Ladda ner dokument

Vi fyller löpande på med aktuella dokument och intressant information

Fyll i ditt namn och e-postadress nedan, och välj sedan det dokument i rullistan som du önskar få länk till. Du kommer att få ett e-postmeddelande med en länk till dokumentet för att ladda ner det.

Dina personuppgifter kommer endast att användas om vi önskar kontakta dig med anledning av din kontakt med oss. Uppgifterna om dig kommer inte att lämnas till annan part. Uppgifterna sparas i 36 månader. Om du vill ändra/rätta/radera/begränsa eller på annat sätt invända mot eller har frågor om vår behandling av dina personuppgifter kan du kontakta oss på adress: info@e-avrop.com

Inköpssystem i praktiken
Ett whitepaper från e-Avrop

ESPD i upphandlingsdokumenten
På e-Avrop har vi skapat ett upphandlingsdokument där vi försöker att beskriva ESPD-systemet i dess helhet.

Vägledning för anbudsgivare – att lämna anbud i e-Avrop
Anbudsinlämningen är i 3 steg. Denna guide går igenom alla steg för att lämna elektroniskt anbud. Du måste ha ett konto på e-Avrop samt vara inloggad. Det är kostnadsfritt att registrera konto.

Vägledning – Att införa elektronisk upphandling
Denna vägledning utgör ett praktiskt stöd för vad som kan beaktas vid införande av e-upphandling och anskaffning av ett upphandlingssystem. Vägledningen utgör ingen fullständig modell för förändringsarbete och implementering av IT-stöd. För mer information vad gäller projektledning, processmodellering eller förändringsledning, hänvisas till andra skrifter.

Källa: Kammarkollegiet Upphandlingsstödet

Vägledning – Att avsluta en upphandling med e-auktion
e-Avrop har lanserat en helt integrerad auktionsmodul i upphandlingsstödet. Modulen kan därmed användas tillsammans med alla övriga funktioner. Auktionsmodulen följer LOU och skapar alla nödvändiga dokument och informerar anbudslämnare om regler och tidsramar. Alla upphandlingar kan från och med nu avslutas med auktion. Auktion kan genomföras i helt eller delat anbud, lägsta pris eller som ekonomiskt mest fördelaktiga.

Name *

Email *

Downloads *