Mindre övertid. Mer tid över.

Elektronisk signering

Det är enkelt att signera

Elektronisk signering är enkelt, snabbt och innebär att dokumenten faktiskt blir signerade och inte försvinner eller blir försenade i otymplig administration. Processen blir kortare, kunden nöjdare och du kan snabbt fokusera på nästa kund.

Tjänsten elektronisk signering

Trots att mycket i vår värld är digitalt ägnar många företag fortfarande mycket tid och pengar åt att skriva ut fysiska avtal på papper, därefter signera och skicka dem till motparten. Sedan en tids väntan och slutligen arkivering. Med e-Avrops tjänst för elektronisk signering hanterar du avtalen digitalt vilket innebär en snabb, enkel och framför allt säker hantering. Inga mer avtal som riskerar att försvinna i hanteringen.

Två frågor

Varför ingår företag fortfarande pappersavtal?
All affärsverksamhet sköts nästan helt elektroniskt idag. E-post har ersatt brev och internetbetalningar har ersatt bankbesök. Att många företag fortfarande väljer det ineffektiva pappersavtalet beror på att gammal vana, men det är en tidsfråga innan alla företag insett fördelarna med att även digitalisera avtalshanteringen.

Är elektroniska avtal mer komplicerat?
Elektroniska avtal är enklare, snabbare och säkrare. Du behöver en dator och en internetuppkoppling. Pappersavtal tar i genomsnitt tio dagar för att hantera och kräver skrivare, papper, penna, kuvert, frimärke, post, fax, scanner och fysiska arkiv. Om du har ytterligare en part, tar det ytterligare tio dagar till.

Effektivt att komma igång, fokusera på det som är viktigt

Med elektronisk signering kortar du avtalsprocessen till några minuter, istället för flera dagar eller rentav veckor. Oavsett var i världen avtalsparterna befinner sig – ni kan snabbt och smidigt teckna avtal och direkt fokusera på affären.

Snabbare affärer ger fler affärer

Kunder som har gått över till elektronisk signering får upp till  80% av dokumenten signerade inom 24 timmar. Tack vare att alla delar i avtalsprocessen automatiseras och sköts elektroniskt i samma system, förbättras såväl säkerhet, som spårbarhet och uppföljning.

e-Avrops elektroniska signering är en tjänst som erbjuds i samarbete med Egreement.