Kärt barn har många namn – inköpssystem, beställningssystem, e-handelssystem – men resultatet är detsamma. När du som upphandlare är klar med din del av arbetet kan alla i organisationen ta vid och på ett enkelt och kostnadseffektivt sätt göra de beställningar som de behöver i sitt yrkesutövande.

e-Avrop Inköpsmodul består utöver grundläggande funktionalitet för beställningsprocessen även av delmoduler för leverantörsportal,  it och tjänster. Den inbyggda modulen för kategorispecifik information och inköpsguide ger ett kraftfullt verktyg för intern information och hjälp till beställare.

e-Avrop erbjuder ett beställningssystem som gör det möjligt för stora och små organisationer att ha kontroll över inköp och beställningar inom organisationen, och att i förlängningen genom ett strukturerat arbetssätt att spara kostnader.

Allt som behövs är en vanlig uppkoppling mot internet + webbläsare.

Det finns en mobilanpassad webbsida som är responsiv och genom inloggning ger tillgång till en delmängd av den funktionalitet som standard webblösning har. Bland annat går det att lägga beställningar, göra godsmottagning samt attestera beställningar.