Avslutande auktion

e-Avrop har lanserat en helt integrerad auktionsmodul i upphandlingsstödet. Modulen kan därmed användas tillsammans med alla övriga funktioner. Auktionsmodulen följer LOU och skapar alla nödvändiga dokument och informerar anbudslämnare om regler och tidsramar. Alla...

Vi söker upphandlingskonsulter

e-Avrop AB är ett svenskt företag som utvecklar systemstöd och metodik för offentlig upphandling. Systemet är utvecklat av upphandlare för upphandlare och tillsammans med våra kunder bidrar vi till bättre upphandling för att möjliggöra den goda affären. Om dig Du har...