångårig erfarenhet som rådgivare, kurslärare och föreläsare inom upphandlingsområdet med fokus på såväl anbudsgivare som upphandlare. Per sägs ha Sveriges bredaste reportoar av upphandlingsskämt.

Caroline Johannesson är en självutnämnd upphandlingsnörd som tycker att upphandling är bland det roligaste som finns.
Efter avslutad juristexamen kastades hon in i upphandlingsvärlden där hon de senaste 12 åren arbetat både på den privata sidan men också inom stat, kommun och landsting. Detta har gett henne flera exempel från verkligheten som hon gärna delar med sig av under kurserna.


Registrera er här


e-Avrop är ett svenskt företag som tillhandahåller kunskap och system för den digitala inköpsprocessen.

Vi erbjuder systemstöd för inköpsanalys, e-upphandling och e-handel i offentlig sektor. Enligt våra användare är våra system lätta att lära sig och enkla att använda. Våra system utvecklas kontinuerligt i samråd med våra kunder som är experter inom upphandling och inköp.

Tillsammans med våra kunder bidrar vi till bättre upphandling för att möjliggöra den goda affären.

 

För information om kommande utbildningar håll utkik efter våra nyhetsbrev eller följ e-Avrop på Facebook eller LinkedIn.

facebook linkedin homepage

e-Avrop AB | Brovägen 1 | 182 76 Stocksund | 08-50 11 90 00 | info@e-avrop.com

e-Avrops konsulter står redo att hjälpa till

Kunskap och system –

Med e-Avrop får du mer än ett upphandlingsverktyg! Du kan få stöd i hela upphandlingsprocessen. 

I dessa, minst sagt utmanande tider, så har vi full förståelse för att mångas arbetssituation är ansträngd, inte minst för er upphandlare som ska säkerställa leverans av, i vissa fall kritiska, varor och tjänster.

e-Avrop tillhandahåller allt ni behöver för den digitala inköpsprocessen. Inte bara systemstöd utan även upphandlings- och juridiskt stöd.

Våra seniora upphandlingskonsulter har en bred expertis inom offentlig upphandling, utvärderingsmodeller och upphandlingsjuridik, samt specifik kompetens inom exempelvis entreprenadupphandling och IT-upphandling.

Så om ni känner att ni inte riktigt hinner med. Om högarna på skrivbordet bara växer eller om ”att-göra-listan” bara blir längre och längre… tveka inte att höra av er till oss.

Vi finns redo att hjälpa er!  


Sofia Elmeholt är civilekonom i grunden och har lång erfarenhet av upphandling och avtalsuppföljning. Hon tilldelades priset Handslaget för årets upphandling 2014 för hennes livsmedelsupphandlingar. Med kunskaper inom både ekonomi och juridik stödjer hon och utbildar organisationer på ett engagerande sätt.

Kontakta Sofia:
e-post:  Sofia(a)e-avrop.com
telefon: 08-501 190 25

Johan Ekengren har arbetat med inköps -och upphandlingsfrågor under sju års tid, både inom offentlig och privat sektor.

Johan har skaffat sig en bred erfarenhet från att i olika omfattning och inom olika områden stötta och driva projekt.

Kontakta Johan:
e-post:  Johan(a)e-avrop.com
telefon: 08-501 190 23

Per Werling är en positiv upphandlingsjurist från Göteborg med över 16 års erfarenhet som upphandlingskonsult.
Per har mångårig erfarenhet som rådgivare, kurslärare och föreläsare inom upphandlingsområdet med fokus på såväl anbudsgivare som upphandlare.

Kontakta Per:
e-post:  Per(a)e-avrop.com
telefon: 08-501 190 22

Sarah Öberg är en van projektledare med 10 års erfarenhet av upphandlingsarbete inom offentlig sektor. Sarah är hon väl förtrogen med Lagen om offentlig upphandling och poängterar ofta vikten av att jobba serviceinriktat och effektivt tillsammans med sina olika uppdragsgivare.

Kontakta Sarah:
e-post:  Sarah(a)e-avrop.com
telefon: 08-501 190 24

Våra konsulter finns tillgängliga som projektledare för hela eller delar av upphandlingsprojekt, som upphandlare, som resursförstärkning, specialister m.m.

Konsulterna på e-Avrop har en stor vana och mångårig erfarenhet av att leda upphandlingsprojekt med såväl få som många projektdeltagare.


facebook linkedin homepage

e-Avrop AB | Brovägen 1 | 182 76 Stocksund | 08-50 11 90 00 | info@e-avrop.com

 

Välkomna på webinar: Så använder du referenser i kvalifikations- och utvärderingsfas

Välkomna på webinar –

Så använder du referenser i kvalifikations- och utvärderingsfas

Det finns inget som förhindar referenstagning i utvärderingsfasen. Däremot bör stor försiktighet iakttas.

Vi går igenom hur du använder referenstagning i utvärderingsfasen så att det är förenligt med de grundläggande upphandlingsrättsliga principerna.

Vi kommer även att prata om referenstagning i kvalifikationsfasen och hur du undviker att blanda samman kvalificeringskrav och utvärderingkriterier.

Webinariet är kostnadsfritt och ni anmäler er via länken nedan.

Välkomna!


Registrera er här


OBS!e-Avrops webinars kan komma att spelas in och spridas i utbildningssyfte, se här.
Vi ber er därför, med hänvisning till GDPR, att endast registrera er med förnamn samt e-postadress.

Kommande webinars

e-Avrop Malltjänst

Vi presenterar e-Avrops Malltjänst, ger exempel på mallar och visa hur tjänsten kan effektivisera era processer.

Anmälan

8 april kl 10:00, anmäl er här

Anbudsskolan
(för leverantörer)

I Pabliqs Anbudsskola redogör vi för hur du bäst lägger upp ditt arbete för att skapa förutsättningar för att vinna på fler upphandlingar.
Webbinariumet pågår i cirka 45 minuter.

Anmälan
7 april kl. 10:00, för mer info och anmälan se här

14 april kl. 10:00, för mer info och anmälan se här

Så använder du referenser

Vi går igenom hur du använder referenstagning både i kvalifikationsfasen samt utvärderingsfasen och hur du undviker sammanblandning.

Anmälan

15 april kl. 10:00, anmäl er här


För information och anmälan till kommande webinars håll utkik efter våra nyhetsbrev eller följ e-Avrop på Facebook eller LinkedIn.

facebook linkedin homepage

P.S

Är det något särskilt ämne som ni skulle vilja att vi tar upp i vår webinarserie?

Tveka inte utan hör av er till oss, info@e-avrop.com


e-Avrop AB | Brovägen 1 | 182 76 Stocksund | 08-50 11 90 00 | info@e-avrop.com

Välkomna på e-Avrops kostnadsfria webinars

 

Välkomna på e-Avrops kostnadsfria webinars

Löpande under våren kommer vi att bjuda på webinars med relevant och intressant innehåll.

Vi kommer ta upp ämnen som berör upphandling generellt och aktuella frågor (både praktiska och juridiska) men även tips och tricks i e-Avrops upphandlingsverktyg.

Samtliga webinar är kostnadsfria och genomförs under cirka 30 minuter om inget annat anges.

Välkomna!

ESPD på 30 minuter

Vi går igenom de rättsliga förutsättningarna för ESPD-systemet och visar praktiskt hur du bör tänka för att göra det så enkelt som möjligt för leverantörer och dig själv.

Anmälan
2 april kl 14:30, anmäl er här

6 april kl 10:00, anmäl er här

Anbudsskolan
(för leverantörer)

I Pabliqs Anbudsskola redogör vi för hur du bäst lägger upp ditt arbete för att skapa förutsättningar för att vinna på fler upphandlingar.
Webbinariumet pågår i cirka 45 minuter.

Anmälan
7 april kl. 10:00, för mer info och anmälan se här

14 april kl. 10:00, för mer info och anmälan se här

e-Avrop Malltjänst

Vi presenterar e-Avrops Malltjänst, ger exempel på mallar och visa hur tjänsten kan effektivisera era processer.

Anmälan

8 april kl 10:00, anmäl er här

OBS! e-Avrops webinars kan komma att spelas in och spridas i utbildningssyfte, se här.
Vi ber er därför, med hänvisning till GDPR, att endast registrera er med förnamn samt e-postadress.

För information och anmälan till kommande webinars håll utkik efter våra nyhetsbrev eller följ e-Avrop på Facebook eller LinkedIn.

facebook linkedin homepage

P.S

Är det något särskilt ämne som ni skulle vilja att vi tar upp i vår webinarserie?

Tveka inte utan hör av er till oss, info@e-avrop.com


e-Avrop AB | Brovägen 1 | 182 76 Stocksund | 08-50 11 90 00 | info@e-avrop.com

Välkomna på e-Avrops kostnadsfria webinars

 

Välkomna på e-Avrops kostnadsfria webinars

Löpande under våren kommer vi att bjuda på webinars med relevant och intressant innehåll.

Vi kommer ta upp ämnen som berör upphandling generellt och aktuella frågor (både praktiska och juridiska) men även tips och tricks i e-Avrops upphandlingsverktyg.

Samtliga webinar är kostnadsfria och genomförs under cirka 30 minuter om inget annat anges.

Välkomna!

ESPD på 30 minuter

Vi går igenom de rättsliga förutsättningarna för ESPD-systemet och visar praktiskt hur du bör tänka för att göra det så enkelt som möjligt för leverantörer och dig själv.

Anmälan
2 april kl 14:30, anmäl er här

6 april kl 10:00, anmäl er här

Anbudsskolan
(för leverantörer)

I Pabliqs Anbudsskola redogör vi för hur du bäst lägger upp ditt arbete för att skapa förutsättningar för att vinna på fler upphandlingar.
Webbinariumet pågår i cirka 45 minuter.

Anmälan
7 april kl. 10:00, för mer info och anmälan se här

14 april kl. 10:00, för mer info och anmälan se här

e-Avrop Malltjänst

Vi presenterar e-Avrops Malltjänst, ger exempel på mallar och visa hur tjänsten kan effektivisera era processer.

Anmälan

8 april kl 10:00, anmäl er här

OBS! e-Avrops webinars kan komma att spelas in och spridas i utbildningssyfte, se här.
Vi ber er därför, med hänvisning till GDPR, att endast registrera er med förnamn samt e-postadress.

För information och anmälan till kommande webinars håll utkik efter våra nyhetsbrev eller följ e-Avrop på Facebook eller LinkedIn.

facebook linkedin homepage

P.S

Är det något särskilt ämne som ni skulle vilja att vi tar upp i vår webinarserie?

Tveka inte utan hör av er till oss, info@e-avrop.com


e-Avrop AB | Brovägen 1 | 182 76 Stocksund | 08-50 11 90 00 | info@e-avrop.com

Med anledning av nyhetsbrevet 1 april

Nej, naturligtvis var det inte sant att det är ok att ställa krav på dialekt i upphandlingar. 

Vad som däremot är helt sant är att vi på e-Avrop erbjuder samtliga våra kunder att kostnadsfritt använda e-signering till och med 2020-04-30. 

Vi gör detta för att försöka underlätta för alla er i dessa tider av karantän, tillfälligt hemmaarbete och andra utmaningar.

Allt ni behöver göra för att få kostnadsfri tillgång till tjänsten är att fylla i detta e-formulär.

Ni som redan har e-Avrops e-signering får naturligtvis tjänsten kostnadsfritt under hela april.

Det är också helt sant att vi just nu erbjuder kostnadsfria webinars.

För mer information om dessa följ oss på Facebook, LinkedIn eller håll utskick över dessa nyhetsbrev. Nyhetsbreven kan ni även läsa på vår hemsida

I de fall det är möjligt kommer även webinarierna att läggas upp på hemsidan så att ni kan titta på de i repris. Ni hittar dessa här.

Kommande webinars

 • ESPD på 30 minuter,
  2 april kl 14:30, anmäl er här
 • ESPD på 30 minuter,
  6 april kl 10:00, anmäl er här
 • Anbudsskolan,
  7 april kl. 10:00, för mer info och anmälan se här
 • e-Avrops Malltjänst,
  8 april kl 10:00, anmäl er här
 • Anbudsskolan,
  14 april kl. 10:00, för mer info och anmälan se här

En fortsatt riktigt trevlig 1 april
önskar
Teamet på e-Avrop


För mer information, nyheter och och anmälan till kommande webinars –
följ e-Avrop på Facebook, LinkedIn eller håll utkik efter dessa nyhetsbrev. 

facebook linkedin homepage

e-Avrop AB | Brovägen 1 | 182 76 Stocksund | 08-50 11 90 00 | info@e-avrop.com

Krav på dalmål, skånska eller gotländska kan nu bli verklighet efter nytt avgörande

Krav på dalmål, skånska eller gotländska kan nu bli verklighet efter nytt avgörande

Brinkeberg kommuns upphandling av ägg blev föremål för en rättprocess då en leverantör överprövade upphandlingen.
I upphandlingsdokumenten ställdes krav på att anbuden skulle vara författade på den lokala dialekten, brööl. Nu har Förvaltningsrätten beslutat i ärendet. 

 Brinkebergs upphandlingschef Aprilia Primo berättar:
”Vi är en liten kommun men med en stark känsla för det lokala och de lokala företagarna. Vi ville därför hitta ett nytt sätt, inom ramen för upphandlingslagstiftningen, att främja förtagare som finns i närområdet.”

Det inkom sju anbud i upphandlingen. Sex av dessa var på brööl medan ett var på svenska. Aprilia fortsätter:
– ”Eftersom vi ställt krav på brööl i upphandlingen så såg vi inget annat alternativ än att förkasta anbudet på svenska.”

Leverantören, Äggstra AB överprövade beslutet till Förvaltningsrätten i Skåneland.

Äggstras VD Sven Skatt kommenterar:
”För oss var det helt orimligt att besvara upphandlingen på brööl. Ägg är ju ägg. Det kan ju inte spela någon roll vilken dialekt vi som leverantör talar. De ska ju inte prata med äggen.”

Domstolens bedömning

I kommunens upphandlingsdokument angavs att anbudet skulle lämnas på brööl. Det framstod därmed som tillräckligt tydligt att kravet på brööl utgjorde ett obligatoriskt krav som anbudsgivaren skulle uppfylla. Det var vidare ostridigt mellan parterna att bolaget trots detta krav lämnade sitt anbud på svenska.

Det kunde i Förvaltningsrättens mening inte anses medföra att kommunen agerat i strid med LOU när man förkastat bolagets anbud för att det varit avfattat på svenska.

Förvaltningsrätten bedömde alltså att det inte fanns skäl till ingripande enligt LOU.

Aprilia om domen:
– ”Vi är naturligtvis väldigt glada att vi äntligen fått en dom och att domstolen bedömde att vi agerat enligt lagen. Dels innebär detta att vi äntligen kan börja beställa lokalproducerade ägg, eller munat som vi säger på brööl, till våra serviceboenden men det innebär också att vi även i framtiden kan ställa krav på dialekt i våra upphandlingar och på så sätt gynna vårt lokala näringsliv.”

e-Avrop utvecklas ständigt

Ernest Wessman, VD på e-Avrop, kommenterar avgörandet:
”Vi har en ständigt pågående omvärldsbevakning för att tidigt fånga upp ny praxis eller kommande lagändringar. Vi har historiskt varit väldigt snabba och duktiga på att utveckla systemet så att det hela tiden följer gällande lag, så även i detta fall.

Ernest fortsätter:
-”Redan idag kommer vi att släppa en ny release där våra kunder får möjlighet att översätta hela systemet till över 100 olika svenska dialekter. Vi har duktiga upphandlingskonsulter och jurister över hela Sverige så det var relativt enkelt och snabbt gjort för oss att samla in dessa dialekter.”

Målnummer och domstol

Förvaltningsrätten i Skåneland dom den 20 januari 2020 i mål nummer 2617-19.

Vad tycker ni om detta? Hör av er till oss via formuläret som ni hittar här


Vi frågade några kunder vad de tyckte om detta: 

-”De vau de vässta jau höurt. Va sa de vaura fö brau me de da”, Silla Larsson, Björkholmen

– De blir görbra dä å få prat sin ejen dialäkt. I di bäste traköra i Svergö pratör vi rikssvenska så alle förstår.”, Lou Disén, Kristinehamn

”Nä-äh, va sah dä va brah föhr? Sehn fattarjahnonte vah di sah ha´t teh? Meh sa re va på väschôtska sa re ente va så svårt o förschtå, Jocke Aprilsson, Tiahôlm

Ja, fifan, de åxå…, Priscilla Aprilsson, Gällivare

-”Sent nå pråblem me Hä, synd om dänn staran som skä försök läsa dä bara.”, Egbert Jocksén, Hedemora

-” Däh gååår aaaldri´”, Uove Pasqua, Örebro

-”Jåå, nå bli´he väl brah. He jer int mycke till å tyck nå anne.”, Louise Rätt. Umeå


För mer information, nyheter och och anmälan till kommande webinars –
följ e-Avrop på Facebook, LinkedIn eller håll utkik efter dessa nyhetsbrev. 

facebook linkedin homepage

e-Avrop AB | Brovägen 1 | 182 76 Stocksund | 08-50 11 90 00 | info@e-avrop.com

Välkomna på webinar: ESPD på 30 minuter

Välkomna på webinar –

ESPD på 30 minuter

Vi går igenom de rättsliga förutsättningarna för ESPD-systemet och visar praktiskt hur du bör tänka för att göra det så enkelt som möjligt för leverantörer och dig själv.

– Varför använda ESPD?
– Vilka är fördelarna?
– Beviskontroll, hur gör man?
– Alfa-alternativet
– Tips, trix och best practise
​​​​​​​- Hur fungerar ESPD i e-Avrop.

Webinariet är kostnadsfritt och ni anmäler er via länkarna nedan.

Välkomna!


Registrera er här

OBS! e-Avrops webinars kan komma att spelas in och spridas i utbildningssyfte.
Vi ber er därför, med hänvisning till GDPR, att endast registrera er med förnamn samt e-postadress. 


Kommande webinars

 • Kommande förändringar i annonseringsreglerna,
  30 mars kl 10:00, anmäl er här
 • ESPD på 30 minuter,
  2 april kl 14:30, anmäl er här
 • ESPD på 30 minuter,
  6 april kl 10:00, anmäl er här

För mer information och anmälan till kommande webinars – följ e-Avrop på Facebook, LinkedIn eller håll utkik efter dessa nyhetsbrev. 

facebook linkedin homepage

e-Avrop AB | Brovägen 1 | 182 76 Stocksund | 08-50 11 90 00 | info@e-avrop.com

Nu med rätt tid: Välkomna på webinar: Kommande förändringar i annonseringsreglerna
I tidigare utskick smög det tyvärr in sig ett fel. Webinar den 30/3 är kl 10:00 och inget annat. 

Vi ber om ursäkt för detta och hoppas att så många som möjligt har möjlighet att delta.


Välkomna på webinar –

Kommande förändringar i annonseringsreglerna
(eller ”säg hej till Lag (2019:668) om upphandlingsstatistik”)

En ny lag om upphandlingsstatistik träder i kraft från om den 1 januari 2021.

För att möjliggöra korrekt statistik förändras annonseringsreglerna för offentlig upphandling. Den största förändringen för upphandlare blir skyldigheten att även efterannonsera upphandlingar under tröskelvärdet.

Vi berättar mer om de kommande förändringarna och hur vi på e-Avrop jobbar för att ta fram automatiserade tjänster för annonsering.

Webinariet är kostnadsfritt och ni anmäler er via länken nedan.

Välkomna!


Registrera er här


Kommande webinars

 • Elektronisk signering,
  27 mars kl. 09:30, anmäl er här
 • Kommande förändringar i annonseringsreglerna,
  30 mars kl 10:00, anmäl er här

För mer information och anmälan till kommande webinars – följ e-Avrop på Facebook, LinkedIn eller håll utkik efter dessa nyhetsbrev. 

facebook linkedin homepage

e-Avrop AB | Brovägen 1 | 182 76 Stocksund | 08-50 11 90 00 | info@e-avrop.com

Välkomna på webinar: Kommande förändringar i annonseringsreglerna

Välkomna på webinar –

Kommande förändringar i annonseringsreglerna
(eller ”säg hej till Lag (2019:668) om upphandlingsstatistik”)

En ny lag om upphandlingsstatistik träder i kraft från om den 1 januari 2021.

För att möjliggöra korrekt statistik förändras annonseringsreglerna för offentlig upphandling. Den största förändringen för upphandlare blir skyldigheten att även efterannonsera upphandlingar under tröskelvärdet.

Vi berättar mer om de kommande förändringarna och hur vi på e-Avrop jobbar för att ta fram automatiserade tjänster för annonsering.

Webinariet är kostnadsfritt och ni anmäler er via länken nedan.

Välkomna!


Registrera er här


Kommande webinars

 • Elektronisk signering,
  27 mars kl. 09:30, anmäl er här
 • Kommande förändringar i annonseringsreglerna,
  30 mars kl 10:30, anmäl er här

För mer information och anmälan till kommande webinars – följ e-Avrop på Facebook, LinkedIn eller håll utkik efter dessa nyhetsbrev. 

facebook linkedin homepage

e-Avrop AB | Brovägen 1 | 182 76 Stocksund | 08-50 11 90 00 | info@e-avrop.com

Låt inte tomma korridorer stoppa er!

Ingen har väl missat Coronas (Covid-19) spridning över Sverige. 

Folkhälsomyndigheten har gått ut med rekommendationen att Stockholmare bör jobba hemifrån i den mån det är möjligt.*

Liknande beslut har fattats lokalt runt om i landet och kontor och korridorer börjar eka tomma. 

Men vi ska ju inte låta ett tillfälligt hemmakontor hindra oss!

Statsepidemiolog Anders Tegnell sa igår att det kommer lugna ner sig i maj.**
Och genom att nyttja de tekniska möjligheter som finns så kan verksamheten rulla på (nästan) som vanligt.

Vi på e-Avrop erbjuder därför samtliga våra kunder att kostnadsfritt använda e-signering till och med 2020-04-30. 

Detta innebär att ingen behöver åka in på kontoret för att t ex se om undertecknat avtal kommit åter från leverantör.
Praktiskt! Eller hur?

Allt ni behöver göra för att få kostnadsfri tillgång till tjänsten är att fylla i detta e-formulär.

Ni som redan har e-Avrops e-signering får naturligtvis tjänsten kostnadsfritt under hela april.


Du kan läsa mer om e-Avrops elektroniska signering här eller hör av dig till oss via info@e-avrop.com så svarar vi självklart på alla frågor och funderingar. 


e-Avrop AB | Brovägen 1 | 182 76 Stocksund | 08-50 11 90 00 | info@e-avrop.com

e-Avrop webinar våren 2020

Pga av rådande situation i samhället tog e-Avrop beslutet för någon vecka sedan att ställa in samtliga planerade användarträffar och utbildningstillfällen under våren 2020.

e-Avrop erbjuder kostnadsfria webinars

Löpande under våren kommer vi därför att bjuda på webinars med relevant och intressant innehåll.

Vi kommer ta upp ämnen som berör upphandling generellt och aktuella frågor (både praktiska och juridiska) men även tips och tricks i e-Avrops upphandlingsverktyg.

Först ut var webinars om e-Avrops Malltjänst och denna vecka kommer webinar att handla om e-signering (för mer information och anmälan klicka här)

För information och anmälan till kommande webinars håll utkik efter våra nyhetsbrev eller följ e-Avrop på Facebook eller LinkedIn.


 

Ta hand om er själva och varandra!

Med vänliga hälsningar

Teamet på e-Avrop

 


P.S

Är det något särskilt ämne som ni skulle vilja att vi tar upp i vår webinarserie?

Tveka inte utan hör av er till oss, info@e-avrop.com

facebook linkedin homepage

e-Avrop AB | Brovägen 1 | 182 76 Stocksund | 08-50 11 90 00 | info@e-avrop.com

(Nu med rätt länk) Välkomna på webinar: Elektronisk signering
Tidigare under dagen gjorde ett utskick avseende nästa veckas webinarium. Tyvärr var en av länken till anmälan felaktiga. Därför kommer detta på nytt. 

Vi ber om ursäkt för detta men passar på att önska er alla en riktigt trevlig helg. 


Välkomna på webinar avseende Elektronisk signering i e-Avrop

Elektroniska underskrifter är en relativt ny metod för att ingå bindande avtal.

Tanken med tekniken är att den ska effektivisera, förenkla och öka säkerheten för användarna vid ingående av avtal.

Vi redogör för rättsliga grunderna för användandet av e-signering. Dessutom visar vi praktisk hur man signerar ett avtal med hjälp av e-Avrops tilläggstjänst                e-signering, som ni kan läsa mer om här

Webinariet är kostnadsfritt och ni anmäler er via länkarna nedan.

Välkomna!


Registrera er här


e-Avrop AB | Brovägen 1 | 182 76 Stocksund | 08-50 11 90 00 | info@e-avrop.com

Välkomna på webinar: Elektronisk signering

Välkomna på webinar avseende Elektronisk signering i e-Avrop

Elektroniska underskrifter är en relativt ny metod för att ingå bindande avtal.

Tanken med tekniken är att den ska effektivisera, förenkla och öka säkerheten för användarna vid ingående av avtal.

Vi redogör för rättsliga grunderna för användandet av e-signering. Dessutom visar vi praktisk hur man signerar ett avtal med hjälp av e-Avrops tilläggstjänst e-signering, som ni kan läsa mer om här

Webinariet är kostnadsfritt och ni anmäler er via länkarna nedan.

Välkomna!


Registrera er här


e-Avrop AB | Brovägen 1 | 182 76 Stocksund | 08-50 11 90 00 | info@e-avrop.com

Ny chans: Webinar angående Malltjänst

Välkomna på webinar avseende
e-Avrops Malltjänst

För drygt en månad sedan lanserade vi vår nya tilläggstjänst – e-Avrop Malltjänst. Läs mer om denna här

Responsen har varit enorm och därför erbjuder vi ännu ett kostnadsfritt webinar angående denna tjänst.

Under webinariet kommer vår skicklige upphandlingsjurist Per Werling att presentera Malltjänsten, ge exempel på mallar och visa hur tjänsten kan effektivisera era processer. Per kommer självklart även att på eventuella frågor och funderingar.

Välkomna!


Registrera er här


e-Avrop AB | Brovägen 1 | 182 76 Stocksund | 08-50 11 90 00 | info@e-avrop.com

Information med anledning av Coronaviruset

Information från e-Avrop med anledning av Coronaviruset

Med anledning av händelseutvecklingen i Sverige och resten av världen har vi på  e-Avrop idag beslutat att ställa in samtliga utbildningar samt användarträffar under våren.

Tillsammans måste vi ta ett gemensamt ansvar och hjälpas åt att begränsa smittspridningen av Coronaviruset. Vi hoppas därför att ni har förståelse för vårt beslut.

Samtliga anmälda deltagare har kontaktats och vi hoppas inom kort kunna presentera alternativa utbildningsmöjligheter.

Ni är självklart välkomna att kontakta oss om ni har några frågor eller funderingar kring detta.

Ta hand om er!

Med vänliga hälsningar

Teamet på e-Avrop


e-Avrop AB | Brovägen 1 | 182 76 Stocksund | 08-50 11 90 00 | info@e-avrop.com

 

Välkomna på webinar angående Prenumerationtjänst av mallar

Välkomna på webinar avseende Prenumerationtjänst av mallar
För en månad sedan lanserade vi vår nya tilläggstjänst – Prenumerera på mallar. Läs mer om denna härResponsen har varit enorm och därför bjuder vi nu in till två, kostnadsfria, webinarier angående denna tjänsten.

Under webinarierna kommer vår skicklige upphandlingsjurist Per Werling att presentera prenumerationstjänsten, ge exempel på mallar och visa hur mallarna kan effektivisera era processer. Per kommer självklart även att på eventuella frågor och funderingar kring tjänsten.

Välkomna!


Registrera er här

Torsdag 12 mars kl 09:30 – 10:00
Fredag 13 mars kl 15:00 – 15:30

e-Avrop AB | Brovägen 1 | 182 76 Stocksund | 08-50 11 90 00 | info@e-avrop.com
Superuser-träff 2020

Superuser-träff 2020

Vi följer upp förra årets Supersuccé med att än en gång bjuda in till Super-Userträff.

Tid: onsdag 22 april 2020
Plats: Nordic Light Hotel, precis vid Stockholms Central

Anmälan är öppen för alla systemadministratörer, super-users och alla som känner sig supersugna på att få fördjupad kunskap kring upphandling generellt och i e-Avrop specifikt.

Preliminärt program

08:15 – 09:00 Drop-In fika
09:00 – 09:30 Säg Hej till Lag (2019:668) om upphandlingsstatistik
09:30 – 10:00 Visste ni att ni kan göra såhär? – Få ut maximalt av e-Avrop
10:00 – 10:45 ESPD – Syftet och verkligheten
10:45 – 11:00 Bensträckare
11:00 – 12:00 TBA
12:00 – 13:00 Lunch
13:00 – 13:45 Koll på spenden, och allt därtill
13:45 – 14:30 Auktionera mera
14:30 – 15:00 Eftermiddagsfika
15:00 – 15:30 Vem får göra vad i e-Avrop
15:30 – 16:00 Avslutning med frågestund
16:00 – Mingel

OBS! Programmet är endast preliminärt och kan komma att justeras

Pris per deltagare (exkl. moms): 2 950 kr/deltagare

I priset ingår förmiddagsfika, lunch och eftermiddagsfika.

Anmälan är bindande. Det går att kostnadsfritt överlåta platsen till en annan person. Överlåtandet måste dock meddelas skriftligen via e-post info@e-avrop.com och blir giltig efter bekräftelse från e-Avrop AB.

Vi förbehåller oss rätten att ställa in träffen vid för få anmälda deltagare.


 

e-Avrop tillhandahåller kunskap och systemstöd för den digitala inköpsprocessen.

e-Avrop AB | Brovägen 1 | 182 76 Stocksund | http://e-avrop.com/

Vid frågor kontakta oss gärna på info@e-avrop.com

Copyright © 2019 e-Avrop AB

FEBRUARI 2020 — Nyheter i e-Avrop

Nyheter i e-Avrop

Nu är sportloven i full gång och vi på e-Avrop är glada att meddela att vi har gjort ett antal förbättringar av upphandlingssystemet. Den uppgraderade versionen driftsattes den 28 februari 2020.

Highlights

• Vi har uppdaterat e-Avrop i förberedelse med kommande krav kring CPV-koder, tillhörande kontraktstyp. Denna uppdatering gör det nu möjligt att ange en Huvudkod i systemet som därefter automatiskt hjälper er att sätta kontraktstypen på upphandlingen, detta är viktigt då TED inom närtid kommer att förkasta annonser som inte har matchande huvudkod och kontraktstyp.

• Vi har även uppdaterat hanteringen av NUTS-koder för att underlätta för er att NUTS-koda era upphandlingar, då detta också snart kommer att vara ett krav vid annonsering. Det senaste NUTS-koderna som ni angett på en upphandling kommer att vara förinställda på nästa upphandling som ni skapar för att ni inte ska behöva fylla i det varje gång. Dessa uppgifter sparas på användarnivå, vilket innebär att så länge du är inloggad som dig själv så kommer det alltid upp oavsett vilken dator du använder.

Ni kan läsa detta hjälpavsnitt om ni är intresserade att veta hur CPV-koder och kontraktstyp hänger ihop i systemet.

För att läsa samtliga ändringar vi gjort i denna release, följ denna länk.

Med vänliga hälsningar, Teamet på e-Avrop


e-Avrop tillhandahåller kunskap och system för offentlig upphandling.

e-Avrop AB | Brovägen 1 | 182 76 Stocksund | info@e-avrop.com

Vid frågor kontakta oss gärna på info@e-avrop.com

Ny tilläggstjänst: Prenumerera på mallar

Prenumerera på mallar och spara tid!

Varje upphandling är givetvis unik. Men det finns många delar i en upphandling som är återkommande.

Våra undersökningar visar att över 75 procent i upphandlingsdokumenten består av återkommande uppgifter.

e-Avrop har tillsammans med experter tagit fram mallar för många av de situationer som kan uppstå i ett upphandlingsförfarande.

Med e-Avrops malltjänst sparar du tid och får juridiskt korrekta mallar som följer rådande upphandlingspraxis.

e-Avrops mallar innehåller er logotyp och är datakopplade mot de uppgifter ni anger i e-Avrop när ni skapar upphandlingsprojekt.

I prenumerationstjänsten ingår naturligtvis uppdatering av mallarna så att de alltid harmonierar mot gällande lagstiftning och praxis.

För närvarande har vi över 60 mallar som underlättar ditt arbete. De senast tillagda mallarna avser SUA.

Låter detta intressant?

Hör av dig till oss via info@e-avrop.com. 


e-Avrop AB | Brovägen 1 | 182 76 Stocksund | 08-50 11 90 00 | info@e-avrop.com

 

Super-userträff 2020

Vi följer upp förra årets Supersuccé med att än en gång bjuda in till Super-Userträff.

Tid: onsdag 22 april 2020
Plats: Nordic Light Hotel, precis vid Stockholms Central

Anmälan är öppen för alla systemadministratörersuper-users och alla som känner sig supersugna på att få fördjupad kunskap kring upphandling generellt och i e-Avrop specifikt.


Preliminärt program

08:15 – 09:00 Drop-In fika
09:00 – 09:30 Säg Hej till Lag (2019:668) om upphandlingsstatistik
09:30 – 10:00 Visste ni att ni kan göra såhär? – Få ut maximalt av e-Avrop
10:00 – 10:45 ESPD – Syftet och verkligheten
10:45 – 11:00 Bensträckare
11:00 – 12:00 TBA
12:00 – 13:00 Lunch
13:00 – 13:45 TBA
13:45 – 14:30 Auktionera mera
14:30 – 15:00 Eftermiddagsfika
15:00 – 15:30 Vem får göra vad i e-Avrop
15:30 – 16:00 Avslutning med frågestund
16:00 –           Mingel

 OBS! Programmet är endast preliminärt och kan komma att justeras

Pris per deltagare (exkl. moms): 2 950 kr/deltagare

I priset ingår förmiddagsfika, lunch och eftermiddagsfika.

Anmälan är bindande. Det går att kostnadsfritt överlåta platsen till en annan person. Överlåtandet måste dock meddelas skriftligen via e-post info@e-avrop.com och blir giltig efter bekräftelse från e-Avrop AB.

Vi förbehåller oss rätten att ställa in träffen vid för få anmälda deltagare.


e-Avrop tillhandahåller kunskap och systemstöd för den digitala inköpsprocessen.

e-Avrop AB | Brovägen 1 | 182 76 Stocksund | http://e-avrop.com/

Vid frågor kontakta oss gärna på info@e-avrop.com


Copyright © 2019 e-Avrop AB

Säg hej till Rita och Klicka!

Nej, Rita och Klicka är inte karaktärerna i en ny barnbok.

När e-Avrops elektroniska signering lanserades under hösten 2019 så var mobilt Bank-ID den enda signeringsmetoden.

Men nu är vi stolta över att kunna presentera ytterligare två metoder:  

Rita

En signeringsmetod som enbart kräver att mottagaren har åtkomst till den länk som skickas ut vid signeringsbegäran. Ingen vidare krav på att mottagaren identifierar sig innan signering.

Signeringen genomförs genom att signatören ritar sin signatur på skärmen.

Klicka

En signeringsmetod som enbart kräver att mottagaren har åtkomst till den länk som skickas ut vid signeringsbegäran. Ingen vidare krav på att mottagaren identifierar sig innan signering.

Signeringen genomförs genom ett knapptryck på webbsidan.

Du kan läsa mer om e-Avrops elektroniska signering här eller hör av dig till oss via info@e-avrop.com

Trevlig helg

önskar
teamet på e-Avrop

 

e-Avrop utbildning våren 2020

Nytt år – ny på jobbet?

Eller kanske bara sugen på ny kunskap?

I vårt utbildningsprogram finns det kurser för både sig som är ny i systemet men även för dig som använt det ett tag.

Ladda ner hela vårt utbildningsprogram här

P.S
Det finns fortfarande platser kvar till vår grundutbildning i Stockholm den 21 janauri. Så tveka inte utan anmäl dig idag via länken nedan.


Grundutbildning i e-Avrop

Grundutbildning i hur man använder systemet på bästa sätt.

Stockholm:21 januari24 mars7 maj
Umeå:26 februari7 april
Göteborg:26 februari
Karlstad:  7 april
Linköping:  12 maj

För mer information om utbildningen läs här

Analys och avtalsuppföljning

Fortsättningskurs i e-Avrops funktioner för analys och avtalsuppföljning.

Umeå:    27 februari
Stockholm:4 mars

För mer information om utbildningen läs här

Mallhantering och utvärdering

Fortsättningskurs i e-Avrops funktioner för mallhantering och utvärderingsmetodik.

Stockholm:17 mars

För mer information om utbildningen läs här.

Avrop och direktupphandlingar

Kurs för dig som ska göra din första upphandling eller som arbetar med direktupphandling eller avrop.

Umeå:12 mars
Stockholm:23 april

För mer information om utbildningen läs här.

Skräddarsydda utbildningar

Vi genomför skräddarsydda utbildningar där vi gemensamt tar fram ett utbildningsinnehåll. För mer information kontakta info@e-avrop.com

Utbildningar för era leverantörer

Vi kommer gärna och håller utbildningar för era leverantörer. Hur skriver man ett anbud, hur använder man e-Avrop mm. För mer information kontakta info@e-avrop.com


e-Avrop AB | Brovägen 1| 182 76 Stockholm | 08-50 11 90 00 | info@e-avrop.com

God Jul och Gott nytt år

Vi på e-Avrop vill med detta enkla utskick önska er alla en riktigt God jul och en fin inledning på det nya året.

Med vänliga hälsningar

Teamet på e-Avrop

P.S
Vi är bemannade under hela jul- och nyårshelgen så tveka inte att höra av er om det skulle vara något.


Appopå det nya året…

… ni har väl inte missat datumen för nästa års användarträffar:

SuperUser-träff

22 april – Stockholm

Användarträff

13 oktober – Stockholm

14 oktober – Umeå

22 oktober – Karlstad

Mer information om dessa träffar kommer inom kort.

och att utbildningsprogrammet med vårens utbildningar nu finns publicerat?

Ladda ner hela vårt utbildningsprogram här

Webbinarium 2020

2020 närmar sig med stormsteg och vi på e-Avrop vill redan nu flagga för de webbinarium vi kommer anordna under året som kommer.

Varje onsdag kommer vi att bjuda på ett nytt webbinarium med ett relevant och förhoppningsvis intressant innehåll.

Vi kommer ta upp ämnen som beror upphandling generellt och aktuella frågor (både praktiska och juridiska) men även tips och tricks i e-Avrops upphandlingsverktyg.

Mer information kommer inom kort så håll utkik efter kommande nyhetsbrev eller på hemsidan.


Vi vill också passa på att önska er en riktigt skön luciahelg.

December är för många en hektisk period, både på kontoret och på hemmaplan. Men försök att stanna upp, ta en extra lussekatt och njut av att vi snart går mot ljusare tider (den 22 december vänder det).

Med vänliga hälsningar
Teamet på e-Avrop


P.S

Ni har väl inte missat att utbildningsprogrammet med vårens utbildningar nu finns publicerat?

Ladda ner hela vårt utbildningsprogram här

e-Avrop tillhandahåller kunskap och system för offentlig upphandling.
e-Avrop AB | Brovägen 1 | 182 76 Stocksund | info@e-avrop.com
Vid frågor kontakta oss gärna på info@e-avrop.com

Copyright © 2019 e-Avrop AB

Utbildningsprogram våren 2020

Utbildningsprogram våren 2020

Utbildningar inom e-Avrops upphandlingssystem och offentlig upphandling

Ladda ner hela vårt utbildningsprogram här


Grundutbildning i e-Avrop

Grundutbildning i hur man använder systemet på bästa sätt.

Stockholm:21 januari24 mars7 maj
Umeå:26 februari7 april
Göteborg:26 februari
Karlstad:  7 april
Linköping:  12 maj

För mer information om utbildningen läs här

Analys och avtalsuppföljning

Fortsättningskurs i e-Avrops funktioner för analys och avtalsuppföljning.

Umeå:    27 februari
Stockholm:4 mars

För mer information om utbildningen läs här

Mallhantering och utvärdering

Fortsättningskurs i e-Avrops funktioner för mallhantering och utvärderingsmetodik.

Stockholm:17 mars

För mer information om utbildningen läs här.

Avrop och direktupphandlingar

Kurs för dig som ska göra din första upphandling eller som arbetar med direktupphandling eller avrop.

Umeå:12 mars
Stockholm:23 april

För mer information om utbildningen läs här.

Skräddarsydda utbildningar

Vi genomför skräddarsydda utbildningar där vi gemensamt tar fram ett utbildningsinnehåll. För mer information kontakta info@e-avrop.com

Utbildningar för era leverantörer

Vi kommer gärna och håller utbildningar för era leverantörer. Hur skriver man ett anbud, hur använder man e-Avrop mm. För mer information kontakta info@e-avrop.com


e-Avrop tillhandahåller kunskap och system för offentlig upphandling.
e-Avrop AB | Brovägen 1 | 182 76 Stocksund | info@e-avrop.com
Vid frågor kontakta oss gärna på info@e-avrop.com

Copyright © 2019 e-Avrop AB

November 2019 - Save the dates

Det här var roligt – det gör vi om!


Under 2019 har vi på e-Avrop anordnat en Systemanvändarträff och fyra Användarträffar på fyra olika orter.

Under vår turné genom Sverige har vi avverkat nästan 2000 km. Vi har träffat 197 deltagare från 62 olika orter, 35 kommuner, 12 myndigheter, 31 bolag, fyra regioner och två olika länder!

Vi har haft otroligt roligt och därför vill vill vi självklart göra om det 2020.

Vi hoppas vi ses!


Datum 2020

SuperUser-träff

22 april – Stockholm

 

Användarträff

13 oktober – Stockholm

14 oktober – Umeå

22 oktober – Karlstad


Håll utkik för mer information samt anmälan.

Och ni vet väl att ni alltid kan hålla er uppdaterade på kommande evenemang på e-Avrops hemsida.

Ni hittar information om detta här.

Med vänliga hälsningar
Teamet på e-Avrop


e-Avrop tillhandahåller kunskap och system för offentlig upphandling.
e-Avrop AB | Brovägen 1 | 182 76 Stocksund | info@e-avrop.com
Vid frågor kontakta oss gärna på info@e-avrop.com

Copyright © 2019 e-Avrop AB

OKTOBER 2019 - Nyheter i e-Avrop

Nyheter i e-Avrop


Nu har hösten börjat på allvar och vi på e-Avrop är glada att meddela att vi har gjort ett antal förbättringar av upphandlingssystemet. Den uppgraderade versionen driftsattes den 12 Oktober 2019.

Om du skulle upptäcka något som verkar felaktigt så är vi tacksamma för feedback till oss på support@e-avrop.com.


Highlights

 • Vi erbjuder nu digital signering som tilläggstjänst i e-Avrop. Tjänsten går att beställa här. Vill du veta mer om tjänsten kan du läsa mer här.
 • Vi har uppdaterat majoriteten av våra textinmatningsfält i e-Avrop för att nu stödja textformatering.
 • Som ett led i ett EU-projekt som vi ingår i så har vi nu implementerat stöd för eCertis-databasen i e-Avrop. Så nu kan ni samt leverantörer få fram relevant information gällande ESPD:n direkt i formuläret.
 • Ramavtal som publicerats av Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet på avropa.se är nu tillgängliga för samordning i våra kunders avtalsdatabaser i e-Avrop. Läs hur du samordnar avropa avtal

För att läsa samtliga ändringar vi gjort i denna release, följ denna länk.


Med vänliga hälsningar,
Teamet på e-Avrop


e-Avrop tillhandahåller kunskap och system för offentlig upphandling.
e-Avrop AB | Brovägen 1 | 182 76 Stocksund | info@e-avrop.com
Vid frågor kontakta oss gärna på info@e-avrop.com

Copyright © 2019 e-Avrop AB

SEPTEMBER 2019 - Ni har väl inte missat...

Ni har väl inte missat att det snart är dags för e-Avrops Användarträff?

Snart är det äntligen dags igen för våra populära och uppskattade användarträffar.

Dagen inleds kl 09:00 med Drop-in frukost. Så kom och morgonmingla med andra upphandlare och med oss på e-Avrop.

Efter frukosten kör vi igång med ett fullspäckat och spännande program. Bland att kommer vi att ta fram spåkulan och berätta var e-Avrop befinner sig om ett år, prata om informationssäkerhet och offentlig upphandling, gå igenom aktuella rättsfall som påverkar det dagliga upphandlingsarbetet och få tips för att locka fler att lämna anbud. Vi kommer även att prata om Säkra affärer, Hissa (eller kanske DISsa) dynamiskt inköpssystem och bjuda på en och annan rykande färsk nyhet.
Vi avslutar dagen med ett skönt mingel med möjlighet att nätverka och reflektera över dagen.

Detta är bara en liten del av allt som dagen har att erbjuda, så tveka inte:
Anmäl dig redan nu, platserna har rykande åtgång!

Program  
09:00 – 09:30 Drop-in frukost
09:30 – 10:00 Inledning, Ernest Wessman, VD, e-Avrop
10:00 – 10:30 Tjänster för leverantörerPer Werling, Upphandlingsjurist, e-Avrop
10:30 – 11:15 Verktyg för att locka fler att lämna anbudSofia Elmeholt, Konsultchef, e-Avrop
11:15 – 11:30 Bensträckare 
11:30 – 12:30 Aktuella rättsfall och hur de påverkar det dagliga upphandlingsarbetet, Kristian Pedersen, Advokat, Advokatbyrån Kahn Pedersen
12:30 – 13:30 Lunch
13:30 – 14:00 Informationssäkerhet och offentlig upphandlingErnest Wessman
14:00 – 14:30 Säkra affärerFilip Bengtsson, Head of Sales, Inyett
14:30 – 15:00 Offentliga besparingar genom ökad dialogAngelica Jarl, Chef Offentlig sektor, Samhall
15:00 – 15:30 Eftermiddagsfika
15:30 – 16:00 Dynamiskt inköpssystem – Hiss eller DISsPer Werling
16:00 – 16:30 e-Avrop om ett år – var är vi då?Kristian Nilsson, Projektledare, e-Avrop
16:30 – 17:00 Avslutning/FrågestundErnest Wessman
17:00 –          Mingel Justeringar av programmet kan komma att ske.

Anmälan

Tid och plats:
Stockholm: tisdag 15 oktober 2019
Plats: Hotell C, Vasaplan 4, StockholmUmeå: onsdag 16 oktober 2019
Plats: P5, Storgatan 46 A, UmeåJönköping: tisdag 22 oktober 2019
Plats: Stora hotellet, Hotellplan 3, JönköpingPris per deltagare :
1195 kr (exkl. moms). I priset ingår frukost, förmiddagsfika, lunch, eftermiddagsfika samt mingel efter konferensen.

 


e-Avrop tillhandahåller kunskap och systemstöd för den digitala inköpsprocessen.
e-Avrop AB | Brovägen 1 | 182 76 Stocksund | www.avrop.com
Vid frågor kontakta oss gärna på info@e-avrop.com

Copyright © 2018 e-Avrop AB

facebook

SEPTEMBER 2019 - Användarträffar hösten 2019

Välkomna till e-Avrops Användarträffar hösten 2019


Vi kan nu stolt presentera programmet för höstens användarträffar. 
09:00 – 09:30 Drop-in fika
09:30 – 10:00 Inledning, Ernest Wessman, VD, e-Avrop
10:00 – 10:30 Tjänster för leverantörerPer Werling, Upphandlingsjurist, e-Avrop
10:30 – 11:15 Verktyg för att locka fler att lämna anbudSofia Elmeholt, Konsultchef, e-Avrop
11:15 – 11:30 Bensträckare 
11:30 – 12:30 Aktuella rättsfall och hur de påverkar det dagliga upphandlingsarbetet, Kristian Pedersen, Advokat, Advokatbyrån Kahn Pedersen
12:30 – 13:30 Lunch
13:30 – 14:00 Informationssäkerhet och offentlig upphandlingErnest Wessman
14:00 – 14:30 Säkra affärerFilip Bengtsson, Head of Sales, Inyett
14:30 – 15:00 Offentliga besparingar genom ökad dialogAngelica Jarl, Chef Offentlig sektor, Samhall
15:00 – 15:30 Eftermiddagsfika
15:30 – 16:00 Dynamiskt inköpssystem – Hiss eller DISsPer Werling
16:00 – 16:30 e-Avrop om ett år – var är vi då?Kristian Nilsson, Projektledare, e-Avrop
16:30 – 17:00 Avslutning/FrågestundErnest Wessman
17:00 –          Mingel Justeringar av programmet kan komma att ske.

Anmälan

Välj den stad som passar dig – e-Avrop alltid i en stad nära dig!

Tid och plats:
Stockholm: tisdag 15 oktober 2019
Plats: Hotell C, Vasaplan 4, Stockholm

Umeå: onsdag 16 oktober 2019
Plats: P5, Storgatan 46 A, Umeå

Jönköping: tisdag 22 oktober 2019
Plats: Stora hotellet, Hotellplan 3, Jönköping

Vi förbehåller oss rätten att ställa in vid för få anmälda. Besked om detta kommer dock lämnas senast fyra veckor innan. Men anmäl dig och din kollega redan nu!


e-Avrop tillhandahåller kunskap och systemstöd för den digitala inköpsprocessen.
e-Avrop AB | Brovägen 1 | 182 76 Stocksund | www.avrop.com
Vid frågor kontakta oss gärna på info@e-avrop.com

Copyright © 2018 e-Avrop AB

facebook

SEPTEMBER 2019 - Grundutbildning i e-Avrop

Ny på jobbet eller bara sugen på en uppfräschning?


Välkommen på e-Avrops populära grundutbildning!
Syftet med grundutbildningen är att ni ska lära er systemets grundläggande struktur och funktion.Målet är att kunden och användaren snabbt ska få ut full effekt av systemet och därmed mest valuta för pengarna.Utbildningen riktar sig till alla som använder e-Avrop och det krävs inga förkunskaper om systemet.Tveka inte, anmäl er redan idag!Välkomna!

Anmälan

För mer information och anmälan – använd knapparna nedan.
Välj den stad som passar dig – e-Avrop alltid i en stad nära dig!Tid och plats:
Stockholm: onsdag 8 oktober kl 9-16
Plats: Roda Utbildning, Västra Järnvägsgatan 3, StockholmUmeå: onsdag 13 november 2019 kl 9-16
Plats: P5, Storgatan 46 A, UmeåStockholm: tisdag 3 december 2019 kl 9-16
Plats: Roda Utbildning, Västra Järnvägsgatan 3, StockholmVi förbehåller oss rätten att ställa in vid för få anmälda. Besked om detta kommer dock lämnas senast fyra veckor innan. Men anmäl dig och din kollega redan nu!

 


e-Avrop tillhandahåller kunskap och systemstöd för den digitala inköpsprocessen.
e-Avrop AB | Brovägen 1 | 182 76 Stocksund | www.avrop.com
Vid frågor kontakta oss gärna på info@e-avrop.com

Copyright © 2018 e-Avrop AB

facebook

AUGUSTI 2019 - Välkommen till höstens Användarträffar!

Välkomna till e-Avrops Användarträffar hösten 2019


Vi bjuder nu in till e-Avrops Användarträffar under hösten 2019!

Anmäl dig redan nu, platserna har rykande åtgång!

Vi börjar dagen med en Drop-in fika kl. 09.00 så kom och morgonmingla med andra upphandlare och med oss på e-Avrop.

Kl. 09:30 kör vi igång med ett fullspäckat och spännande program, bland att kommer Kristian Nilsson att ta fram spåkulan och berätta var e-Avrop befinner sig om ett år och Ernest Wessman kommer prata om informationssäkerhet och offentlig upphandling.

Och du vill inte missa när Per Werling hissar eller DISsar Dynamiskt inköpssystem och Sofia Elmeholts bästa tips för att locka fler att lämna anbud!

Vi avslutar dagen kl 17:00 med ett skönt mingel för möjlighet att nätverka och reflektera över dagen.

Gästföreläsare: Kristian Pedersen, Advokatfirman Kahn Pedersen, Angelica Jarl, Samhall & Filip Bengtsson, Inyett

Ett fullständigt program kommer att skickas ut i början av september!

Välkomna!


Anmälan

Anmälan kan göras redan nu via knapparna nedan!

Välj den stad som passar dig – e-Avrop alltid i en stad nära dig!

Tid och plats:
Stockholm: tisdag 15 oktober 2019
Plats: Hotell C, Vasaplan 4, Stockholm

Umeå: onsdag 16 oktober 2019
Plats: P5, Storgatan 46 A, Umeå

Jönköping: tisdag 22 oktober 2019
Plats: Stora hotellet, Hotellplan 3, Jönköping

Vi förbehåller oss rätten att ställa in vid för få anmälda. Besked om detta kommer dock lämnas senast fyra veckor innan. Men anmäl dig och din kollega redan nu!


e-Avrop tillhandahåller kunskap och systemstöd för den digitala inköpsprocessen.
e-Avrop AB | Brovägen 1 | 182 76 Stocksund | www.avrop.com
Vid frågor kontakta oss gärna på info@e-avrop.com

Copyright © 2018 e-Avrop AB

facebook

JUNI 2019 - Nyheter i e-Avrop

Nyheter i e-Avrop


Med midsommarhelgen bakom oss är vi på e-Avrop är glada att meddela att vi har gjort ett antal förbättringar av upphandlingssystemet. Den uppgraderade versionen driftsattes den 29 juni 2019.

Samtliga förbättringar är resultatet av inkomna önskemål och felrapporter från våra användare, och vi fortsätter att löpande fokusera vår utveckling på den här typen av förbättringar för att möta era önskemål.

Om du skulle upptäcka något som verkar felaktigt så är vi tacksamma för feedback till oss på support@e-avrop.com.


Highlights

 • Vi har implementerat 48 tim fördröjning av den nationella publiceringen av annonsen på upphandlingar över tröskelvärdet. Det gör att ni inte längre behöver hålla koll på tider utan det är bara att publicera den nationella annonsen i samband med TED-annonsen så tar systemet hand om resten.
 • Ramavtal som publicerats av Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet på avropa.se finns nu inlästa i e-Avrops avtalsdatabas, där ni kan samordna dem till er avtalsdatabas för att göra förnyade konkurensutsättningar.
  Läs mer om integrationen med avropa.se här
 • Det går nu att aktivera ett högkontrast-läge som uppfyller den internationella standarden för tillgänglighet på webben WCAG – Web Content Accessibility Guidelines. (Vi följer WCAG 2.0 nivå AA.) Detta görs ifrån Profil -> inställningar.
 • Det går nu att meddela leverantören att en förlängning på ett avtal har aktiverats i samband med förlängning.
 • Det är nu möjligt att använda ESPD med egen utvärdering.

För att läsa samtliga ändringar vi gjort i denna release, följ denna länk.


Med vänliga hälsningar,
Teamet på e-Avrop


e-Avrop tillhandahåller kunskap och system för offentlig upphandling.
e-Avrop AB | Brovägen 1 | 182 76 Stocksund | info@e-avrop.com
Vid frågor kontakta oss gärna på info@e-avrop.com

Copyright © 2019 e-Avrop AB

JUNI 2019 - Välkommen till höstens Användarträffar

Välkomna till e-Avrops Användarträffar hösten 2019


Vi bjuder nu in till e-Avrops Användarträffar under hösten 2019!

Anmäl dig redan nu, platserna har rykande åtgång!

Vi börjar dagen med en Drop-in fika kl. 09.00 så kom och morgonmingla med andra upphandlare och med oss på e-Avrop.

Kl. 09:30 kör vi igång med ett fullspäckat och spännande program, bland att kommer Kristian Nilsson att ta fram spåkulan och berätta var e-Avrop befinner sig om ett år och Ernest Wessman kommer prata om informationssäkerhet och offentlig upphandling.

Och du vill inte missa när Per Werling hissar eller DISsar Dynamiskt inköpssystem och Sofia Elmeholts bästa tips för att locka fler att lämna anbud!

Vi avslutar dagen kl 17:00 med ett skönt mingel för möjlighet att nätverka och reflektera över dagen.

Gästföreläsare: Kristian Pedersen, Advokatfirman Kahn Pedersen, Angelica Jarl, Samhall & Filip Bengtsson, Inyett

Ett fullständigt program kommer att skickas ut i början av september!

Välkomna!


Anmälan

Anmälan kan göras redan nu via knapparna nedan!

Välj den stad som passar dig – e-Avrop alltid i en stad nära dig!

Tid och plats:

Stockholm: tisdag 15 oktober 2019
Plats: Hotell C, Vasaplan 4, Stockholm

Umeå: onsdag 16 oktober 2019
Plats: P5, Storgatan 46 A, Umeå

Jönköping: tisdag 22 oktober 2019
Plats: Stora hotellet, Hotellplan 3, Jönköping

Vi förbehåller oss rätten att ställa in vid för få anmälda. Besked om detta kommer dock lämnas senast fyra veckor innan. Men anmäl dig och din kollega redan nu!

e-Avrop tillhandahåller kunskap och systemstöd för den digitala inköpsprocessen.
e-Avrop AB | Brovägen 1 | 182 76 Stocksund | www.avrop.com
Vid frågor kontakta oss gärna på info@e-avrop.com

Copyright © 2018 e-Avrop AB

APRIL 2019 - Nyheter i e-Avrop

Nyheter i e-Avrop


Med Påskledigheten bakom oss är vi på e-Avrop är glada att meddela att vi har gjort ett antal förbättringar av upphandlingssystemet. En uppgraderad version driftsattes den 22 April. Uppgraderingen sker helt automatiskt i bakgrunden och blir tillgänglig för alla användare samtidigt.

Samtliga förbättringar är resultatet av inkomna önskemål och felrapporter från våra användare, och vi kommer under våren att fortsätta fokusera vår utveckling på den här typen av förbättringar för att möta era önskemål.

Om du skulle upptäcka något som verkar felaktigt så är vi tacksamma för feedback till oss på support@e-avrop.com.

Förbättrade funktioner


 • NUTS-koder kan nu fyllas i ifrån grunduppgifter i ett upphandlingsprojekt.
  Nuts-koder angivna i grunduppgifter följer även med in i eventuellt TED-annons
 • Vi har uppdaterad Utvärdering och Skakrav:
  – Menyn följer nu med när du skrollar ned
  – Om du ändrar ifrån Helt till Delat Anbud så grupperas inte delarna längre så det är tydligare att man har valt delat.
  – Popup rutorna i Utvärdering och Skakrav är nu flyttbara
  – Vi har även gjorde mindre grafiska uppdateringar
 • Man kan nu exportera dem filtrerade listorna ifrån projektlistorna (Planerade, Pågående, Arkiverade) till Excel för vidare bearbetning eller delning.
 • Man kan nu dölja på klient nivå ställa in om antal inkomna anbud ska vara synligt innan sista anbudsdag.
 • Det går nu att spara en RFI utan att publicera den.
 • Direktupphandlingsmodulen är nu inte längre förinställd på ett Publik/Direkt, utan man måste göra ett aktivt val.
  Detta för att minimera risken att man gör ett felaktigt val.
 • Man kan nu på samma användare ha både rättigheten Direktupphandlling samt Direktupphandlingsmodul.
 • Fråge-ID visas nu när man ska svara på en fråga.
 • Priser i utvärderingen visas nu med separatorer för enklare jämförelse Så nu står det 100 000, istället för 100000
 • Anbud bindande-datum är nu obligatoriskt och fylls inte i automatiskt av systemet. Detta datum syns nu som Anbudets giltighetstid i annonsen
 • Projektlistan planerade projekt går nu att filtrera på år

Felkorrigeringar och prestandaförbättringar

 • Fixade problem med att mail-to listor i systemet hade ; istället för ,. Detta gjorde att det inte alltid öppnades ett mail med mailadresserna.
 • Fixade problem i grunduppgifter gjorde att användare ibland kunde skapa projekt utanför sin rättighetsomfattning
 • En bug gjorde att man i vissa fall kunde besvara på frågor efter sista frågedatum om man haft öppen webläsaren sedan innan datumet inträffade.
 • En bug gjorde att vissa zipfiler inte kunde laddas ner.
 • Nya LOV ansökningar skickar inte längre mail till projektmedlemmar
 • En bug som gjorde att lottningen vid utvärdering ibland behövdes sparas om har lösts.
 • En bug gjorde att antal dagar till nästa steg i projektlistan kunde ibland vara felberäknat.
 • En bug gjorde att projektlistan återställde filter inställningar när man backade tillbaka till projektlistan i Internet Explorer/Edge
 • Antal öppnade anbud i DIS gick inte visades i projektlistan.
 • Fixade problem med WCAG som gjorde att man inte kunde ha vissa inställningar i utvärdering om man hade språket på engelska

Kunskapsbank

Vi på e-Avrop har under en period tittat på att uppdatera dem guider och hjälpavsnitt som finns i systemet. Som ett första steg i detta öppnar vi nu portarna för vår nya Kunskapsbank, som ni kan finna på help.e-Avrop.com

Där finner ni både våra tidigare guider som ni kan hitta under hjälp i e-Avrop samt nya guider, som t.ex. e-Auktion, som går igenom funktionaliteten i vår e-Auktionslösning och Klistra in Skakrav och Utvärdering, som går igenom hur ni enkelt kan använda Excel för att föra in en större mängd krav till Skakrave eller utvärdering.

Vi kommer även löpande släppa nya hjälpavsnitt allt eftersom vi utvecklar ny funktionalitet eller tar fram hjälpavsnitt för redan existerande.

 

Med vänliga hälsningar,
Teamet på e-Avrop


e-Avrop tillhandahåller system- och metodstöd för offentlig upphandling.
e-Avrop AB | Brovägen 1, 3 tr. | 182 76 Stocksund| info@e-avrop.com
Vid frågor kontakta oss gärna på info@e-avrop.com

Copyright © 2019 e-Avrop AB

FEBRUARI 2019 - Välkommen till användarträff i Karlstad!

Välkommen till Användarträff

Program

09:00 09:30 Drop-in fika
09:30 10:15 Inledning – Ernest Wessman, e-Avrop
10:15 11:00 Sneek-Peek Digital signering – Per Werling, e-Avrop
11:00 12:00 e-Avrop beställningssystem – Joakim Fahle, Logitall
12:00 13:00 Lunch
13:00 14:00 Leverantörsprövning i offentlig upphandling – Olle Lindberg, Advokatfirman Kahn Pedersen
14:00 14:30 Utlämnande av allmän handling – Jill Cato, e-Avrop
14:30 15.00 Fika
15:00 16:00 Hur kör man e-Avrop på högsta växeln? – Per Werling, e-Avrop
16:00 16:30 Avslutning
16:30          Bowla/mingla med e-AvropOBS! Programmet är endast preliminärt och kan komma att förändras

Pris per deltagare (exkl. moms): 950 kr/deltagare

I priset ingår förmiddagsfika, lunch, eftermiddagsfika och ett avslutande mingel med möjlighet till bowling.

Anmälan är bindande. Det går att kostnadsfritt överlåta platsen till en annan person. Överlåtandet måste dock meddelas skriftligen via e-post info@e-avrop.com och blir giltig efter bekräftelse från e-Avrop AB.

Vi förbehåller oss rätten att ställa in träffen vid för få anmälda deltagare.

Välkommen till användarträff i Karlstad!

På allmän begäran så anordnar e-Avrop användarträff i Karlstad under våren.

Missa inte chansen att träffa kollegor i branchen, lyssna på intressanta föredrag och avsluta dagen med att slå en strike i Nöjesfabrikens fina lokaler.

Så vad väntar du på? Anmäl dig redan idag!

Tid och plats: Torsdagen den 14 mars 2019, Nöjesfabriken, Karlagatan 42, Karlstad


e-Avrop tillhandahåller kunskap och systemstöd för den digitala inköpsprocessen.

e-Avrop AB | Brovägen 1 | 182 76 Stocksund | www.avrop.com

Vid frågor kontakta oss gärna på info@e-avrop.com

FEBRUARI 2019 - Förbättrade funktioner & åtgärdade fel

Nyhetsbrev från e-Avrop

 


Med sportloven precis runt hörnet är vi på e-Avrop är glada att meddela att vi har gjort ett antal förbättringar av upphandlingssystemet som nu är redo att sjösättas. En uppgraderad programversion kommer därför att driftsättas den 9 februari. Uppgraderingen sker helt automatiskt i bakgrunden och blir tillgänglig för alla användare samtidigt.

Samtliga förbättringar är resultatet av inkomna önskemål och felrapporter från våra användare, och vi kommer under våren att fortsätta fokusera vår utveckling på den här typen av förbättringar för att möta era önskemål.

Om du skulle upptäcka något som verkar felaktigt så är vi tacksamma för feedback till oss på support@e-avrop.com.


Förbättrade funktioner

 • Förbättrad kontroll över auktion med möjlighet att stoppa och återuppta, ändra felaktiga bud samt justera rapporter.
 • Man kan nu lägga till vem som helst i listan av inbjudna till en DIS.
 • Förbättrad vy för leverantör vid pågående auktion. Visar direkt förändringar gjorda av upphandlaren och återupptar auktion automatiskt när upphandlare startar den.
 • Vi har förbättrat dateringar för att bättre reflektera tidsangivelser enligt LOU, LUF och LUK
 • Det går nu att skjuta upp en auktion ifall man passerat det planerade datumet.
 • Det går nu att konfigurera SFTP som gör det möjligt att exportera Zip filen ifrån rapporter i ett upphandlingsprojekt direkt till er FTP.

Åtgärdade fel

 • Återaktivering av avtal riskerar nu längre inte att kategorier och varugrupper byter namn.
 • Om man tryckte bakåt i webbläsaren på utvärderings sidan kunde sidan öppnas med ny meny innanför menyn
 • Det var inte möjligt att ta bort filer som hade ”;” i filnamnet.
 • Ett fel med TED gjorde att vissa annonser ansågs vara fel ifyllda trots att rätt information var ifylld.
 • Anbudsinlämningssidan kunde bli avklippt i samband med att man skickade inte ett anbud i e-Avrop.
 • Ett fel i ESPD gjorde att man inte kunde spara om man ändrat valuta.
 • Ett fel gjorde att direktupphandlings modulen inte visades för en användare som tillhörde flera organisationer.
 • Man kunde inte bläddra till sida två av DIS-inbjudningarna. (Släppt)
 • Projektlistan sorterade på fel datum.
 • En säkerhetsbrist som gjorde det möjligt att komma åt avtalsdokument om man hade fått tag i länken till dokumentet.
 • Det var inte möjligt att svara på frågor efter sista dag för frågor och svar.
 • Vi har även passat på att förbättra översättningar och informationstext på relaterade sidor.
 • Vi har ändrat namnet på ”Anslutan till dynamiskt inköp” till ”Selektivt förfarande – Inrättande av Dynamiskt inköpssystem
 • Fel i samband med uppladdning av anbuds filer som orsakades av tappad anslutning
 • En bug gjorde att man inte kunde ladda upp nya filer till ett avtal.
 • Problem med att avbryta av TED annonser i vissa specifika fall.
 • Optimeringar har gjorts för att förbättra prestandan.
 • Dateringar beräknar nu avtalsspärren korrekt.
 • Vissa förfaranden orsakade en varning om 35 dagars anbudsfrist när ingen sådan förelåg.
 • Vi har även gjort ett antal mindre språkändringar.

Superträff 2019

Den 7/3 kommer vi att hålla en användarträff i Stockholm riktad till Systemadministratörer, Superanvändare och alla andra Superhjältar, för mer info och anmälan, klicka här.

För information om våra andra utbildningar, klicka här.

 

Med vänliga hälsningar,

Teamet på e-Avrop

 


e-Avrop tillhandahåller system- och metodstöd för offentlig upphandling.

e-Avrop AB | Brovägen 1 | 182 76  Stocksund | info@e-avrop.com

Vid frågor kontakta oss gärna på info@e-avrop.com Copyright © 2019 e-Avrop AB

JANUARI 2019 - Superträff 2019 för systemadministratörer och superanvändare

Nyhetsbrev från e-Avrop

 


Superträff 2019 för systemadministratörer och superanvändare

På begäran önskar vi bjuda in till vår första användarträff för systemadministratörer och superanvändare!

Tid: torsdag 7 mars 2019
Plats: Stockholm

Preliminärt program

Talare

Ernest Wessman arbetar sedan
2006 som VD för e-Avrop.
Per Werling är upphandlingsjurist och rådgivare på e-Avrop. Per har mångårig erfarenhet som rådgivare, kurslärare och föreläsare inom upphandlingsområdet. Caroline Johannesson är upphandlingsjurist och konsult på e-Avrop och mycket uppskattad kurslärare och erfaren expert inom området offentlig upphandling.

 

Carin Carlsson arbetar som biträdande jurist på Advokatfirman Glimstedt i Göteborg. Carin har en bred erfarenhet från offentlig verksamhet och en djup förståelse för de juridiska, affärsmässiga och politiska aspekterna av den offentliga affären genom sina tidigare anställningar på bl.a. Konkurrensverket, Upphandlingsmyndigheten och Stockholm stad.

Pris per deltagare (exkl. moms): 2 950 kr/deltagare
I priset ingår förmiddagsfika, lunch och eftermiddagsfika.
Anmälan är bindande. Det går att kostnadsfritt överlåta platsen till en annan person. Överlåtandet måste dock meddelas skriftligen via e-post info@e-avrop.com och blir giltig efter bekräftelse från e-Avrop AB.
Vi förbehåller oss rätten att ställa in träffen vid för få anmälda deltagare.

Klicka här för att anmäla dig!

 

Med vänliga hälsningar,

Teamet på e-Avrop

 


e-Avrop tillhandahåller system- och metodstöd för offentlig upphandling.

e-Avrop AB | Brovägen 1 | 182 76  Stocksund | info@e-avrop.com

Vid frågor kontakta oss gärna på info@e-avrop.com Copyright © 2019 e-Avrop AB

MAJ 2018 - Nyheter, förbättringar och åtgärdade fel - samt kommande utbildningar

Nyhetsbrev från e-Avrop

 


Nyheter i e-Avrop

Våren verkar hastigt ha övergått i sommar och vi på e-Avrop har gjort ett antal förbättringar av upphandlingssystemet. En uppgraderad programversion kommer att driftsättas den 21 maj. Uppgraderingen sker helt automatiskt i bakgrunden och blir tillgänglig för alla användare samtidigt.

Samtliga förbättringar är resultatet av inkomna önskemål och felrapporter från våra användare, och vi kommer under våren att fortsätta fokusera vår utveckling på den här typen av förbättringar för att möta era önskemål.

Om du skulle upptäcka något som verkar felaktigt så är vi tacksamma för feedback till oss på support@e-avrop.com.

 


Förbättrade funktioner

 • Ett nytt användaravtal krävs vid första inloggning i systemet och vid registrering för att uppfylla kraven i GDPR.
 • Det går nu att flytta bilagor i ett avtal till interna dokument.
 • Det går nu att komma åt interna dokument även på arkiverade avtal.
 • Avtal visar nu alla optionsdatum redan i översiktslistan. Passerade datum visas ej.
 • Antal tillåtna tecken i upphandlingstiteln har utökats till 200 tecken.
 • I dialogfunktionen kan man nu välja att ange att svar anmodas skyndsamt istället för att ange ett sista svars-datum.
 • Fältet för beskrivning av bedömningskriterier har ökats i storlek för att rymma mer text.
 • Riktad direktupphandling återfinns under korrekt namn.
 • När man i ett projekt ska infoga ett nytt dokument från en mall så är mallkatalogerna sorterade på namn.
 • Systemet stödjer nu även formulär F15 i TED för försvarssektorn.

 


Åtgärdade fel

 • Vid ändring av upphandlingsförfarande blev alla datum återställda. Detta är ändrat så att endast nödvändiga datum nollställs.
 • Klassificerade dokument går nu att förhandsgranska utan att lyfta sekretessen.
 • Ett fel gjorde så att vissa valideringsfel inte visades tydligt för användaren.
 • RFI kunde fastna under sidladdning.
 • Lösenord för Bisnode såg inte ut att sparas då lösenordsfältet nollställs efter att man sparat uppgifterna.
 • Ett fel gjorde att man inte kunde ta bort CPV-koder i en RFI som lagts till av misstag.
 • Lagt till länk till upphandlingen i e-postmeddelanden om passerade upphandlingar.
 • Åtgärdat så att ingen inbjudan skickas till upphandlaren när man väljer Spara i sidan Projektmedlemmar.
 • Det gick inte att öppna originaldokumentet (bilaga) i genomförd RFI efter sista svarsdag utan det visades ett felmeddelande.
 • Det går nu att återaktivera avbrutna projekt.
 • Ett fel gjorde att TED kunde fastna i ett visst läge efter byte av upphandlingsförfarande.
 • Tydligare varningar i avtalsrevision.
 • Med flera mindre ändringar (tex flytt av mellanslag från ställen där de inte skulle vara till ställen där de fattades.)

 


Kommande utbildningar

Vi har platser kvar till följande utbildningar:

Grundutbildning i e-Avrop, Nässjö, 24/5

Avtalsuppföljning, Nässjö 25/5

Grundutbildning i e-Avrop, Stockholm, 29/5

För mer info och anmälan, klicka här.

 


 

Med vänliga hälsningar,

Teamet på e-Avrop

 


e-Avrop tillhandahåller system- och metodstöd för offentlig upphandling.

e-Avrop AB | Brovägen 1 | 182 76  Stocksund | info@e-avrop.com

Vid frågor kontakta oss gärna på info@e-avrop.com Copyright © 2019 e-Avrop AB

MARS 2018 - Dataskyddsförordningen GDPR

Nyhetsbrev från e-Avrop

Dataskyddsförordningen

 

e-Avrop & GDPR

EU-direktivet och dataskyddsförordningen GDPR (General Data Protection Regulation) träder ikraft den 25 maj 2018. e-Avrops upphandlingsverktyg och avtalsdatabas är väl förberett för uppfyllnad av reglerna.
Regelverket innebär utökade krav vid hantering av personuppgifter. GDPR ersätter den nuvarande personuppgiftslagen (PUL). Syftet är både att säkerställa en hög skyddsnivå för EU:s medborgare och harmonisera handeln inom EU.
Med GDPR följer att personuppgifter inte bara skyddas – det måste också finnas en legitim grund för själva datainsamlingen och att var och en har rätt till skydd av de personuppgifter som rör honom eller henne.
Det finns inga känsliga personuppgifter i e-Avrop. Typiska uppgifter är namn, telefonnummer och e-postadress.

e-Avrops åtgärder

Ett av de tydligaste kraven som riktas mot oss som tjänsteleverantör är att skydda personuppgifterna. Att skydda de uppgifter som behandlas i systemet har alltid varit en nödvändig uppgift eftersom detta alltid krävts för att upprätthålla anbudssekretessen. Vi har säkerställt att det bara är de som behöver tillgång till uppgifterna som får det, vilket innebär att all dataåtkomsten sker utifrån olika behörigheter.

För de personuppgifter som lagras i e-Avrop behövs inget samtycke. För att det ska vara tillåtet att behandla personuppgifter måste det finnas ett stöd i dataskyddsförordningen, en så kallad rättslig grund.
Den rättsliga grunden i att behandla personuppgifter i e-Avrop är att utföra en uppgift av allmänt intresse (offentlig upphandling), samt berättigat intresse (från anbudsgivaren).

Vilka nya bestämmelser införs

I Sverige har vi redan genom PUL ett omfattande skydd avseende personuppgifter. Därför innebär GDPR ingen radikal förändring.

Alla organisationer som lagrar uppgifter om personer i ett system är personuppgiftsansvariga och ska se till att behandlingen av personuppgifterna sker enligt bestämmelserna. e-Avrops kunder som är upphandlande myndigheter och enheter är personuppgiftsansvarig och e-Avrop är personuppgiftsbiträde.  Detta innebär bland annat att personuppgiftsansvarig måste informera de registrerade att deras personuppgifter lagras i e-Avrop samt säkerställa behandlingens laglighet. e-Avrop kommer givetvis försöka att bistå sina kunder i detta arbete.

I e-Avrop går det att både ta del av samt korrigera och radera personuppgifter. Det är alltid organisationen som tillfört uppgifterna som är personuppgiftsansvarig och som måste säkerställa att uppgifter kan raderas. Det kan finnas krav i lagstiftning som innebär att uppgifterna måste finnas kvar, till exempel offentlighets- och sekretesslagen, arkivlag, LOU m.fl. Personuppgifter får nämligen både lagras och behandlas i strid med GDPR om det är nödvändigt för att uppfylla en rättslig förpliktelse inom Sverige eller EU.

Du kan läsa mer om e-Avrop & GDPR genom att klicka på knappen nedanför.

Klicka för mer om GDPR


 

Personuppgiftsbiträdesavtal

e-Avrop har tagit fram en mall för personuppgiftsbiträdesavtal. Mallen kan du ladda ner genom att klicka på knappen nedanför.

Ladda ner PUBA

 


 

Personuppgiftspolicy

Du kan läsa e-Avrops Personuppgiftspolicy genom att klicka på knappen nedanför.

Personuppgiftspolicy

 


 

e-Avrop tillhandahåller system- och metodstöd för offentlig upphandling.

e-Avrop AB | Brovägen 1 | 182 76  Stocksund | info@e-avrop.com

Vid frågor kontakta oss gärna på info@e-avrop.com Copyright © 2019 e-Avrop AB

 

JANUARI 2018 - Gott nytt år från e-Avrop!


Vi hoppas att helgerna har gett tid till vila och att ni liksom vi är laddade för ett nytt år! I samband med årsskiftet har vi på e-Avrop lanserat en uppdaterad version av vårt upphandlingssystem. Vi har gjort en hel del felrättningar, mindre förbättringar och ändringar som i många fall inkommit som förbättringsförslag från våra användare. Tack för att ni hjälper oss att bli bättre!


Vad är nytt?

 

Dynamiska Inköpssystem

e-Avrop har nu fullt stöd för dynamiska inköpssystem (”DIS”). Ett dynamiskt inköpssystem kan användas för återkommande inköp av varor och tjänster som är allmänt tillgängliga på marknaden och gör det möjligt för en upphandlande myndighet att utnyttja konkurrensen på bästa sätt vid inköp av sådant som köps ofta. Ett dynamiskt inköpssystem är inte begränsat till de ursprungliga avtalsparterna på samma sätt som ramavtal är utan nya leverantörer kan ansluta efter hand. Läs mer om dynamiska inköpssystem på Upphandlingsmyndighetens webbplats: Dynamiska inköpssystem Vid intresse för att inrätta dynamiskt inköpssystem, kontakta oss på info@e-avrop.com.

Integrerad ESPD-modul

                    

Liksom tidigare fungerar e-Avrop med EU-kommissionens tjänst för att fylla i och återanvända det europeiska enhetliga upphandlingsdokumentet ESPD (European Single Procurement Document). e-Avrop tillhandahåller också en egenutvecklad ESPD-modul som möjliggör en helt integrerad hantering av ESPD i e-Avrop. Ett flertal av våra kunder använder ESPD-modulen sedan den lanserades i juli 2017, och den genomgår kontinuerlig utveckling. I den senaste releasen har vi gjort förändringar i enlighet med Upphandlingsmyndighetens vägledning om ESPD som publicerades i oktober 2017: Upphandlingsmyndighetens vägledning om ESPD-systemet Följande är nytt i ESPD-modulen: ESPD:n stödjer nu radbrytningar i upphandlarspecifik text. Anbudsgivaren kan nu välja om man vill svara på ESPD:n eller direkt inkomma med bevis. Gränssnittet för att lägga till underleverantörer har förenklats. Man behöver nu inte se detta gränssnitt om man inte har gjort valet att man har underleverantörer. ESPD stödjs nu även i äldre versioner av Internet Explorer. Att använda integrerad ESPD kräver att man gör upphandlingen med utvärdering online i systemet. ESPD blir då ytterligare ett steg i checklistan. Priset för ESPD-modulen är 0 kr i licensavgift och 1 000 kr/månad i månadsavgift. Beställning av ESPD-modul sker genom att använda elektroniskt orderformulär på e-Avrops webbplats:

Till orderformulär för ESPD-modul


Kommande aktiviteter

Upphandlingsdagarna

e-Avrop deltar som utställare på Upphandlingsdagarna på Kistamässan den 31 januari – 1 februari 2018. Kom och besök oss och prata upphandlingssystem, ESPD, e-auktion, beställningssystem, dynamiska inköpssystem, TED, konsulttjänster, utbildning, eller vad du vill! Upphandlingsdagarna


  Vi önskar god fortsättning på året! Med vänliga hälsningar, Teamet på e-Avrop


e-Avrop tillhandahåller system- och metodstöd för offentlig upphandling.

e-Avrop AB | Brovägen 1 | 182 76  Stocksund | info@e-avrop.com

Vid frågor kontakta oss gärna på info@e-avrop.com Copyright © 2019 e-Avrop AB

JULI 2017 - Ny version av e-Avrop!

Nyhetsbrev från e-Avrop

Juli 2017 Halva året har gått och vi på e-Avrop lanserar kommande helg den största uppdateringen av e-Avrops användargränssnitt någonsin. Detta innebär att tjänsten sporadiskt kommer att vara otillgänglig lördagen den 8 juli och söndagen den 9 juli, dock inte under några längre perioder. Självklart har vi gått varligt fram så att allt ska kännas bekant för erfarna användare. Alla funktioner finns kvar där du är van vid att hitta dem.


Vad är nytt?

Nya e-Avrop

 • Ny hemsida med information om e-Avrop och våra tjänster.
 • Ny inloggningssida – spara gärna som bokmärke för att snabbt kunna logga in i e-Avrop.
 • Checklistans utseende har förbättrats för att vara ännu tydligare.
 • Brickor som lyser upp när man får nya meddelanden.
 • Verktygstips på alla knappar och symboler som beskriver funktionen eller betydelsen när man för muspekaren över knappen/symbolen.
 • Förbättrat användande av färger vilket gör det visuella intrycket mer vilsamt samtidigt som tillgängligheten förbättras.
 • Uppdaterade ikoner.
 • Tydligare logik för datumhantering.

 

ESPD-modul

  Hittills har vi fått hänvisa till EU-kommissionens tjänst för att fylla i och återanvända det europeiska enhetliga upphandlingsdokumentet ESPD (European Single Procurement Document) och vi har förstått att många upphandlare upplever det som krångligt. e-Avrop kommer att fortsätta fungera med EU-kommissionens tjänst men vi har i över ett halvårs tid utvecklat en helt ny ESPD-modul som möjliggör en helt integrerad hantering av ESPD i e-Avrop. Att använda integrerad ESPD kräver att man gör upphandlingen med utvärdering online i systemet. ESPD blir då ytterligare ett steg i checklistan. Läs mer om ESPD på Upphandlingsmyndighetens webbplats. Priset för ESPD-modulen är 0 kr i licensavgift och 1 000 kr/månad i månadsavgift. Beställning av ESPD-modul sker antingen genom att kontakta oss på e-Avrop eller genom att använda elektroniskt orderformulär on-line:

Till orderformulär för ESPD-modul


Förbättrad TED-annonsering

EU uppdaterar kontinuerligt kraven och formulären i databasen Tenders Electronic Daily (TED) för publicering av meddelanden om offentlig upphandling och e-Avrop utvecklar kontinuerligt vår integration med TED.

Ladda ner alla frågor & svar

Denna funktion ger möjlighet att ladda ner en sammanställning av frågor och svar direkt från fliken Frågor och svar.

Övriga förbättringar

Vi har dessutom gjort en hel del mindre förbättringar och ändringar som i många fall inkommit som förbättringsförslag från våra användare.

Användarträff 2017

I år planerar vi två användarträffar för att så många som möjligt ska kunna träffa oss, det blir ett tillfälle i Umeå och ett i Stockholm. En mer detaljerad inbjudan kommer längre fram, men reservera datumen redan nu! Umeå: onsdag 25 oktober 2017 Stockholm: tisdag 14 november 2017


  Vi hoppas att du ska trivas med det nya e-Avrop och önskar trevlig sommar! Med vänliga hälsningar, Teamet på e-Avrop


e-Avrop tillhandahåller system- och metodstöd för offentlig upphandling.

e-Avrop AB | Brovägen 1 | 182 76  Stocksund | info@e-avrop.com

Vid frågor kontakta oss gärna på info@e-avrop.com Copyright © 2019 e-Avrop AB

APRIL 2017 - Hektisk tid för upphandlare

Nyhetsbrev från e-Avrop

April 2017 Hektisk tid för upphandlare

Totalt antal upphandlingsannonser per månad enligt Upphandlingsmyndigheten Under mars, april och maj publiceras det största antalet upphandlingsannonser, vilket gör dessa månader till den tid då e-Avrops användare har mest att göra. Inte för att de andra delarna av året är så värst lugna men det produceras cirka 20 procent fler upphandlingar per månad under denna tidsperiod.

 

e-Avrops Upphandlingskonsulter

Visst du att vi kan erbjuda avlastning genom våra erfarna upphandlingskonsulter? e-Avrop AB tillhandahåller en gedigen kompetens och erfarenhet inom såväl praktiskt utförande som strategier och juridik på upphandlings- och avtalsområdet. Konsulterna på e-Avrop har en stor vana och mångårig erfarenhet av att leda upphandlingsprojekt med såväl få som många projektdeltagare. e-Avrops konsulter kan även fungera som bollplank för uppdragsgivarens egen personal i samband med upphandlingar och upphandlingsrelaterade frågor. Ring 0708 875 036 eller mejla info@e-avrop.com för att få veta mer om våra konsulttjänster.


 

Lag om upphandling av koncessioner

LUK – för alla er som sitter och väntar på att få genomföra koncessionsupphandingar i enlighet med LUK (2016:1047) har vi glädjande nyheter. LUK finns nu tillgänglig för alla e-Avrops användare. Vi kan samtidigt meddela att ni i e-Avrop kommer kunna genomföra koncessionsupphandlingar med valfritt förfarande, i enlighet med lagen.


 

Innovationspartnerskap

Nu finns det möjlighet att inrätta ett innovationspartnerskap i e-Avrop. Innovationspartnerskap får inrättas när den upphandlande myndigheten/enheten har behov av lösningar som inte finns på marknaden. Partnerskapet får enbart ingås med anbudsgivare som bedriver separat forsknings- och utvecklingsverksamhet. Endast det bästa förhållandet mellan pris och kvalitet för användas som utvärderingsgrund. Dessutom ryms själva köpet av varan eller byggentreprenaden inom partnerskapet.


 

Nya funktioner

Uppdaterade rapporter

Avtalsrapporten i Excel har förbättrats. Nu får du bättre överblick i synnerhet om du också administrerar avtal i andra databaser än din egen. Översiktsrapporten för upphandlingar har kompletterats så att den nu genererar en rapport som kopplar samman upphandlingen med vinnande anbud och listar dessa i enlighet med ditt urval.

Lås och nyckel

Adminstratörer kan nu slå på så att upphandlare kan välja hur säkerhetsfunktionen ska hanteras per upphandling. Ska det krävas inskickat inlämningsbevis för att anbuden ska kunna öppnas (med lås & nyckel) eller ska anbuden kunna öppnas efter sista anbudsdag utan lås och nyckel.

Support

En ny funktion för att kategorisera supportärenden har införts. Upphandlaren kan också bevilja e-Avrop tillgång upphandlingen om det behövs för att kunna lösa supportärendet. Denna funktion hittar du under Mina sidor/Support.

Avtalsuppföljning

Efter önskemål hos våra kunder som arbetar med avtalsuppföljning kan kollegor som inte är färdigregistrerade i systemet nu väljas som kvalitetsansvarig och avtalsägare.

Valuta

Från och med denna uppdatering väljer du valuta i upphandlingens grunduppgifter och inte som tidigare i utvärderingsmodulen. Vald valuta får genomslag i hela upphandlingen.

Kundkort

Ett kundkort har införts under Projekt/Översikt/Intressenter. När du klickar på användaren får du upp all information om användaren och företaget.


 

e-Avrop blir större

Vi vill passa på att hälsa våra senaste kunder välkomna till vårt upphandlingsstöd. Mariehamns stad, Svenska kraftnät, Vilhelmina fastighets AB, Västerås stad, Ålands landskapsregering, Ålands miljöservice, ÅDA och Ålands hälso- och sjukvård. Vi hoppas att kunna förenkla ert upphandlingsarbete och hjälpa er genomföra effektiva och affärmässiga upphandlingar.


 

Utbildningar

Våra kurser passar såväl nybörjare som rutinerade upphandlare. Varmt välkomna på kurs hos e-Avrop. Här hittar du vårt aktuella kursutbud >

FEBRUARI 2017 - Nya upphandlingsregler från EU

Nyhetsbrev från e-Avrop

Februari 2017 Nya upphandlingsregler från EU

Efter årsskiftet har flera nya upphandlingsregler trätt i kraft. Många regler är av mindre betydelse medan andra innebär större förändringar. e-Avrop jobbar intensivt med att anpassa systemet efter alla relevanta regelförändringar och kommer fortlöpande under våren att införa flera viktiga ändringar. Nedan hittar du mer information om två viktiga förändringar.

En grundläggande princip i offentlig upphandling är att samtliga anbudsgivare erhåller samma information vid samma tillfälle. Därför har EU infört regler när s.k. TED-annonser får offentliggöras på nationell nivå. Reglerna återfinns i det klassiska direktivet artikel 52.1 och i försörjningsdirektivet artikel 72.1. I praktiken innebär reglerna att upphandlare inte får offentliggöra direktivstyrda annonser nationellt innan de offentliggjorts i TED-databasen. Om annonsen inte offentliggjorts i TED efter 48 timmar, från det att TED bekräftat att de mottagit annonsen, får upphandlaren under alla omständigheter offentliggöra annonsen på nationell nivå. Detta innebär att du som längts måste vänta 48 timmar innan du offentliggör annonsen på e-Avrop och er hemsida, förutsatt att du 48 timmar tidigare har annonserat i TED.


Som du säkert vet har de nya reglerna om ESPD trätt i kraft. EU-kommissionen har i sin genomförandeförordning bestämt att alla anbud i direktivstyrda upphandlingar ska åtföljas av ett ESPD. Detta innebär att du som upphandlare måste möjligöra för anbudsgivarna att inkomma med ett ESPD. Väldigt förenklat måste du skapa ett svarsformulär som du bifogar till dina övriga anbudshandlingar som anbudsgivarna sedan ska besvara. Ett enkelt sätt att skapa ett sådant formulär, tills vi på e-Avrop har integrerat ESPD i vår tjänst, är att använda sig av kommissions elektroniska ESPD-tjänst (eESPD) som ni når via följande länk:  https://ec.europa.eu/tools/espd/filter?lang=sv. Lathund för förstagångsanvändning av kommissionens tjänst eESPD :

 1. Välj att ni är en upphandlande myndighet eller en upphandlande enhet.
 2. Välj skapa ett nytt upphandlingsdokument. (nästa gång, när ni redan skapat ett ESPD kan ni istället välja att ”återanvända ett befintligt” ESPD som ni då laddar upp i tjänsten)
 3. I fältet ”var finns din myndighet” väljer du Sverige (ett tips, tryck ner bokstaven T så kan du se Sverige i listan utan att behöva scrolla igenom halva världens länder)
 4. Tryck sedan på ”nästa”, som ni finner längst ner på sidan.
 5. Fyll i meddelandenummer på den annons ni skapat i TED-databasen. (ex.2017/S 020-034018).
 6. Ange det officiella namnet för er myndighet i fältet ”officiella namnet”. Ex. Dorotea Kommun
 7. Ange i fältet ”Titel” er benämning på upphandlingen. Ex. Inköp av tre personbilar.
 8. Ange i fältet ”kort beskrivning” en kort beskrivning vad upphandlingen avser. Ex. Inköp av tre röda personbilar för hemtjänsten.
 9. Ange eventuellt referensnummer för upphandlingen.
 10. Tryck på nästa.
 11. Du har nu kommit till formulärets tredje del som är uppdelad i fyra olika sektioner (A, B, C & D).
 12. Sektion A samt B omfattar de obligatoriska uteslutningsgrunderna och är alltid förbockade.
 13. Sektion C omfattar friviliga uteslutningsgrunder. Bocka för de punkter ni anser relevanta för er upphandling. Om ni inte anser att några punkter är relevanta så väljer ni inga punkter.
 14. Sektion D omfattar Nationella uteslutningsgrunder. Om ni anser att det föreligger några lämpliga nationella uteslutningsgrunder bocka för denna sektion och förslagsvis ange de nationella uteslutningsgrunderna i upphandlingsdokumenten.
 15. Tryck på nästa.
 16. Du har nu kommit till formulärets fjärde del avseende upphandlingens urvalskriterier som är uppdelad i fyra olika sektioner.
 17. Om ni vill att anbudsgivarna endast en gång (med en kryssruta) ska kunna intyga att de uppfyller samtliga krav i den fjärde delen bockar ni för sektion a ”Den ekonomiska aktören uppfyller alla urvalskriterierna i meddelandet eller i de upphandlingsdokument som meddelandet hänvisar till.”
 18. Bocka för de punkterna i sektion A, B, C & D som ni anser relevanta för er upphandling. Om ni inte anser att några punkter är relevanta så väljer ni inga punkter.
 19. Tryck på nästa.
 20. Scrolla ner och tryck på spara. Nu kan du välja att spara ner din ESPD-fil lokalt på datorn (den kommer benämnas ESPD-request). Alternativ kan du klicka på ”Översikt” scrolla ner till slutet av översikten och trycka på ”download as” välj XML format och spara filen lokalt på din dator.
 21. Bifoga filen i e-Avrop så att anbudsgivarna kan ladda ner filen för att senare ladda upp filen i eESPD-tjänsten och besvara er ESPD. Anbudsgivaren sparar därefter filen lokalt och bifogar filen (benämns då som ESPD-response) till sitt anbud i e-Avrop.

Lycka till med alla era kommande upphandlingar önskar vi på e-Avrop Teamet.

JANUARI 2017 - Nya tilldelningsgrunder, förhandsinsyn

Nyhetsbrev från e-Avrop

Januari 2017

Nya tilldelningsgrunder

Benämningen ”Lägsta pris” och ”Ekonomiskt mest fördelaktiga” försvinner.

Från och med årsskiftet är alla utvärderingsmodeller benämnda som Ekonomiskt mest fördelaktiga. Inom begreppet Ekonomiskt mest fördelaktiga finns nu 3 tilldelningsgrunder.

 1. Pris
 2. Bästa förhållandet mellan pris och kvalitet
 3. Kostnad

Det kan vara svårt att förstå vad den nya benämningen tillför. Det betyder i allt väsentligt samma sak som tidigare. Ur ett systemperspektiv är tilldelningsgrunderna Bästa förhållandet mellan pris och kvalitet och Bästa kostnad samma sak som det vi tidigare kallade för ekonomiskt mest fördelaktiga. Det vill säga utvärdering med någon form av kvalitet eller livscykelkostnad. Nummer 1, Bästa pris är identiskt med det vi tidigare kallade Lägsta pris.


Förhandsinsyn

En ny annonsfunktion finns nu att tillgå för förhandsinsyn. Den kan ske både nationellt och i TED. Förhandsinsyn kan användas om den upphandlande myndigheten eller enheten anser att den får upphandla:

– utan föregående annonsering (4 kap. 5-9 §§ LOU respektive 4 kap. 2-3 §§ LUF) – direktupphandla (15 kap. 3 § andra stycket LOU och LUF) på grund av att det föreligger någon undantagssituation.


Annonsera i TED

Annonsera i TED och annonsera nationellt (www.e-avrop.com) har bytt plats i cheklistan. Anledningen är att från och med årsskiftet får ingen nationell annonsering ske innan upphandlingen publicerats i TED. Då TED-annonsen existerar innan upphandlingen publicerats så finns inga dokument på angivna länkar i TED var i från underlaget kan hämtas. Dessa blir aktiva först när upphandlingen annonserats nationellt på e-Avrop. ——– 9 § En upphandlande myndighet eller enhet får inte på egen hand publicera eller på något annat sätt offentliggöra innehållet i en annons enligt 2 § första stycket innan den har publicerats av Europeiska unionens publikationsbyrå.

Övrigt

 • I 2-steggsförfaranden kunde man tidigare skicka meddelande till prenumeranter. Denna möjlighet är borttagen från Frågor & Svar. Fortsättningsvis får man göra det under Dokument/e-post.
 • PDF-filer under rapporter som visar utvärdering och anbud  har uppdaterats så att dom alltid speglar utvärderingen.
 • Nu kommer leverantören åt sitt avtal för ändringsbegäran även om avtalet bara ska visas för upphandlare.
 • Nu är det tillåtet att ange valfri e-postadress för återkoppling vid avtalsuppföljning. Syftet är att låta personer med ”slavdatabaser” få insyn i avvikelser/uppföljning av avtal.

Visste du att…

Du gör allt arbete redan i dag som krävs på att avsluta en upphandling med auktion. När du kommer till steget tilldelning låter du leverantörerna lägga nya bud i en auktion i stället för att bara skcka ut tilldelningsmeddelandet. Först efter att auktionen är avslutad tilldelar du. e-Avrops modul för att avsluta en upphadnling med auktion är helt integrerad i ckeklistan och skapar alla nödvändiga dokument till annonsen.
SEPTEMBER 2016 - TED, auktioner och affärsmodeller

Nyhetsbrev från e-Avrop

September 2016 Vi genomför nu en slutlig uppdatering av TED:s nya protokoll 2.09 för annonsering. Det innebär en större automatisering och enklare annonsering jämfört med tidigare. Vi startar också den öppen diskussion om affärsmodeller och krav på upphandlaren.

Annonsera i TED

Annonsering i TED är nu en integrerad del av upphandlingsprocessen. Om upphandlingen ska annonseras dyker förannonsering, annonsering och efterannonsering upp i upphandlingens checklista. Börja med att fylla i och kontrollera din TED-profil. Den hittar du på Mina sidor/Profil fliken TED. Dessa uppgifter är allmänna uppgifter som används av TED. Du behöver bara fylla i dessa uppgifter en gång. När du gör ett upphandlingsprojekt som ska annonseras i TED är annonsen redan klar när du kommer till steget förannonsering, annonsering eller efterannonsering, förutsatt att du fyllt i alla grunduppgifter och dateringar. Du kan även annonsera upphandlingar i TED där annonseringen inte är obligatorisk. Genom att välja alternativet Annonsera i TED. Detta alternativ ska användas om man exempelvis önskar efterannonsera upphandlingar utan föregående annonsering.

Affärsmodeller i offentlig upphandling

Som privatpersoner är vi alla affärsmän och kvinnor. Vi har inga problem med att köpa både det ena och andra. Det är ofta både enkelt och roligt. Varför är det då så komplicerat att göra samma sak på jobbet? Nedan är länkar till en samling artiklar på inköpsrådet som handlar om detta. Syftet är att starta en diskussion om hur våra affärsmodeller ser ut och vilken konsekvens det får. Du kan både läsa och tycka till via kommentarsfältet. Samlingen kommer att utökas vart efter. Upphandlare kan inte stävja ekonomisk brottslighet Optioner inbjuder till osund strategisk budgivning Problem med viktade upphandlingar

Upphandling med avslutande Auktion

Tänk om den privata marknaden, bostadsmarknaden, el, bensin och råvaror mm fungerade som den offentliga. Man fick bara lägga ett hemligt bud som öppnades på ett visst datum. Ingen marknad skulle fungera under dessa förutsättningar. Som tur är får vi numera avsluta alla upphandlingar i auktion. En anpassning av tveksamma offentliga rutiner till beprövade och fungerande privata. Läs mer här om varför auktion alltid bör användas.